• Rada Rodziców:

     

    Przewodniczący: Katarzyna Paluch

     

    Zastępca: Krzysztof Pałka

     

    Sekretarz: Alicja Stecko

     

    Skarbnik: Aneta Goraj

     

    Konto Rady Rodziców: 75 9106 0008 2002 0000 1140 0001