•  

    26 stycznia 2022 - spotkanie z rodzicami,

    31 marca 2022 - spotkanie z rodzicami uczniów klas IV,

    01 czerwca 2022 - spotkanie z rodzicami