•  

     


    KLASA HUMANISTYCZNO - PRAWNA

     

        Klasa humanistyczno-prawna jest adresowana do uczniów zainteresowanych problemami współczesnego świata, pasjonujących się szeroko pojętą kulturą, literaturą, historią oraz tych, którzy planują karierę w zawodach prawniczych, w edukacji, naukach społecznych, mediach.

    ROZSZERZENIA:

    ·        J. POLSKI

    ·        HISTORIA

    ·        J. ANGIELSKI


    PRZEDMIOTY PUNKTOWANIE PRZY NABORZE:

    ·        j. polski

    ·        matematyka

    ·        historia

    ·        j. angielski

     

    PROPONOWANE JĘZYKI OBCE

    ·        j. angielski

    ·        j. niemiecki

     

    DODATKOWE ZAJĘCIA

    §  wykłady oraz spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych,

    §  uczestniczenie w rozprawach sądowych,

    §  udział w ogólnopolskim programie edukacji prawnej,

    §  przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z języka polskiego, historii oraz języka angielskiego,

    §  zajęcia szkolnego Klubu Europejskiego,

     

    Przykładowe kierunki studiów, na których można podjąć kształcenie: 

    Prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, politologia, kryminologia, polityka społeczna, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, lingwistyka dla biznesu, nowe media i kultura cyfrowa, filmoznawstwo, filologie obce (angielska, germańska, romańska, słowiańska, hiszpańska z językiem angielskim, skandynawska i inne), filologia polska, kulturoznawstwo, e-historia, archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, psychologia, pedagogika, teologia.