• Wyniki rekrutacji do projektu: „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji"

     • W dniu 10 marca 2022 r. komisja rekrutacyjna w składzie:

      - mgr Barbara Juroszek - Sowa - przewodniczący

      - mgr Renata Pieczko - członek

      - mgr Marta Flejszar - członek

      Przeprowadziła weryfikację złożonych zgłoszeń do projektu "Niesamowita podróż po kuchni Greckiej"

      Komisja przyznała punkty, w ramach szczegołowych kryteriów rekrutacji, na podstawie części merytorycznej „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności”. 

      W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, do udziału w projekcie zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:

       

      Technik logistyk

       

       

      Lp.           Nazwisko i imię            Liczba punktów

      1. Dziamara Aleksandra                 85

      2. Karkut Gracjan                           75

      3. Koralewicz Kuba                        70

      4. Mikołajek Julia                            70

      5. Winiarz Natalia                           66

      6. Buryło Kamila                             66

      7. Gołąb Karolina                           65

      8. Rachfał Wiktoria                         61

      9. Bazylak Łukasz                          58

      10. Wojtuń Aleksandra                   56

       

      Lista rezerwowa:

      1. Kogut Sebastian                       55            

      2. Kucza Kacper                           50

      3. Czarniecka Anna                      50

       

      Technik żywienia i usług gastronomicznych

       

      Lp.       Nazwisko i imię     Liczba punktów

      1. Stańczyk Zuzanna                 76

      2. Kowal Kamila                         71

      3. Bobrek Wiktoria                     66

      4. Janusz Wiktoria                     61

      5. Tseiko Ivan                            59 

      6. Baryła Jadwiga                      55

      7. Pakuła Patrycja                     51

       

      Lista rezerowa:

      1.Świtalski Krystian 38

       

       

       

       

       

     • 10 marca 2022 r. Wycieczka klas mundurowych do Przemyśla

     • Uczniowie klas mundurowych w ramach zajęć z innowacji "klasa mundurowa" uczestniczyli w wycieczce do Przemyśla. Uczniowie zwiedzili wystawy stałe w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Ponadto podziwiali wystawę Fortów Twierdzy Przemyśl oraz uczestniczyli w wykładzie dotyczącym militariów z okresu wojennego. W drugiej części wycieczki uczniowie klas mundurowych zwiedzili Forty Twierdzy Przemyśl. 

      Ważnym elementem kształcenia młodzieży w naszych klasach mundurowych jest wychowanie w duchu wartości patriotycznych. Sprzyja to integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz pomaga przeciwdziałać negatywnym zjawiskom występującym wśród części uczniów.

     • Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji.”!

     • W związku z realizacją przez Szkołę projektu ponadnarodowej mobilności uczniów, ogłaszamy rozpoczęcie naboru do pierwszego wyjazdu edukacyjnego do Grecji w ramach inicjatywy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej procedury!

       

      Ponadnarodowa mobilność w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa  w Zarzeczu

      Przypominamy, iż projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego blisko dwutygodniowego wyjazdu do Grecji. Podczas mobilności uczestnicy współpracować będą z młodzieżą ze szkoły partnerskiej podczas realizacji programu merytorycznego. W międzynarodowych grupach zadaniowych uczniowie przygotują praktyczny poradnik w formie strony internetowej, wprowadzający czytelnika w zagadnienia procesu zakładania działalności gastronomicznej w Grecji i w Polsce oraz jej późniejszego prowadzenia.

       

      Dlaczego warto wziąć w udział w projekcie?

      Powodów jest tak wiele, że moglibyśmy wymieniać je bez końca! 😊 Wśród celów projektu znalazło się wzmocnienie kompetencji kluczowych. Dzięki innowacyjnemu programowi projektu uczestnicy nauczą się projektować i tworzyć strony internetowe zgodnie z najlepszymi standardami. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim, a codzienny kontakt z rówieśnikami z Grecji dodatkowo zwiększy korzyść – zwiększenie znajomości zagranicznego języka oraz biegłości i pewności siebie w posługiwaniu się nim. Na czas mobilności zaplanowano także liczne wycieczki, podczas których uczniowie poznają niezwykłą Riwierę Olimpijską.

      Udział w przedsięwzięciu jest dla uczniów bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację mobilności.

       

      Kto może wziąć udział w rekrutacji?

      Projekt został podzielony na dwie mobilności. Pierwsza mobilność odbyła się jesienią 2021. W ramach drugiego wyjazdu w terminie 27.03.2022-08.04.2022 weźmie udział 17 uczniów oraz 2 nauczycieli naszej Szkoły.  Do udziału w naborze zapraszamy uczniów i uczennic z technikum w zawodzie technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z klasy III. Łącznie w procedurze wyłonionych zostanie 17 osób oraz lista rezerwowa (2 osoby) – to uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej.

      Co będzie brane pod uwagę? Szczegółowe zasady naboru przedstawione zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez Komisję Rekrutacyjną punktów, w tym za średnią ocen z ostatniego roku, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans. Uwaga! Zakłada się, że minimalny poziom znajomości języka angielskiego wśród uczestników to B1 ze względu na komfortowy udział w zajęciach. Przed mobilnością zostanie przeprowadzone przygotowanie językowe, więc nie należy się tego jednak obawiać.

       

      Jak można aplikować?

      Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane (w przypadku uczniów niepełnoletnich również przez rodziców) dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami i upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione.

       

      Finansowanie

      Inicjatywa „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji.” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

       

      Ważne terminy

      07.03.2022 – rozpoczęcie rekrutacji

      09.03.2022 – zakończenie zbierania aplikacji

      10.03.2022 – publikacja listy wstępnej

      10.03.2022 – czas na ewentualne odwołania

      11.03.2022 – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

       

      W przypadku pytań prosimy o kontakt z Barbarą Juroszek-Sowa, Koordynatorem projektu.

       

     • 9 marca 2022 r. - Uroczyste podsumowanie konkursów: matematycznego, z języka angielskiego i kulinarnego

     • Uczniowie z powiatu przeworskiego i jarosławskiego odebrali nagrody i wyróżnienia w konkursach organizowanych przez naszą szkołę.

      Uroczystość swoją obecnością zaszczycili pan Łukasz Laska - członek Zarządu Powiatu Przeworskiego, sekretarz Gminy Zarzecze i pani Małgorzata Byrwa - przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze.

      Dziękujemy uczniom i ich opiekunom za tak liczny udział w konkursach i przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą uroczystość

     • 1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w „Witosie”

     • Nie dajmy zginąć poległym... to motto, które przyświecało obchodom Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Od 2011 roku w Polsce 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Pamięć i oddanie hołdu, tym, którzy walczyli w obronie naszej niezależności i niepodległości to obowiązek każdego Polaka. Uczniowie klas mundurowych wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku i uczniami Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach wzięli udział w 1. Rajdzie Pieszym Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczyste obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły sięw Zespole Szkół odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Anna Laska - uczennica klasy IV Technikum przedstawiła biografie najbardziej znanych  Żołnierzy Niezłomnych. Następnie wszyscy udali się na trasę rajdu Zarzecze - Łapajówka – Żurawiczki. Biegła ona obok domu, w którym mieszkał płk Wojciech Sczepański – urodzony w Żurawiczkach, jeden z Żołnierzy Niezłomnych, który całe swoje życie był wierny słowom „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Dalsza część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach, gdzie uczniowie odczytali apel poległych oraz delegacje szkół złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą płk. W. Szczepańskiego. Patronat honorowy nad Rajdem objęli Tomasz Bury – Wójt Gminy zarzecze oraz pani Małgorzata Byrwa – Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze.

     • KONKURS WALENTYNKOWY

     • Konkurs walentynkowy  - nagrody niespodzianki dla zwycięzców

      Za parę dni Święto Zakochanych! Samorząd Uczniowski zaprasza  do wspólnej zabawy.

      Przygotowaliśmy dla Was konkurs na Walentynkowa Kartkę. Pracę w formie elektronicznej proszę wysyłać do 12 lutego na adres: bjuroszeksowa@gmail.com

      Kartki zostaną opublikowane na FB szkoły, gdzie wszyscy będziemy mogli zagłosować na swojego faworyta. 

      Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie Waszych reakcji na Facebooku! Nagroda niespodzianka czeka na zwycięzcę.

       

      POWODZENIA

       

       

      SZKOLNY KONKURS
      Najpiękniejsza kartka walentynkowa organizowany przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
      ZAPRASZAMY!
      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!


      REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU


      1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.
      2. Cele konkursu:
      • rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK wśród uczniów;
      • rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia;
      • dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącemu zwyczajowi Święta Zakochanych i właściwego interpretowania pojęcia miłości;
      • możliwość poznawania tradycji i zwyczajów pochodzących z krajów anglojęzycznych, zakorzeniających się w kulturze polskiej,
      • wyłonienia informatycznych i plastycznych talentów wśród dzieci i młodzieży.
      3. Zasady konkursu:
      • udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;
      • konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu;
      • uczestnicy konkursu tworzą kartkę walentynkową (format i technika dowolna, może to być kartka w tradycyjnej formie oraz grafika komputerowa);
      • przygotowaną kartkę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: bjuroszeksowa@gmail.com do dnia 12.02.2022r.;
      • po otrzymaniu prac zostaną one udostępnione na FB szkoły, gdzie uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy obserwujący profil szkoły będą mogli głosować na najpiękniejszą kartkę walentynkową;
      • wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 14 lutego 2022r. na stronie internetowej Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu oraz na FB szkoły.
      Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i następującego oświadczenia: Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki. Jestem autorem złożonej pracy.
      Ocena prac oraz nagrody:
      • o kolejności zajętych miejsc zdecydują uczniowie oraz nauczyciele głosujący poprzez FB szkoły;
      • przyznane zostaną 3 nagrody główne za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia;
      • nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej oraz FB szkoły. Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać u opiekunów konkursu:
      Barbary Juroszek-Sowa lub Pauliny Baran

     • 8 luty 2022 r. DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Nasza szkoła również włącza się w tę inicjatywę.W jaki sposób?

      W lutym i w marcu w naszej planujemy:

      - wystawa prac uczniów poświęcona tematyce Bezpiecznego Internetu;

      - udział klas I w lekcji on-line zorganizowanej przez saferinternet.pl pt. „Ciało nie określa” poświęcone przeciwdziałaniu wpływowi szkodliwych wzorców urody obecnych w mediach społecznościowych na dzieci i młodzież. Lekcje poprowadzi pani psycholog i trenerka grupowa – Marta Wojtas,

      -lekcje języka angielskiego poświęcone praktycznym poradom jak być bezpiecznym w sieci: YouTubers and Twitchstreamerssharetips for Safer Internet Day;

      - lekcje wychowawcze poświęcone tematyce bezpieczeństwa w sieci;

      - zajęcia profilaktyczne: My wszyscy. Ryzykowne zachowania w internecie: cyberprzemoc".

      Dzień Bezpiecznego Internetu w Internacie:

      – prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów oraz projekcja filmu „Hejter”,

      - udział wychowawców w Konferencji DBI oraz webinariach poświęconych temu zagadnieniu.

     • KLASA TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z INNOWACJĄ RECYKLING

     • Już od września 2022r. klasa Technik ochrony środowiska z innowacją recykling z patronatem GPR Zarzecze i REPLAS Rożniatów

       

      Dzisiaj zostało podpisane porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Wójtem Gminy Zarzecze jako organem prowadzącym szkołę oraz GPR Zarzecze i REPLAS Rożniatów...

      Na mocy porozumienia GPR i REPLAS obejmą patronatem klasę Technik ochrony środowiska z innowacją recykling.

      Uczniowie, którzy od września 2022 r. zdecydują się na naukę w tym zawodzie dzięki patronatowi obydwu firm mogą liczyć na:

      nowoczesną bazę dydaktyczną,

      płatne praktyki,

      płatne staże dla najlepszych praktykantów, stypendia dla najlepszych uczniów,

      dofinansowanie do warsztatów, konferencji, wyjazdy studyjne.

       

      ÓSMOKLASISTO WYBIERZ DOBRZE!

     • 27 stycznia 2022 r. PROJEKT "CIEKAWA LEKCJA"

     • Uczniowie klasy III  technikum logistycznego aktywnie uczestniczyli w Projekcie "Ciekawa lekcja'' nt. "Reguły INCOTERMS 2020- rewolucja czy ewolucja". Lekcję prowadzili wykładowcy WSiZ w Rzeszowie. Uczniowie mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę i poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

     • 20 stycznia 2022 r. SZKOLENIE - KLASA MUNDUROWA

     • Szkolenia, szkolenia..., dzisiaj nasi mundurowi w ramach z edukacji wojskowej poznawali zasady bezpieczeństwa podczas strzelania i ogólne zasady przy posługiwaniu się bronią.

      Dziękujemy Panu Grzegorzowi Tuleja właścicielowi strzelnicy TargetFan z Wiązownicy za poświęcony czas i wyczerpujący wykład.

     • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

     • W dniach 10 stycznia - 11 stycznia 2022 r. rozpoczynamy egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA .

      Przypominamy, że na egzamin zdający:

      - przychodzi na 30 min. przed jego rozpoczęciem,

      - posiada dowód tożsamości, czarny długopis (pióro), dozwolone materiały i pomoce (kalkulator prosty, ołówek,      gumka, temperówka) ,

      - przychodzi ubrany w odpowiedni do egzaminu strój,

      - przestrzega zasad reżimu sanitarnego (maseczki, odległości, dezynfekcja rąk)

      Szczegółowe informacje na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

      http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php...

      POWODZENIA !!!

     • Przypominamy o konkursie

     • Czekamy na Wasze zdjęcia do 20 stycznia. Dla uczestników niespodzianka, a dla laureatów atrakcyjne nagrody Wystarczy rozejrzeć się dookoła i znaleźć praktyczne zastosowanie matematyki w czasie Świąt.