• SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM

     •  

       

       

      Już niebawem w NASZEJ szkole odbędzie się konkurs…

      JEDEN Z DZIESIĘCIU

      Z wiedzy o języku polskim.

       

      Weź udział! Sprawdź się!
       Czeka Cię świetna zabawa!

      Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

       

      Szczegóły u nauczycieli języka polskiego.

      Regulamin konkursu na stronie internetowej szkoły www.zszarzecze.com   

       

      SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM

       

       

      organizowany przez

      nauczycieli języka polskiego

       

      ZAPRASZAMY!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

      REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „JEDNI Z DZIESIĘCIU”
       ORGANIZOWANY PRZEZ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

       

       

       

      1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka polskiego.

       

      2. Cele konkursu:

      - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych wśród uczniów oraz przygotowanie do samokształcenia;

      - motywowanie uczniów do nauki i rozwijania umiejętności językowych z j. polskiego;

      - rozwijanie uzdolnień uczniów;

      - podniesienie samooceny uczniów;

      - wzmacnianie znajomości języka polskiego wśród młodzieży.

       

      3. Zasady konkursu:

      - udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;

      - konkurs jest adresowany do uczniów klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół im. W. Witosa
      w Zarzeczu;

      - konkurs przeprowadzony zostanie na trzech etapach:

      a) etap I – wyłonienie z każdej klasy trzech osób, które najlepiej napiszą test dotyczący wiedzy ogólnej
      z języka polskiego. Stworzą one zespół i będą reprezentować swoją klasę na dalszych etapach konkursu.

      b) etap II – zmierzenie się ze sobą zespołów reprezentujących klasy w serii pytań dotyczących języka polskiego. Zespoły będą miały 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Za złą odpowiedź stracą szansę – będą ich miały trzy.

      c) etap III – w etapie tym zmierzą się ze sobą te zespoły, które poprawnie, w wyznaczonym czasie, odpowiedzą na jedno z dwóch zadanych im pytań. Zespół, który poprawnie odpowie na pytanie, wytypuje inny zespół do odpowiedzi.

      - etap I konkursu odbędzie się w szkole w dniach  06.02. – 10.02.2023. Przeprowadzą go nauczycielki języka polskiego w czasie trwania lekcji. Etap II i III konkursu odbędzie się 21.02.2023 roku. Osobno zostanie przeprowadzony dla klas pierwszych i drugich.

      - uczestnicy II i III etapu będą mogli jednorazowo skorzystać z pomocy publiczności (klasy) – wówczas ich czas na udzielenie odpowiedzi zostanie przedłużony z 15s do 60s.

       

       

      4. Ocena prac oraz nagrody:

      - wygra ten zespół, który poprawnie odpowie na jak największą ilość pytań;

      - przyznane zostaną dwie nagrody główne: dla najlepszego zespołu spośród klas pierwszych oraz drugich

      - każda osoba, która weźmie udział w konkursie na etapie II i III otrzyma ocenę z aktywności
      z
      j. polskiego oraz dodatnie punkty z zachowania.

       

      Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać u opiekunów konkursu:

      pani Marii Głąb, pani Beaty Klisz, pani Bożeny Kolasy oraz pani Oliwii Sochy.

     • KONKURS

     • Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu - Strona główna

       

       

       

      SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY

       

      Love Letters

      6,462 Love Letter Illustrations & Clip Art - iStock

      organizowany przez

      Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

      w Zarzeczu

       

       

      ZAPRASZAMY!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

      REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

       

       

       

      1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego.

       

      2. Cele konkursu:

      • promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się;

      • motywowanie uczniów do nauki i rozwijania umiejętności językowych z j.angielskiego;

      • stworzenie uczniom możliwości ćwiczenia struktur leksykalno-gramatycznych;

      • rozwijanie uzdolnień uczniów;

      • podniesienie samooceny uczniów.

       

      3. Zasady konkursu:

      • udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;

      • konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu;

      • uczestnicy konkursu samodzielnie i według własnego pomysłu piszą list miłosny w języku angielskim. Może to być również wyznanie uczuć dla kogoś bliskiego np. kogoś z rodziny, czy też przyjaciela. Format listu jest dowolny i może być wykonany dowolną techniką;

      • pracę konkursową należy złożyćdo dnia 7 lutego 2023r.u nauczycieli języka angielskiego pani Małgorzaty Biały lub pani Barbary Juroszek-Sowa;

      • wyniki konkursu zostanąogłoszone dnia 14 lutego 2023r. na stronie internetowej Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu oraz na FB Szkoły.

       

      Złożenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i następującego oświadczenia:

      Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki.

      Jestem autorem złożonej pracy.

       

      4. Ocena prac oraz nagrody:

      • o kolejności zajętych miejsc zdecyduje powołane jury konkursowe;

      • przyznane zostaną 3 nagrody główne za I, II i III miejsce;

      • jury dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich oryginalność, samodzielność redagowania tekstu, stopień trudności leksykalno-gramatycznej, poprawność językową, oraz pomysłowość i estetykę wykonania;

      • każda osoba, która weźmie udział w konkursie otrzyma ocenę z aktywności z j.angielskiego oraz dodatnie punkty z zachowania;

      • nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej oraz FB szkoły.

       

      Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać u opiekunów konkursu:

      pani Małgorzaty Biały lub pani Barbary Juroszek-Sowa.

     • A letter to Santa II POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWYPOD PATRONATEM WÓJTA GMINY ZARZECZE

     • Wasze zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W tym roku
       w konkursie wzięło udział 28 szkół i otrzymaliśmy 225 prac !!!!

       

      ➡️kategoria - szkoły podstawowe, klasy IV - VI

       

      1️⃣miejsce - Patrycja Sigda, SP Grzęska oraz P. Jędruch, SP Chłopice

      2️⃣miejsce - Nikodem Jarosz, SP Gorzyce oraz Rozalia Mazur, SP Mirocin

      3️⃣miejsce - Natalia Pawłowska, SP Zarzecze

       

      ➡️kategoria - szkoły podstawowe, klasy VII - VIII

       

      1️⃣miejsce - Karolina Półtorak, SP Chałupki

      2️⃣miejsce - Amelia Michalik, SP Chłopice oraz M. Żeńczak, SP Chłopice

      3️⃣miejsce - Kinga Misiąg, SP 1 Przeworsk oraz Milena Piwko, SP 1 Przeworsk

       

      ➡️kategoria - szkoły ponadpodstawowe

       

      1️⃣miejsce - Norbert Bielec kl. 3TL, ZS Zarzecze

      2️⃣miejsce - Nadia Kovalchuk kl. 2TIŻ, ZS Zarzecze

      3️⃣miejsce - Ewelina Kowal kl. 1LO, LO Przeworsk

       

      Wyróżnienia otrzymują:

       

      ➡️kategoria - szkoły podstawowe, klasy IV - VI

       

      Lena Sadowska, SP Pantalowice

      Izabela Chmiel, SP Pantalowice

      Filip Flak, SP Chałupki

      Gracjan Penc, SP Sietesz

      Manuela Serafin, SP Rozbórz

      Amelia Michalik, SP Sośnica

      Eliza Hejnosz, SP Urzejowice

      Paweł Świerk, SP Wierzbna

      Dominika Lorenc, SP Gniewczyna Łańcucka

      Weronika Raduj, SP Majdan Sieniawski

      Emilia Cieliczka, SP Tuligłowy

      Magdalena Kisiel, SP Siennów

      Patrycja Kobietowska, SP Cieszacin Wielki

      Weronika Harpula, SP Świętoniowa

      Marcin Walas, SP Maćkówka

      Kamila Ożóbko, SP Łowce

      Paulina Piela, SP Dębów

      Lena Szczerbińska, SP Surochów

      Karolina Pieniążek, SP Żurawiczki

      Magdalena Skuratko, SP Piwoda

      Julia Kowal, SP Jagiełła

      Julia Wojtas, SP 3 Przeworsk

      Wiktoria Zdunek, SP 1 Przeworsk

       

      ➡️kategoria - szkoły podstawowe, klasy VII - VIII

      Aleksandra Kuźniar, SP Urzejowice

      Marta Weselak, SP Urzejowice

      Aleksandra Rojek, SP Chałupki

      Julia Skrzypek, SP Surochów

       

      ➡️kategoria - szkoły ponadpodstawowe

      DmytroIvaschenko, ZS Zarzecze

      Mateusz Szeliga, ZS Zarzecze

       

       

       

      Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za włączenie się do konkursu.

     • 15 grudnia 2022 r. Dzień herbaty w Zespole Szkół im. W. Witosa.


     •  Na długiej przerwie sala nr 9 przekształciła się w herbaciarnie. Nauczyciele i uczniowie mogli doświadczyć magicznej mocy tego wspaniałego napoju. Przy delikatnej muzyce i widokach na zielone plantacje herbaciane, koili zmęczenie, odzyskiwali energię i rozgrzewali serca

     • 13 grudnia 2022 r. Święta tuż, tuż.... ale my dzielimy się wiedzą i umiejętnościami .

     • Dzisiaj w naszej szkole gościnnie zaplatali chałki uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie. Prowadzącą warsztaty była pani Małgorzata Bal,  natomiast wsparcia i pomocy uczestnikom udzielali uczniowie klasy 2. Szkoły Branżowej 1. Stopnia. Podczas formowania lęgów i zaplatania chałek było dużo zabawy. Czas, w którym nasze chałki  nabierały rumieńców w piecu, uczniowie spędzili  na warsztatach językowych u pani Małgorzaty Biały. Tłumaczyli m.n. naszą recepturę na język angielski. Zajęcie zakończyły się bardzo miłym akcentem  - konkursem na najładniejszą chałkę i oczywiście degustacją samodzielnie przygotowanych wypieków. Serdecznie dziękujemy za odwiedziny. Mamy nadzieję, że był to dobrze i efektywnie spędzony czas.

     • 9 grudnia 2022 r. STAN WOJENNY ...- SEMINARIUM I WYSTAWA

     • 9 grudnia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa odbyło się seminarium połączone z wystawą pt. "A mury runą - pamiątki po internowanych podczas stanu wojennego". Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas znakomici goście m.in. Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, płk Janusz Wańcowiak, płk Waldemar Ciszek, kpt. Maciej Broda wraz z pocztem sztandarowym 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, Artur Brożyniak - historyk, pracownik Oddziału Terenowego IPN w Rzeszowie, Maciej Różycki - autor wystawy, Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze, Ryszard Zarychta - dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w latach 1992-1996, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Zarzecze, nauczyciele historii oraz mieszkańcy. W seminarium uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły - klas mundurowych. Gościem honorowym był pan Henryk Cząstka - mieszkaniec Kisielowa, represjonowany działacz opozycji w czasie stanu wojennego.Seminarium to piękna lekcja historii współczesnej poświęcona wprowadzeniu stanu wojennego, w związku z przypadającą 13 grudnia 41. rocznica jego wprowadzenia. Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji pana Artura Brożyniaka na temat przebiegu stanu wojennego w Polsce południowo-wschodniej, plk Janusz Wańcowiak podzielił się ze słuchaczami informacjami na temat zakładu karnego w Łupkowie, gdzie osadzano internowanych w czasie stanu wojennego. Z kolei pan Henryk Cząstka podzielił się swoimi wspomnieniami z tamtych tragicznych dni, kiedy za swoją działalność antykomunistyczną został internowany na kilkanaście miesięcy.Uczniowie naszej szkoły na zakończenie przedstawili spektakl, który nawiązywał do wydarzeń z grudnia 1981 roku. Autorem scenariusza i reżyserem był pan Marcin Wiśniewski - nauczyciel historii.Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prezentująca pamiątki po internowanych w Łupkowie i Uhercach.Z pewnością była to niezwyczajna lekcja historii, która na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

     • 9 grudnia 2022 r. POZNAJ SWOJE PRA A W PRACY - KONKURS

     • 9 grudnia w naszej szkole uczniowie klas 1-4 wzięli udział w eliminacjach szkolnych konkursu "POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY". Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Konkurs jest organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, do którego nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2022/23. Koordynatorem konkursu oraz programu Kultura Bezpieczeństwa jest Pan Paweł Kluz.

     • 6 grudnia 2022 r. SZKOLENIE MUNDUROWYCH

     • 6 grudnia 2022 r.SZKOLENIE MUNDUROWYCH

      W dniu dzisiejszym zakończyliśmy dwudniowy cykl szkoleń dla klas mundurowych na kierunku technik logistyk z zakresu:- postawy strzeleckie,- taktyczne posługiwanie się bronią,- symulacja statycznego i dynamicznego zachowania się na polu walki.Podczas szkolenia uczniowie poznali tajniki "rzemiosła" wojskowego oraz zachowania na polu walki.W tym miejscu chcemy gorąco podziękować szer. Kamilowi Szałajowi służącemu w 14. Dywizjonie Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu za przeprowadzenie szkolenia. Mamy nadzieję, że młodzież w nich uczestnicząca wyniosła wiele pożytecznych treści, które być może wykorzystać w swojej przyszłej karierze wojskowej.

     • 6 grudnia 2022 r. Wielki Finał!!!

     • Wielki Finał!!!

      Dzisiaj w naszej szkole gościliśmy laureatów pierwszego etapu konkursu dla klas 4-6
      pt. „ Choinka pachnąca piernikiem”. Zaproszeni uczniowie wzięli udział w warsztatach, na których własnoręcznie przygotowali i udekorowali pyszne i pachnące pierniczki. Pod koniec zajęć odbył się drugi etap konkursu, czyli wybór najładniej udekorowanych pierniczków. Wybór wcale nie był łatwy, ponieważ wszystkie pierniczki były piękne.

       Po degustacji pierniczków Pani Dyrektor i organizatorzy wręczyli nagrody i dyplomy. Bardzo dziękujemy uczniom oraz opiekunom za udział w konkursie. Lista  dzisiejszych laureatów: I miejsce Oskar Lewko, II miejsce Jan Manowiec, III miejsce Miłosz Garbarz, wyróżnieni: Wiktor Obłoza ,Fabian Kurek ,Oliwia Obłoza ,Maja Gielarowiec, Mateusz Grunt, Roksana Bartman, Emilia Łukaszów, Karolina Pieniążek ,Oliwia Miazga, Natalia Pawłowska, Jakub Motyka, Milena Podławiak, Lena Bułaś, Szymon Gwóźdź.
       Jeszcze raz gratulujemy!!!

       

     • 1 grudnia 2022 r. Wycieczka do Rzeszowa

     • 1 grudnia 2022 roku to dla uczniów klasy 2 TLR i 1 LO dzień pełen niezapomnianych  wrażeń. Wyruszyliśmy bowiem do Rzeszowa na Dzień Otwartych Koszar I Batalionu Strzelców Podhalańskich. Mieliśmy okazję zobaczyć pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego, strzelaliśmy z karabinków ASG, wspinaliśmy się na ściance oraz skosztowaliśmy pysznej grochówki. Na zakończenie sprawdziliśmy naszą odporność psychiczną na seansie filmowym w kinie Helios. Bogatsi o kolejne doświadczenia wróciliśmy do Zarzecza.

     • 30 listopada 2022 r. Wyjazd do Rzeszowa.

     • 30 listopada 2022 r. Uczniowie klas: 1TRIO, 1TŻH oraz 1LO wzięli udział w wyjeździe do Rzeszowa, którego głównym punktem była kręgielnia w Centrum Rozrywki ALOHA. Współzawodnictwo na torze wiązało się ze świetną zabawą. Godziny gry szybko minęły, a uczniowie pełni wrażeń i śpiewem na ustach wrócili do szkoły.

     • 24 listopad 2022 r. Konkurs kulinarny.

     • „Kresowe Jadło” -przepyszne potrawy naszych babć i prababć .

       

      Gmina Lubaczów jest miejscem,do którego wraca się z przyjemnością. Wszystko za sprawą przepysznych potraw naszych babć. Uczennice z klasy 1 TŻ – Wiktoria Winiarz., Anna Kukułka i Anna Słysz, pod opieką p. Małgorzaty Bal brały dziś udział w konkursie kulinarnym pt.”Kresowe Jadło”. Konkurs organizowało Centrum Kulturalne w Przemyślu wraz z Wójtem Gminy Lubaczów. Nasze uczennice przygotowywały „ Perliczki spalone na gąszczu z bani”. Poradziły sobie z tą potrawą bardzo dobrze, zważywszy że są uczennicami dopiero pierwszego roku. Wielkie brawa dla nich za odwagę!!!! Zdobyte umiejętności i wiedza w przyszłości zaowocują sukcesami na kolejnych konkursach kulinarnych. Jeszcze raz wielkie brawa dziewczyny!!!!

     • Konkurs językowy

     • LInk do regulaminu: Regulamin_konkurs_jezykowy.docx​​​​​​​

       

      Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu - Strona główna

       

      POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY

       

       

      A letter to Santa

       

      organizowany przez

      Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

      w Zarzeczu

       

       

      ZAPRASZAMY!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

      REGULAMINPOWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ  ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA
      W ZARZECZU

      1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.
      2. Cele konkursu:
      • rozbudzanie zainteresowania młodzieży szkolnej językiem angielskim i kulturą anglojęzyczną;
      • popularyzacja i poznawanie języka angielskiego;
      • zapoznanie uczniów z kulturą bożonarodzeniową w innych krajach;
      • rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację Świąt Bożego
       Narodzenia;
      1. Zasady konkursu:
      • udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;
      • konkurs jest podzielony na 3 kategorie i adresowany do uczniów:

      - klas IV i VI szkół podstawowych powiatu przeworskiego – kategoria I;

      - klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu przeworskiego – kategoria II;

      - klas I – IV szkół ponadpodstawowych powiatu przeworskiego – kategoria III;

      • uczestnicy konkursu piszą list do Św. Mikołaja w języku angielskim (format dowolny) oraz  według własnego pomysłu ozdobią go dowolną techniką;
      • przygotowany i podpisany (imię, nazwisko, klasa oraz pełna nazwa szkoły) list w wersji oryginalnej należy przesłać na adres szkoły –

      Zespół Szkół im. W. Witosa wZarzeczu

      ul. Ks. S. Gajeckiego 7

      37-205 Zarzecze

       

      do dnia 16.12.2022r.;

       

      • wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 22grudnia 2022r. na stronie internetowej Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu oraz na FB szkoły.Laureaci zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie nagród w terminie określonym przez organizatora i podanym 22.12.2022r. na FB oraz stronie szkoły.

      Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminui następującego oświadczenia:
      Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki. Jestem autorem złożonej pracy.

      Ocena prac oraz nagrody:

      • o kolejności zajętych miejsc zdecyduje powołane jury konkursowe;
      • przyznane zostaną 3 nagrody główne za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z 3 kategorii, czyli klasy IV-VI, VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe;
      • jury dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich oryginalność, samodzielność redagowania tekstu, pomysłowość, stopień trudności zarówno języka angielskiego (różnorodność słownictwa, zakres użytych środków językowych), jak i technik plastycznych, pracochłonność pracy, estetykę wykonania oraz poprawność językową;
      • nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej oraz FB szkoły. Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać u opiekunów konkursu:

      Barbary Juroszek-Sowa tel. 606687817

      Małgorzaty Biały

      Anny Wróbel

       

       

       

      Załącznik nr 1

       

      FORMULARZ UCZESTNICTWA


      Prosimy o czytelne wypełnienie karty(drukowanymi literami) i dołączenie jej do listu.

      1. Nazwa szkoły, adres:

      ..................................................................................................................................................................................................................................................................

      2. Imię i nazwisko uczestnika:
      .................................................................................................................................

      3. Numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika: .................................................................................................................................

      4. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, numer telefonu kontaktowego:
      .................................................................................................................................
       

       

      ……...……………………………………

      Pieczątka placówki                                                                Podpis nauczyciela – opiekuna

                                                                                                   

       

       

       

       

       

                                                                                       

       

                                                                            

       

      Załącznik nr 2

       

      ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

      I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

       

      Ja, niżej podpisany/a: .................................................................................................., wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka…………………………………………………………………………………………………………….....

      ucznia Szkoły …………………………………………………...………………………………………….

      w……………………………………………………………………………………….……………………

      dla celów Konkursu z języka angielskiego „List do Świętego Mikołaja” ORGANIZOWANEGO PRZEZ Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000). Wyrażam również zgodę na wykorzystanie mojej pracy i udostępnienie na profilu Facebook-owym oraz stronie internetowej organizatora konkursu.Ponadto, wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w celu publikacji wyników konkursu „List do Świętego Mikołaja” na stronie internetowej i portalach społecznościowych Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

       

       

      Miejscowość ………………….., dnia …………..

       

      ……………………………………………………….

                                                                                         Podpis rodzica/opiekuna prawnego

     • 18 listopad 2022 r. Finał Konkursu "Jesteśmy recyklingowo modni"

     • Finał Wojewódzkiego Konkursu "Jesteśmy recyklingowo modni" rozstrzygnięty Uczestniczki konkursu Iza i Karolina przedstawiły występ teatralny o Sprzątaniu Świata w formie modowego przejścia w strojach z materiałów recyklingowych z wygłoszonym proekologicznym apelem Dziewczyny godnie zaprezentowały naszą szkołę, za co otrzymały wyróżnienie. Gratulujemy Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

     • 16 listopada 2022 r. WYJAZD MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

     • Uczniowie klas IV Technikum w dniu 16 listopada 2022 r. uczestniczyliw pielgrzymce na Jasną Górę. Jest to wyjazd, który stał się od wielu lat tradycją. Jasna Góra to miejsce szczególne dla każdego Polaka, szczególnie katolika. To miejsce, gdzie każdego roku tysiące ludzi pielgrzymują, by pokłonić się Matce Bożej – Królowej Polski. Inicjatorem wyjazdu był ksiądz Robert Ryba. Uczestnicy wyjazdu w drodze do Częstochowy zatrzymali się w Oświęcimiu, by w obozie zagłady Auschwitz – Birkenau wziąć udział w lekcji historii. Okazało się, że była to pierwsza wizyta w takim miejscu. Dla młodych ludzi była to niezwykle wstrząsająca lekcja historii. Niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau to symbol bestialstwa i nieowyobrażalnego cierpienia milionów ludzi.

      Na Jasnej Górze została odprawiona Msza Święta w intencji maturzystów z Zarzecza. Uczestnicy wycieczki zwiedzili również Jasną Górę m.in. Skarbiec, klasztor i siedzibę Radia Jasna Góra.

      Opiekę nad uczniami sprawowały panie Beata Klisz, Renata Jedynak i Lidia Mach-Florek

     • 16 LISTOPADA 2022 r. MAMY PODIUM W BITWIE REGIONÓW NA DROBIOWE SMAKI

     • W dnia 15-16 listopada 2022 r. uczniowie klasy 3. technik żywienia i usług gastronomicznych Valentyn Sawitski i Sofia Novosad reprezentowali naszą szkołę w drugiej edycji konkursu kulinarnego "Bitwa na drobiowe smaki".Pierwszego dnia stanęli w szranki kulinarne z uczniami z 11 szkół z terenu województwa podkarpackiego m.in. z Jarosławia, Rzeszowa, Dębicy, Ropczyc, Mielca.  W pierwszym etapie uzyskali najwyższy wynik i z pierwszej pozycji zakwalifikowali się do ścisłej szóstki, która drugiego dnia walczyła o finał ogólnopolski. Dania, które przygotowali nasi uczniowie w bitwie kulinarnej to pure z pietruszki z wędzonym kurczakiem, karmelizowaną marchewką i sosem z ciemnego wywaru oraz zupa cytrynowa z fiftelkami i popcormnem z kaszy gryczanej.Drugiego dnia podczas finału nasza drużyna zajęła wysokie, bo 2. miejsce. Ogromne gratulacje dla uczniów i ich opiekuna pani Renaty Jedynak.