•  


    Piekarz

    Zawód: 751204

    KwalifikacjaK1. T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

     

    Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa.

     

    Zadania zawodowe:

    • ocenianie przydatności produkcyjnej surowców podstawowych i pomocniczych;
    • ustalanie zapotrzebowania na surowce do produkcji;
    • przygotowywanie surowców do produkcji;
    • wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni;
    • dzielenie ciasta na kęsy, formowanie kęsów, prowadzenie rozrostu uformowanych kęsów ciasta na różne rodzaje pieczywa;
    • wypiekanie rozrośniętych kęsów ciasta w różnych typach pieców piekarskich;
    • schładzanie, krojenie i pakowanie pieczywa;
    • ocenianie stopnia dojrzałości półproduktów piekarskich do dalszego przerobu;
    • ocenianie jakości półproduktów i pieczywa, jej zgodności z wymogami przepisów technologicznych i norm;
    • zapobieganie powstawaniu wad pieczywa i odstępstw od określonej normatywnie jakości;
    • obsługiwanie maszyn i urządzeń występujących w piekarniach;
    • ocenianie sprawności techniczno-technologicznej maszyn i urządzeń piekarskich;
    • utrzymywanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;
    • organizowanie i nadzorowanie pracy brygad produkcyjnych;
    • prowadzenie rozliczeń technologicznych zużycia surowców do produkcji pieczywa
     i dokumentacji produkcyjnej;
    • utrzymywanie stałej współpracy z kierownictwem zakładu, służbami zaopatrzenia, zbytu, technicznymi.

     

    Typowymi miejscami pracy piekarza są:

    • piekarnie

    Powiązanie zawodu piekarza z innymi zawodami:

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz po potwierdzeniu kwalifikacji T.3.  Produkcja wyrobów piekarskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.