•  

     

     

    Technik logistyk w służbach mundurowych wzbudza ogromne zainteresowanie w naszym regionie. Zawod logistyka sam w sobie jest bardzo atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy. Logistycy najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarzadzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizacji transportu.

    Realizacja dodatkowych zajęć pozwoli zapoznać się z funkcjonowaniem służb mundurowych, poznać specyfikę funkcjonowania oraz wziąć udział
    w zajęciach w zakresie edukacji wojskowej.

     

    Czym zajmuje się Technik logistyk?

    • planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta,
    • dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.
     Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów,
    • analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne,
    • zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku.
    • dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

     

    Jakie cechy musi mieć Technik Logistyk?

    Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

    Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

    Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

     

    Dodatkowe zajęcia z edukacji wojskowej, zapoznanie się z funkcjonowaniem służb mundurowych:

    • wojsko,
    • policja,
    • straż graniczna,
    • straż pożarna

    Przedmioty uwzględnione w rekrutacji:

    • j. polski,
    • matematyka,
    • geografia,
    • j. obcy

    Przedmiot dodatkowo punktowany przy rekrutacji:

    • geografia

    Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

    • geografia lub biologia
    • j.obcy do wyboru (j. angielski, j. niemiecki)