•  
    Dyrektor: mgr Beata Klisz
     
     
    Wicedyrektor: mgr Grażyna Winiarz
     
    Kierownik internatu: mgr Dorota Winiarz