•  

     

    SPRZEDAWCA


    kwalifikacje zawodowe:

    symbol cyfrowy zawodu: 522301

    Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

    1) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

    2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

    Dodatkowe umiejętności zawodowe

    Handel elektroniczny (e-commerce)

    Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności handel elektroniczny (e-commerce) uczeń powinien być przygotowany do:
    1) prowadzenia sprzedaży internetowej towarów;
    2) promowania towarów sprzedawanych przez internet;
    3) realizowania zamówień klienta składanych przez internet;
    4) dokumentowania transakcji kupna i sprzedaży zawieranej przez internet.

    Handel hurtowy

    Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności handel hurtowy uczeń powinien być przygotowany do:
    1) dokonywania zakupu dużych jednorodnych partii produktów;
    2) obsługi środków technicznych wykorzystywanych w hurtowni;
    3) posługiwania się dokumentacją i programami użytkowymi oraz bazami danych w hurtowni.

    Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

    Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
    1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
    2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
    3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.