•  

     

     

    TECHNIK EKONOMISTA – INNOWACJA ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWA

     

    W ogólnych założeniach programowych innowacji administracyjno-księgowej jest planowanie kariery zawodowej.

     

    W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową, w trakcie której zdobywają umiejętności:

    • Obsługi klienta w instytucjach administracyjnych i sekretariacie jednostki organizacyjnej (połączoną z treningiem załatwiania różnych spraw w urzędach)
    • Prowadzenia spraw finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych w jednostce organizacyjnej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

    Uczeń, który zdecyduje się uczestniczyć w takim programie, będzie poznawać przedstawicieli różnych zawodów ekonomicznych. 

     

    Na spotkaniach z pracownikami: 

     

    • Zakładu ubezpieczeń społecznych
    • Urzędu skarbowego
    • Urzędu kontroli skarbowej
    • Głównego urzędu statystycznego
    • Banków
    • Sądów
    • Kancelari prawnych
    • Planistów
    • Księgowych
    • Biegłych rewidentów

     

    Będzie poznawać zakres ich obowiązków. Szczegółowo też przedstawione mu  zostaną wymagania tj. Wykształcenie, możliwości dokształcania się  oraz uprawnienia jakie możecie zdobyć dla danego zawodu.

     

    Klasa z innowacją administracyjno-księgową przygotowuje do wykonywania zawodów:

     

    • Pracownik administracji państwowej
    • Prowadzenie i rozliczanie własnej firmy
    • Asystentka dyrektora
    • Pracownik działu kadr i płac

     

    Księgowy w zakresie:

     

    • Prowadzenia ksiąg rachunkowych
    • Prawidłowego i terminowego sporządzania deklaracji  PIT, CIT i VAT, ZUS, GUS
    • Zarządzania kontaktami z instytucjami finansowymi (US, ZUS, NBP, GUS)
    • Tworzenia analiz finansowych
    • Prowadzenie rozliczeń w biurze rachunkowym
    • Prowadzenie biura obsługi klienta
    • Prowadzenie gospodarki magazynowej

     

    Absolwenci posiadają umiejętności:

    • Prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, finansowych z kontrahentami podmiotu gospodarczego i instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego,
    • Stosowania podstawowych metod analizy ekonomicznej podmiotu gospodarczego,
    • Obliczania: wynagrodzeń, wydajności pracy, amortyzacji, ubytków, cen i marż itd., wykorzystania technologii komputerowej w gromadzeniu
     i przygotowywaniu informacji niezbędnych w zarządzaniu.

    Absolwenci mogą znaleźć  zatrudnienie:

    • Na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości
     i badania rynku,
    • W różnych podmiotach gospodarczych związanych z planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia i wynagrodzenia.

    Absolwenci mogą również podjąć naukę  na studiach wyższych: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość itp.