• Z radością informujemy, że nasza szkoła rozpoczyna udział w kolejnym fascynującym projekcie edukacyjnym finansowanym przez Unię Europejską, w ramach programu ERASMUS+. W tym roku zapraszamy naszych uczniów do udziału w praktykach zagranicznych we Włoszech!

     Celem głównym projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w dziedzinach, których dotyczy projekt. Ponadto, uczniowie rozwiną kompetencje językowe, osobiste, społeczne oraz kulturowe. Projekt ma również przeciwdziałać wykluczeniom społecznym, angażując w działania młodzież o zmniejszonych szansach.

     Otwieramy rekrutację na te ekscytujące praktyki już 26.02.2024!

     Wyjazd odbędzie się w terminie 08.04 - 19.04.2024. Każda z mobilności została zaplanowana z uwzględnieniem dodatkowych dwóch dni przeznaczonych na podróż.

     W ramach projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000146847, 9 uczniów naszej szkoły otrzyma szansę na rozwój zawodowy i osobisty poprzez uczestnictwo w międzynarodowych praktykach. Wybór uczestników dokonany zostanie za pośrednictwem procesu rekrutacyjnego, o którym więcej poniższej.

     Do uczestnictwa w praktykach zapraszamy uczniów klas:

     • 2 TŻH - Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Hotelarstwa,
     • 2 B - Szkoła Branżowa,
     • 3 TŻ - Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych.

     Uczniowie będą realizować program praktyk przez 10 dni, z dziennym wymiarem czasu pracy wynoszącym 6-8 godzin. Dodatkowo czas na program kulturowy to 2 dni, dzięki którym uczestnicy zagłębią się w bogatą kulturę Włoch.

     Udział w projekcie jest bezpłatny – wszystkie koszty pokrywane są z funduszy Unii Europejskiej.

     Aby wziąć udział w projekcie, prosimy o złożenie kompletnych dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie szkoły. Wszystkie formularze i wymagane informacje są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie.

     Kluczowe daty rekrutacji:

     Start rekrutacji: 26.02.2024, godz. 8:00

     Zakończenie zbierania aplikacji: 28.02.2024, do godz. 15:00

     W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu, panią Barbarą Juroszek-Sową.

     Nie przegapcie tej wyjątkowej szansy na zdobycie międzynarodowego doświadczenia!