• HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań.

    Kwalifikacja HGT.02

     

    Przygotowanie i wydawanie dań” – 2 lub 3 semestry  (przy posiadanym wykształceniu zawodowym pozwala na uzyskanie nowego zawodu: kucharz)

    Kształcenie jest zorganizowane w formie zaocznej – tzw. weekendowej, co umożliwia słuchaczom połączenie nauki z pracą zawodową.

    Słuchacze, uczestnicząc w zajęciach, otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach; nie stosuję się ocen, tak jak w przypadku uczniów.

     

       Warunki uczestnictwa:

    • Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kucharza;

    • Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych;

    • Strój roboczy i obuwie ochronne.

     

       Cele kursu:

    • Przekwalifikowanie się i zdobycie nowego zawodu;

    • Doskonalenie zawodowe i dostosowanie do rynku pracy;

    • Umożliwienie osobom dorosłym dalszego kształcenia.

     

       Dlaczego warto?

    • Bezpłatna forma kształcenia;

    • Możliwość spotkania z innymi pasjonatami kuchni i dzielenia się doświadczeniem;

    • Zjazdy: piątek po godz. 15.00 oraz sobota i niedziela od 8.00 (możliwość dostosowania godziny zajęć do potrzeb słuchaczy);

    • Możliwość skrócenia liczby godzin poprzez przepisanie oceny z przedmiotów realizowanych w poprzednim kształceniu, np. z przedsiębiorczości, ekonomiki, technologii gastronomicznej, bhp czy zajęć praktycznych;

    • 60% godzin to zajęcia w formie ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w pracowniach symulacyjnych i kuchniach renomowanych restauracji;

    • Słuchaczami mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim a także wyższym.

     

    Podanie do pobrania:

    HGT.02.doc

    HGT.02.pdf