• RL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
     

    Kwalifikacja ROL.04

     

    „Prowadzenie produkcji rolniczej” – 2 lub 3 semestry  (przy posiadanym wykształceniu zawodowym pozwala na zdobycie nowego zawodu: rolnik)

    Kształcenie jest zorganizowane w formie zaocznej – tzw. weekendowej, co umożliwia słuchaczom połączenie nauki z pracą zawodową.

    Słuchacze, uczestnicząc w zajęciach, otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach; nie stosuje się ocen. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego pozwala na uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego (organizowanego przez OKE).

    Słuchaczami mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim a także wyższym.

    Osoby wykształcone w zawodzie rolnik mogą podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobywając kolejne zawody np: technik rolnik lub technik agrobiznesu. Rolnik może również dokształcać się na kursach specjalistycznych np. w zakresie stosowania środków ochrony roślin, pracy kombajnem zbożowym itp.

       Warunki uczestnictwa:

    • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu;

    • kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły;

    • kserokopia dowodu osobistego.

     

       Dlaczego warto?

    • bezpłatna forma kształcenia;

    • zjazdy: piątek po godz. 15.00 oraz sobota i niedziela od 8.00 (możliwość dostosowania godziny zajęć do potrzeb słuchaczy);

    • możliwość uzyskania wsparcia ze środków unijnych w ramach programów dla wsi i rolnictwa;

    • możliwość zdobycia prawa jazdy kat. T lub B+E (bezpłatnie).

    Podanie do pobrania:

    ROL.04.doc

    ROL.04.pdf