• 30 Październik 2023 r. ŚWIĘTO PATRONA

     • Święto Szkoły w Witosie

      30 października 2023 roku obchodziliśmy uroczyście święto patrona Wincentego Witosa, wybitnego działacza Ruchu Ludowego, trzykrotnego premiera rządów II Rzeczypospolitej. Po uroczystej Mszy Świętej uczniowie z klas niemundurowych złożyli  przysięgę na sztandar szkoły. Po programie słowno - muzycznym rozbudzających uczucia patriotyczne zaproszeni goście,  uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zapamiętali słowa Wincentego Witosa: " A Polska winna trwać wiecznie..."

       

     • 21 Październik 2023 r. WYSTAWA

     • 21 października w Wiejskim Domu Kultury w Urzejowicach nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej "Interpretacja plastyczna znanych cytatów z twórczości Aleksandra Fredry". Wśród laureatów konkursu znaleźli się nasi uczniowie:

      1 miejsce - Katarzyna Maj

      Wyróżnienia: Roksana Mazur i Norbert Bielec.

      Podczas uroczystości gościnnie wystąpili uzdolnieni muzycznie uczniowie w repertuarze polsko - angielsko - ukraińskim przygotowani przez pana Andrzeja Winiarza.

     • KONKURS

     • REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU  PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

      „HASŁO PROMUJĄCE OZE”

       

      Ekologiczny  konkurs plastyczno - techniczny „HASŁO PROMUJĄCE OZE” organizowany  jest w ramach  realizowanego  w ZS im. W. Witosa w Zarzeczu projektu ‘”Podróże ekologiczne-energia odnawialna-myślimy globalnie-działamy lokalnie’.

       

      Konkurs  ten skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych z gminy Zarzecze i powiatu przeworskiego. Polega na zaprojektowaniu hasła promującego OZE czyli Odnawialne Źródła Energii.  Na prace czekamy do końca listopada 2023r. !

      Cele konkursu:

      -zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy ekologicznej wśród uczniów;

      -kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska  i odnawialnymi źródłami   energii;

      -kształtowanie postaw twórczych i talentów uczniów;

      - promocja działań związanych z racjonalną gospodarką odpadami;

      -uświadomienie roli recyklingu i wtórnego wykorzystania odpadów jako tworzywa artystycznego;
      -rozwijanie uzdolnień,  umiejętności manualnych;

      -uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne;
      - uaktywnienie do myślenia o przyszłości środowiska naturalnego i recyklingu –powtórnego wykorzystania odpadów;

      -kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.

       

      Zasady uczestnictwa:

      1.Główne hasło konkursu brzmi: „HASLO PROMUJĄCE OZE”.

      2. Konkurs polega na zaprojektowaniu i  wykonaniu  przez zespół 3-4 osobowy hasła promującego OZE, z materiałów ekologicznych bądź  surowców wtórnych.

      3. Technika wykonania prac – dowolna, format: min. A3, max.A1.

      4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi.

      5. Ze wszystkich nadesłanych prac zostanie wybrana najlepsza. Dodatkowo dwie prace otrzymają wyróżnienia

       6. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej .

      7. Każdy zespół  może wykonać  tylko jedną pracę.

      8. Każda praca powinna posiadać metryczkę –imiona   i nazwiska uczniów zespołu, klasa, nazwa szkoły, opiekun.

      9. Prace należy przekazać do  sekretariatu  Zespołu Szkół im Wincentego Witosa  w Zarzeczu  do  dnia  końca  listopada 2023r.

      10. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu
      lub dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie komisji.

      11. Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.

      12. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność organizatora konkursu.

      13. Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

      14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  8 grudnia 2023r.

      15. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej szkoły.

       

      Informacje dodatkowe:

      1. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać za pośrednictwem e-maila zszarzecze@onet.pl  lub pod nr telefonu 016 640 15 82

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

       

                                                                   Organizatorzy konkursu

       

       

       

       

       

       

       

      Karta zgłoszenia w ekologicznym
       konkursie plastyczno- technicznym   
      „HASŁO PROMUJĄCE OZE”

      Imiona i nazwiska uczestników zespołu

       

       

      Klasa

       

      Nazwa szkoły

       

      Szkolny Opiekun

       

      Adres e-mail Szkolnego Opiekuna

       

      Telefon Szkolnego Opiekuna

       

      Nazwa pracy

       

       

      ZGODA
      na przetwarzanie danych osobowych

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję  REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU  PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO „„HASŁO PROMUJĄCE OZE”” organizowanego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, z którym się zapoznałam/em.

      Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych w sposób wskazany
      w Regulaminie.

      Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikację  danych osobowych i wizerunku mojego dziecka, jeśli znajdzie  się̨ na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.  

       

                                      _____________________________________

                                         data i podpis  przedstawiciela ustawowego

       

       

      Karta zgłoszenia w pliku do pobrania: Karta_zgloszenia.docx

     • 20 Październik 2023 r. wycieczka

     • Wycieczka edukacyjna do Stacji Uzdatniania Wody

       

      W dniu 20 października 2023 r. uczniowie klas I i II Technikum Ochrony Środowiska mieli okazję zwiedzić Stację Uzdatniania Wody w Rozborzu. Celem wycieczki było przybliżenie młodzieży procesu uzdatniania wody oraz zwrócenie uwagi na konieczność oszczędnego gospodarowania jej zasobami. Uczniowie w bardzo ciekawy sposób zostali zapoznani z poszczególnymi etapami procesu uzupełniając swoją wiedzę zdobytą podczas zajęć lekcyjnych.

       

     • XXXIX Biegi przełajowe o memoriał Franciszka Sabana już za nami. Piękna pogoda oraz uczestnicy dopisali.

     • 12.10.2023r w Zespole Szkół im Wincentego Witosa w Zarzeczu w pięknym parku przy pałacu Dzieduszyckich odbyły się kolejne zawody. Ponad 250 zawodników i zawodniczek z 9 szkół rywalizowało indywidualnie i drużynowo.

      Organizatorami zawodów byli:

      -Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

      -Podkarpackie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie

      -ULKS „Koliber” Zarzecze

      Zawodnicy startowali w kategoriach szkół podstawowych i szkół średnich

       Klasyfikacja Indywidualna:

      Szkoły Podstawowe:

      Kategoria chłopców klasa I-III

      1. Wdowiak Przemysław Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej
      2. Makarski Mateusz Szkoła Podstawowa  Jawornik Polski
      3. Banaś Antoni Szkoła Podstawowa  Cieszacin Wielki

      Kategoria dziewcząt  klas I-III

      1. Banaś Lidia Szkoła Podstawowa Jawornik Polski
      2. Warchoł Agata Szkoła Podstawowa  Jawornik Polski

      Kategoria chłopców klasa IV-VI

      1. Rabeł Kacper  Szkoła Podstawowa  Zarzecze
      2. Michorczyk Miłosz  Szkoła Podstawowa  Zarzecze
      3. Banaś Michał  Szkoła Podstawowa  Cieszacin Wielki

      Kategoria dziewcząt klasa IV-VI

      1. Prychoceń Magdalena Szkoła Podstawowa Nr2 Przeworsk
      2. Szkoła Julia Szkoła Podstawowa Pruchnik
      3. Lorenc Dominika Szkoła Podstawowa Gniewczyna Łańcucka

      Kategoria chłopców klasa VII-VIII

      1. Wojdyło Patryk Szkoła Podstawowa Pruchnik
      2. Rabeł Kacper Szkoła Podstawowa Zarzecze
      3. Skirski Konrad Szkoła Podstawowa Pruchnik

      Kategoria dziewcząt klasa VII-VIII

      1. Zając Sabina Szkoła Podstawowa Pruchnik
      2. Żygadło Marcelina Szkoła Podstawowa Dębów
      3. Szkoła Oliwia Szkoła Podstawowa Pruchnik

      Szkoły średnie:

      Kategoria chłopców

      1. Pawłowski Michał Zespół Szkół w Zarzeczu
      2. Trokhimchuk Andrii Zespół Szkół  Zarzecze 
      3. Aleksander Paweł Zespół Szkół  Zarzecze

      Kategoria dziewcząt

      1. Reznichenko Polina Zespół Szkół  Zarzecze
      2. Kiełb Patrycja ILO Przeworsk
      3. Górniak Kamila Zespół Szkół  Zarzecze

      Organizatorzy wręczyli zwycięzcom dyplomy, medale i coś słodkiegoJ.

      Klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych

      1. Szkoła. Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku
      2. Szkoła. Podstawowa im. Jana Pawła II  w Jaworniku Polskim
      3. Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Zarzeczu

       Klasyfikacja w kategorii szkół średnich

      1. Zespół Szkół Im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
      2. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 

      W klasyfikacji drużynowej  szkół rozdane zostały dyplomy i puchary.

      Organizatorzy zadbali o opiekę medyczną w trakcie zawodów, którą sprawowała p. Maria Zaręba

      Przeprowadzono pogadankę na temat „Uzależnienie od alkoholu, narkotyków i papierosów” oraz prelekcję pod tytułem „Promocja zdrowego stylu spędzonego czasu wolnego z duchem trzeźwości”

      Młodzież z Zespołu Szkół  im W. Witosa w Zarzeczu z działu gastronomicznego wraz z opiekunami zadbali o poczęstunek osobiście pieczonymi drożdżówkami i  ciepłą herbatą.

       

      Linki do wideorelacji:

      Relacja 1

      Relacja 2

      Relacja 3

      Relacja 4

     • KONKURS ,, Dajmy odpadom drugie życie”

     • Regulamin konkursu,, Dajmy odpadom drugie życie”

       

       

      1. Uczestnicy konkursu:

      Do konkursu może przystąpić każdy uczeń Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu.

       

      2. Cel konkursu:

      - popularyzacja działań i poszerzanie wiedzy z zakresu recyklingu,

      - pobudzanie i rozwój inwencji twórczej uczestników,

      - rozwijanie nawyków poprawnego segregowania odpadów

       

      3. Tematyka konkursu:

      Konkurs będzie polegał na wykonaniu prac z różnego rodzaju odpadów tj. butelek plastikowych ,kartonów , puszek , zużytych opakowań itp. ,format pracy jest dowolny.

      Prace musza być zgodne z tematem i przedstawiać drugie życie odpadów.

       

      4. Ocena prac:

      Oceniana będzie przede wszystkim estetyka i oryginalność wykonania.

       

      5. Termin i miejsce składania prac:

      Prace należy składać do dnia 03.11.2023 w sekretariacie szkoły.

       

      6. Nagrody dla zwycięzców konkursu:

      W konkursie są przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe.

       

       

       

     • Konkurs plastyczno - techniczny "MASKOTKA OZE"

     • REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU  PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

      „MASKOTKA OZE”

       

      Ekologiczny  konkurs plastyczno - techniczny „MASKOTKA OZE” organizowany  jest w ramach  realizowanego  w ZS im. W. Witosa w Zarzeczu projektu ‘”Podróże ekologiczne-energia odnawialna-myślimy globalnie-działamy lokalnie’.

       

      Cele konkursu:

      -zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy ekologicznej wśród uczniów;

      -kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska  i odnawialnymi źródłami   energii;

      -kształtowanie postaw twórczych i talentów uczniów;

      - promocja działań związanych z racjonalną gospodarką odpadami;

      -uświadomienie roli recyklingu i wtórnego wykorzystania odpadów jako tworzywa artystycznego;
      -rozwijanie uzdolnień,  umiejętności manualnych;

      -uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne;
      - uaktywnienie do myślenia o przyszłości środowiska naturalnego i recyklingu –powtórnego wykorzystania odpadów;

      -kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.

       

      Zasady uczestnictwa:

      1.Główne hasło konkursu brzmi: „MASKOTKA OZE”.

      2. Konkurs polega na zaprojektowaniu i  wykonaniu  maskotki OZE, z materiałów ekologicznych bądź  surowców wtórnych.

      3. Konkurs adresowany jest dla dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej .

      4. Każdy uczestnik może wykonać  tylko jedną pracę.

      5. Każda praca powinna posiadać metryczkę –imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, opiekun.

      6. Prace należy przekazać do  sekretariatu  Zespołu Szkół im Wincentego Witosa  w Zarzeczu  do  dnia  20 listopada 2023r.

      7.Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie komisji.

      8.Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.

      9. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność organizatora konkursu.

      10. Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

      11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  27 listopada 2023r.

      12. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej szkoły.

       

      Informacje dodatkowe:

      1. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać za pośrednictwem e-maila zszarzecze@onet.pl  lub pod nr telefonu 016 640 15 82

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

       

                                                                   Organizatorzy konkursu

       

       

      Karta_zgloszenia_Maskotka_OZE.docx

       

       

       


       

      Karta zgłoszenia w ekologicznym
       konkursie plastyczno- technicznym   
      „MASKOTKA OZE”

       

      Imię Uczestnika

       

      Nazwisko Uczestnika

       

      Klasa

       

      Nazwa szkoły

       

      Szkolny Opiekun

       

      Adres e-mail Szkolnego Opiekuna

       

      Telefon Szkolnego Opiekuna

       

      Nazwa maskotki

       

       

       

      ZGODA
      na przetwarzanie danych osobowych

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję  REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU  PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO „MASKOTKA OZE” organizowanego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, z którym się zapoznałam/em.

      Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych w sposób wskazany
      w Regulaminie.

      Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikację  danych osobowych i wizerunku mojego dziecka, jeśli znajdzie  się̨ na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.  

       

      _____________________________________

      data i podpis  przedstawiciela ustawowego 

     • 10 październik 2023 r. Cóż to był za dzień! Służby to nasz żywioł!

     • 10 października uczniowie klas mundurowych 1 i 2 Technik Logistyk aktywnie uczestniczyli w X Podkarpackim Święcie Bezpieczeństwa zorganizowanym przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Święto było wspaniałą formułą działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży, cel to budowanie partnerstwa między przedstawicielami służb sektora bezpieczeństwa wewnętrznego, pracownikami naukowymi oraz młodzieżą na rzecz ochrony młodych ludzi przed współczesnymi zagrożeniami. Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zagrożeń, pogłębić zainteresowania i poczuć się w służbach bezpieczeństwa jak zawodowcy.

      Podczas rywalizacji uczeń klasy 2 Bartłomiej Gołąb zajął 1 miejsce w strzelaniu elektronicznym! Gratulujemy zwycięstwa!

     • 5 październik 2023 r. KOLEJNE WARSZTATY W EKOPACOWNI ZA NAMI !!!

     • 5 października obchodzimy DZIEŃ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.
      Uczniowie klasy 4TL oraz 2TO zapoznali się z prezentacją nt. EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ oraz sposobami oszczędzania energii . Z ciekawością zapoznali się z zasadami funkcjonowania inteligentnego domu przyszłości. Na podsumowanie uczniowie wykonali plakaty promujące efektywne wykorzystanie energii - OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ !!

     • Biegi Przełajowe o Memoriał Franciszka Sabana

     • Komunikat organizacyjny

      XXXIX Biegów Przełajowych

      o Memoriał Franciszka Sabana

       

      1. Cel:

      - Uczczenie pamięci Franciszka Sabana

      - Popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży
       

      1. Organizatorzy:

      - Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

      - Podkarpackie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Rzeszowie

      - ULKS Koliber Zarzecze

      - Urząd Gminy Zarzecze

       

      1. Termin i miejsce:

      - 13 października 2023 roku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu

      - Rozpoczęcie – godz. 10.00

       

      1. Program zawodów:

      - Biegi Szkół Podstawowych kl. I-III (500m) chłopcy i dziewczęta

      - Biegi Szkół Podstawowych kl. IV-VI (600m) dziewczęta

      - Biegi Szkół Podstawowych kl. IV-VI (600m) chłopcy

      - Biegi Szkół Podstawowych kl. VII-VIII (800m) dziewczyny

      - Biegi Szkół Podstawowych kl. VII-VIII (1000m) chłopcy

                - Szkoły średnie kl. I - III dziewczęta 800m, - chłopcy 1000m

                - Szkoły średnie kl. IV –V dziewczęta 1000m   – chłopcy 1500m.

      - Uroczyste zakończenie zawodów

       

      1. Uczestnictwo:

      - Szkoła może zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek
      w poszczególnych kategoriach wiekowych

      W klasyfikacji drużynowej szkól punktuje pierwszych dziesięciu zawodników w każdej kategorii

      Prosimy dokonać zgłoszenia
      do dnia 10.10.2023 roku pod nr. tel. 16 6401582

      e-mail: zszarzecze@onet.pl

      - Więcej informacji: zszarzecze.com

       

      1. Sprawy finansowe:

      - Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

      - Koszty podróży pokrywają uczestnicy (szkoły)

       

      Prawo interpretacji niniejszego komunikatu przysługuje organizatorom.

      W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych prosimy o kontakt
      z organizatorem w dniu zawodów.

       

       

      Organizator

     • 3.10 2023 Dzień Jabłka w ZS im. W. Witosa

     • Z okazji Światowego Dnia Jabłka, podobnie jak w poprzednim roku, odbył się konkurs na najlepsze ciasto z tym smacznym i zdrowym owocem. Jury miało trudne "jabłko" do zgryzienia, ponieważ wszystkie ciasta były piękne i i przepyszne. 1 miejsce zdobyła klasa I TLO swoim tortem "Daleko od jabłoni", drugie miejsce otrzymało "Jabłkowe szaleństwo" w wykonaniu klasy II TŻH, trzecią nagrodę zdobyła klasa II TRIO za "Niebiańskie szaleństwo". Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom.

     • 03 październik 2023 r. Sukces naszej uczennicy - brawo Daszka!

     • Dasha Shatailo z klasy 3TLR wzięła udział w XIX Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pro - life "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" w kategorii plastycznej. Z olbrzymią przyjemnością informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zamieściło pracę Dashy w kalendarzu na rok 2024, która stanowi ilustrację do miesiąca września. Cieszy nas, że tak młoda uczennica z taką dojrzałością pochyliła się nad znaczeniem życia człowieka i poszanowaniem jego godności od momentu poczęcia aż po naturalny kres. Gratulujemy talentu plastycznego i niebywałej empatii.

     • 2 października 2023 - JUŻ ZA KILKA ŚWIĘTUJEMY 250 ROCZNICĘ KEN

     • 14 października mija 250 lat od powołania Komisji Edukacji narodowej - pierwszego polskiego  "ministerstwa" oświaty, które zreformowało polskie szkoły w XVIII wieku w duchu nowoczesności. celem kształcenia szkół KEN miał być "światły obywatel".
      Wiele ideałów KEN jest aktualnych po dzień dzisiejszy.
      Z tej okazji zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym na plakat pt. "Ideały KEN". Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie w dniach 12 - 20 października 2023 r. 
      Zwycięzcy otrzymają NAGRODY. Szczegółowe informacje u nauczycieli historii i HIT.

     • 2 października 2023 – STYPENDIA DLA UCZNIÓW KIERUNKU TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z INNOWACJĄ RECYKLING

     • 25 września 2023 roku troje uczniów kierunku technik ochrony środowiska z innowacją recykling otrzymało stypendia.

      Fundatorem stypendiów jest Firma GPR Guma Plastik Recykling w Zarzeczu. Pomysłodawcą stypendium jest pan Andrzej Kubik – prezes firmy, który na co dzień wspiera szkołę w realizacji programu innowacji Recykling. Firma GPR Guma Plastik Recykling od samego początku jest patronem kierunku technik ochrony środowiska.

      Stypendia zostały wręczone przez prezesa firmy pana Andrzeja Kubika, który mimo wielu obowiązków zawsze znajduje czas dla naszych uczniów. Na co dzień chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wspiera bardzo aktywnie kształcenie naszych „recyklerów”

      Nasi stypendyści to:

      Kacper Głubisz – 2 000 złotych

      Miłosz nawolski – 1 500 zlotych

      Julia Siupik – nagroda specjalna – 500 zł

       

     • 29 wrzesień 2023 r. Dzień Chłopaka w 3TLR

     • Ten szczególny dzień świętowaliśmy wspólnie tuż przed praktykami. Kreatywność koleżanek z klasy przeszła najśmielsze oczekiwania. Wszyscy chłopcy otrzymali oryginalne prezenty, które wywołały uśmiechy na twarzach fanów motoryzacji. Od dzisiaj posiadają oni spersonalizowane prawo jazdy na resoraki.

     • 29 września 2023 - „ĆWICZENIE CZYNI MISTRZA”

     • Zajęcia praktyczne to ważna część kształcenia w Technikum. Uczniowie mogą wówczaspraktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną, dlatego zajęcia na pracowniach zajęć praktycznych należą do ważnych i potrzebnych.

      Zaplecze warsztatowe naszej szkoły pozwala, by prowadzone zajęcia mogły być prowadzone efektywnie, a uczniowie mogli nabywać praktyczne umiejętności -  Pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań – technik hotelarstwa.

      Już niedługo będziemy mogli kształcić naszych hotelarzy i techników żywienia i usług gastronomicznych w nowoczesnych pracowniach, które powstają w ramach dofinansowania „Polskiego ładu”.

       

     • 29 września 2023 – UCZYMY SIĘ OD NAJLEPSZYCH

     • 29 września grupa uczniów z klasy 2 Technik żywienia i usług gastronomicznych i 3 Branżowej kierunek kucharz pod opieką pani Małgorzaty Bal brała udział w Warsztatach Kulinarnych Tradycji Kresowych w Baszni Dolnej.

      Pod czujnym okiem szefów kuchni z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przygotowali potrawy, które gościły na królewskim stole. Było pysznie i kolorowo, a efekty pracy można zobaczyć na zdjęciach.

       

     • 25 września 2023 - EKOPRACOWNIA OZE – zielone serce „Witosa” otwarta.

     • 25 września odbyła się uroczystość otwarcia Ekopracowni OZE. W uroczystości uczestniczyli Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze, Wiesław Kubicki – radny powiatu przeworskiego, Łukasz Laska – członek zarządu powiatu przeworskiego, sekretarz Gminy Zarzecze, Andrzej Kubik – prezes firmy GPR Guma Plastik Recykling w Zarzeczu, Grzegorz Szymkiewicz – pełnomocnik Energetyka S.A OZE w Krakowie, Bronisław Kubas – wieloletni sołtys w Gminie Pruchnik oraz dyrektorzy szkół podstawowych. W uroczystości brali również udział uczniowie klasy 2. Technik ochrony środowiska z innowacją recykling.

      EKOPRACOWNIA OZE to nowoczesne, atrakcyjne i przyjazne miejsce, w którym uczniowie będą zgłębiać tajniki wiedzy nauk przyrodniczych, ze szczególnym podkreśleniem odnawialnych źródeł energii. Pracownia została sfinansowana w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Kwota dotacji wyniosła: 67500,00 zł.

      Całkowity koszt inwestycji to 75 tys. złotych.  

      Już od października w naszej pracowni zostanie zainaugurowana  działalność CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, z którego będą korzystać uczniowie szkół podstawowych z powiatu przeworskiego. Celem naszych działań będzie  podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Partnerami w realizacji naszych celów ekologicznych będzie firma GPR Guma Plastik Recykling, oraz Energetyka Polska OZE S.A.

       

     • 18 września 2023 r. Sprzątanie „łączy ludzi"

     • Sprzątanie „łączy ludzi"

      Przesłanie to towarzyszyło uczniom naszej szkoły w dniach 13-18  września podczas aktywności ekologicznych.

      30 już  Akcja Sprzątania Świata umożliwiła uczniom klasy 2 Technikum Ochrony Środowiska podjęcie szeregu działań związanych  z monitoringiem wód - nie bez przyczyny...

      18 września  bowiem obchodzony jest Światowy Dzień Monitoringu Wody.

      Wykorzystując nowoczesne zaplecze pracowni OZE oraz jej zasoby, grupa naszych uczniów zbadała jakość komponentów środowiska, głównie wody i powietrza.

      Mając na uwadze hasło tegorocznej akcji, łączymy się we wspólnych działaniach na rzecz "Błękitnej Planety"  zamieniamy teorię w praktykę.