• Z radością informujemy, że nasze szkoła rozpoczyna udział w kolejnym fascynującym projekcie edukacyjnym finansowanym przez Unię Europejską, w ramach programu ERASMUS+. W tym roku zapraszamy naszych uczniów do udziału w praktykach zagranicznych w aż dwóch miejscach - we Włoszech i w Grecji!

     Celem głównym projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w dziedzinach, których dotyczy projekt. Ponadto, uczniowie rozwiną kompetencje językowe, osobiste, społeczne oraz kulturowe. Projekt ma również przeciwdziałać wykluczeniom społecznym, angażując w działania młodzież o zmniejszonych szansach.

     Otwieramy rekrutację na te ekscytujące praktyki już 11.03.2024!

     Wyjazd odbędzie się w terminie 05.05 – 18.05.2024.

     W ramach projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000146847, 13 uczniów naszej szkoły otrzyma szansę na rozwój zawodowy i osobisty poprzez uczestnictwo w międzynarodowych praktykach. Wybór uczestników dokonany zostanie za pośrednictwem procesu rekrutacyjnego, o którym więcej poniższej.

     Do uczestnictwa w praktykach zapraszamy uczniów klas:

     • 3 - Technik Rolnik
     • 3 - Technik Informatyk
     • 3 i 4 - Technik Logistyk

     Uczniowie będą realizować program praktyk przez 10 dni, z dziennym wymiarem czasu pracy wynoszącym 6-8 godzin. Dodatkowo czas na program kulturowy to 2 dni, dzięki którym uczestnicy zagłębią się w bogatą kulturę Grecji.

     Udział w projekcie jest bezpłatny – wszystkie koszty pokrywane są z funduszy Unii Europejskiej.