•  

    TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Z INNOWACJĄ DIETETYKA I ESTETYKA POTRAW

     

     

    „Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym, co ma w głowie i co na stole”
    prof. Jan Gawęcki

     

    Technik żywienia i usług gastronomicznych to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Umożliwia poznawanie nowych trendów żywieniowych, kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego, pomaga w rozwijaniu zainteresowań i pasji kulinarnych, przygotowuje do prowadzenia własnej działalności gastronomicznej, a przede wszystkim zapewnia interesującą i dobrze płatną pracę. Rynek usług gastronomicznych w Polsce stale się rozwija. Zmiana trybu życia, ciągły pośpiech, dążenie do wygody, powodują, że ludzie coraz częściej korzystają z ofert barów i restauracji, dlatego gastronomia to prężnie rozwijająca się branża, a specjaliści od żywienia poszukiwani są w kraju i zagranicą.

     

    Kwalifikacje:

    • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
    • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

    Przedmioty uwzględnione w rekrutacji:

    • j.polski
    • matematyka
    • j. obcy
    • biologia
    • przedmiot dodatkowo punktowany przy rekrutacji: biologia

    Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

    • biologia lub geografia
    • język obcy do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski


    W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:


    • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
    • stosowania receptur gastronomicznych,
    • układania i oceny jadłospisów,
    • żywienia dietetycznego,
    • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
    • stosowania technik nakrywania stołu,
    • współpracy w zespole,
    • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
    • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
    • przechowywania i utrwalania żywności,
    • języka obcego zawodowego.


    Technik żywienia i usług gastronomicznych może podejmować pracę m.in. jako szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator imprez okolicznościowych, organizator usług cateringowych w::
    • restauracjach, kawiarniach i barach szybkiej obsługi,
    • zakładach gastronomicznych,
    • pensjonatach, domach wczasowych,
    • stołówkach szkolnych, szpitalnych i sanatoryjnych,
    • firmach cateringowych,
    • zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych,
    • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

    Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, hotelarstwo i turystyka, organizacja
    i zarządzanie w gastronomii.

     

    Możliwość dalszego kształcenia


    Technik żywienia i usług gastronomicznych może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych, m. in. na kierunkach:

    • bezpieczeństwo żywności,
    • biotechnologia,
    • dietetyka,
    • hotelarstwo i gastronomia,
    • technologia żywności i żywienia człowieka,
    • żywienie człowieka i nauki konsumenckie,
    • nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii oraz wiele innych.

    Sylwetka absolwenta

    Absolwent kończący szkołę zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
    w zakresie:

    • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
    • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
    • planowania i oceny żywienia,
    • organizowania produkcji gastronomicznej,
    • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

     

    Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

    Szkoła posiada pracownię gastronomiczną wyposażoną w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w kilkugodzinnych blokach lekcyjnych, podczas których uczniowie przygotowują potrawy, dokonują ich oceny a następnie konsumują. Młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczy się zasad podawania do stołu, prawidłowej obsługi konsumenta oraz organizacji imprez okolicznościowych.