•  

     

    GRONO PEDAGOGICZNE

    mgr Klisz Beata

     

    historia, historia i teraźniejszość, język polski

    - dyrektor

     

    mgr Winiarz Grażyna

     

    pedagog specjalny

    - wicedyrektor

     

    mgr Winiarz Dorota

     

    wdż, wychowawca internatu

    - kierownik internatu

     

    mgr inż. Bal Małgorzata

     

    zawodowe - branża gastronomiczna

     

    mgr inż. Bąk Anna

     

    wychowawca internatu

     

    mgr inż. Bąk Bogusław

     

    wychowawca internatu, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe – branża rolnicza

     

    mgr Biały Małgorzata

     

    język angielski

     

    mgr inż. Bieniasz Ewa

     

    przedmioty zawodowe - branża logistyczna

     

    mgr Chmura Bogusława

     

    język polski

     

    mgr Chruściel Marzena

     

    nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidacja

     

    mgr Dałomis Renata

     

    nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidacja

     

    mgr Drabik Piotr

     

    informatyka, przedmioty zawodowe – branża informatyczna

     

    mgr inż. Dutka Wiesław

     

    informatyka, fizyka, chemia, przedmioty zawodowe – branża informatyczna

     

    dr Dziura Bernadetta

     

    Matematyka

     

    mgr Ficek Krzysztof

     

    edukacja policyjna, przepisy ruchu drogowego

     

    mgr inż. Flejszar Marta

     

    przedmioty zawodowe - branża hotelarstwo, biologia

     

    mgr Głąb Maria

     

    język polski

     

    mgr Gołąb Robert

     

    wychowawca internatu

     

    mgr Goń Marta

     

    język niemiecki, geografia

     

    mgr inż.  Górska Barbara

     

    przedmioty zawodowe - branża logistyczna

     

    mgr Hołub Beata

     

    fizyka

     

    mgr Hołub Paweł

     

    przepisy ruchu drogowego

     

    mgr Ilasz-Kuszek Anna

     

    Biologia

     

    mgr Inglot Małgorzata

     

    wychowawca internatu

     

    mgr inż. Jedynak Renata

     

    przedmioty zawodowe - branża gastronomiczna

     

    mgr Juroszek–Sowa Barbara

     

    język angielski

     

    mgr Kanjerska Elżbieta

     

    matematyka, informatyka

     

    mgr Kasperska Aleksandra

     

    historia, historia i teraźniejszość, rewalidacja

     

    mgr Kic Artur

     

    wychowanie fizyczne

     

    mgr Klisz Artur

     

    wychowawca internatu, historia i teraźniejszość

     

    mgr inż. Kluz Paweł

     

    BHP, przedmioty zawodowe - branża logistyczna

     

    mgr Kolasa Bożena

     

    język polski

     

    mgr Kopeć Barbara

     

    wychowawca internatu

     

    mgr Kos Andżelika

     

    wychowawca internatu

     

    mgr Kwiatkowska Aleksandra

     

    wychowanie fizyczne

     

    mgr Lech Sławomir

     

    wychowawca internatu, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

     

    mgr Liszka-Konieczny Magdalena

     

    przedmioty zawodowe - branża rolnicza i ochrona środowiska

     

    mgr Mach-Florek Lidia

     

    geografia, przedmioty zawodowe – ochrona środowiska

     

    mgr Majcher Alicja

     

    wychowawca internatu

     

    mgr Matkowska Agnieszka

     

    przedmioty zawodowe - branża gastronomiczna

     

    mgr Mikłasz Ewelina

     

    Religia

     

    mgr Nadłonek Renata

     

    język polski

     

    mgr Pałczyński Marek

     

    przedmioty zawodowe - branża logistyczna

     

    mgr inż. Pieczko Renata

     

    przedmioty zawodowe - branża logistyczna

     

    mgr inż. Pieczonka Dorota

     

    przedmioty zawodowe - branża gastronomiczna

     

    mgr Pilch Alicja

     

    biblioteka szkolna, wychowawca internatu

     

    mgr inż. Piś Mateusz

     

    przedmioty zawodowe - branża informatyczna

     

    mgr Płocica Gabriela

     

    wychowawca internatu, język angielski

     

    mgr inż. Rolska-Michno Katarzyna

     

    chemia, biologia, przedmioty zawodowe – ochrona środowiska

     

    mgr Różańska Małgorzata

     

    język polski

     

    mgr Ruman Anna

     

    przedmioty zawodowe - branża logistyczna

     

    mgr Rzeszutek Grażyna

     

    plastyka, informatyka

     

    mgr Socha Oliwia

     

    język polski, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidacja

     

    mgr Stepaniak Beata

     

    wychowawca  internatu,

    pedagog szkolny

     

    mgr Strzębała Sylwia

     

    wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe - branża hotelarska

     

    mgr Surmiak Wojciech

     

    edukacja obronna z elementami strzelectwa

     

    mgr Świtała Justyna

     

    język angielski, język niemiecki

     

    mgr Wąsacz Tomasz

     

    przedmioty zawodowe - branża rolnicza

     

    mgr Winiarz Andrzej

     

    wychowawca internatu

     

    mgr Wiśniewski Marcin

     

    historia, wiedza o społeczeństwie

     

    mgr Włoch Małgorzata

     

    wychowawca internatu, przedmioty zawodowe – ochrona środowiska

     

    mgr Wołoszyn Bąk Elżbieta

     

    wychowawca internatu

     

    mgr Wróbel Anna

     

    język angielski

     

    mgr inż. Zagaja Stanisław

     

    przedmioty zawodowe - branża rolnicza, doradztwo zawodowe

     

    mgr Zięba Jacek

     

    wychowawca internatu