• ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

     

    Kwalifikacja ROL.10

     

    „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej” – 1 lub 2 semestry (przy posiadanym wykształceniu średnim i ukończonej kwalifikacji R.3 umożliwia zdobycie nowego zawodu: technik rolnik).

    Kształcenie jest zorganizowane w formie zaocznej – tzw. weekendowej, co umożliwia słuchaczom połączenie nauki z pracą zawodową.

    Słuchacze, uczestnicząc w zajęciach, otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach; nie stosuję się ocen, tak jak w przypadku uczniów.

    Słuchaczami mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim a także wyższym.

    Osoby wykształcone w zawodzie technik rolnik mogą podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobywając kolejne zawody np: technik agrobiznesu. Technik rolnik może również dokształcać się na kursach specjalistycznych np. w zakresie stosowania środków ochrony roślin, pracy kombajnem zbożowym itp.

     

       Warunki uczestnictwa:

    • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu;

    • kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły;

    • kserokopia dowodu osobistego.

     

       Dlaczego warto?

    • bezpłatna forma kształcenia;

    • zjazdy: piątek po godz. 15.00 oraz sobota od 8.00 (możliwość dostosowania godziny zajęć do potrzeb słuchaczy);

    • możliwość uzyskania wsparcia ze środków unijnych w ramach programów dla wsi i rolnictwa;

    • możliwość zdobycia prawa jazdy kat. T (bezpłatnie).

     

    Podanie do pobrania:

    ROL.10.doc

    ROL.10.pdf