• KONKURS WALENTYNKOWY

     • Konkurs walentynkowy  - nagrody niespodzianki dla zwycięzców

      Za parę dni Święto Zakochanych! Samorząd Uczniowski zaprasza  do wspólnej zabawy.

      Przygotowaliśmy dla Was konkurs na Walentynkowa Kartkę. Pracę w formie elektronicznej proszę wysyłać do 12 lutego na adres: bjuroszeksowa@gmail.com

      Kartki zostaną opublikowane na FB szkoły, gdzie wszyscy będziemy mogli zagłosować na swojego faworyta. 

      Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie Waszych reakcji na Facebooku! Nagroda niespodzianka czeka na zwycięzcę.

       

      POWODZENIA

       

       

      SZKOLNY KONKURS
      Najpiękniejsza kartka walentynkowa organizowany przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
      ZAPRASZAMY!
      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!


      REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU


      1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.
      2. Cele konkursu:
      • rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK wśród uczniów;
      • rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia;
      • dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącemu zwyczajowi Święta Zakochanych i właściwego interpretowania pojęcia miłości;
      • możliwość poznawania tradycji i zwyczajów pochodzących z krajów anglojęzycznych, zakorzeniających się w kulturze polskiej,
      • wyłonienia informatycznych i plastycznych talentów wśród dzieci i młodzieży.
      3. Zasady konkursu:
      • udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;
      • konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu;
      • uczestnicy konkursu tworzą kartkę walentynkową (format i technika dowolna, może to być kartka w tradycyjnej formie oraz grafika komputerowa);
      • przygotowaną kartkę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: bjuroszeksowa@gmail.com do dnia 12.02.2022r.;
      • po otrzymaniu prac zostaną one udostępnione na FB szkoły, gdzie uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy obserwujący profil szkoły będą mogli głosować na najpiękniejszą kartkę walentynkową;
      • wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 14 lutego 2022r. na stronie internetowej Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu oraz na FB szkoły.
      Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i następującego oświadczenia: Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki. Jestem autorem złożonej pracy.
      Ocena prac oraz nagrody:
      • o kolejności zajętych miejsc zdecydują uczniowie oraz nauczyciele głosujący poprzez FB szkoły;
      • przyznane zostaną 3 nagrody główne za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia;
      • nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej oraz FB szkoły. Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać u opiekunów konkursu:
      Barbary Juroszek-Sowa lub Pauliny Baran

     • 8 luty 2022 r. DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

     • Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Nasza szkoła również włącza się w tę inicjatywę.W jaki sposób?

      W lutym i w marcu w naszej planujemy:

      - wystawa prac uczniów poświęcona tematyce Bezpiecznego Internetu;

      - udział klas I w lekcji on-line zorganizowanej przez saferinternet.pl pt. „Ciało nie określa” poświęcone przeciwdziałaniu wpływowi szkodliwych wzorców urody obecnych w mediach społecznościowych na dzieci i młodzież. Lekcje poprowadzi pani psycholog i trenerka grupowa – Marta Wojtas,

      -lekcje języka angielskiego poświęcone praktycznym poradom jak być bezpiecznym w sieci: YouTubers and Twitchstreamerssharetips for Safer Internet Day;

      - lekcje wychowawcze poświęcone tematyce bezpieczeństwa w sieci;

      - zajęcia profilaktyczne: My wszyscy. Ryzykowne zachowania w internecie: cyberprzemoc".

      Dzień Bezpiecznego Internetu w Internacie:

      – prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów oraz projekcja filmu „Hejter”,

      - udział wychowawców w Konferencji DBI oraz webinariach poświęconych temu zagadnieniu.

     • KLASA TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA Z INNOWACJĄ RECYKLING

     • Już od września 2022r. klasa Technik ochrony środowiska z innowacją recykling z patronatem GPR Zarzecze i REPLAS Rożniatów

       

      Dzisiaj zostało podpisane porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Wójtem Gminy Zarzecze jako organem prowadzącym szkołę oraz GPR Zarzecze i REPLAS Rożniatów...

      Na mocy porozumienia GPR i REPLAS obejmą patronatem klasę Technik ochrony środowiska z innowacją recykling.

      Uczniowie, którzy od września 2022 r. zdecydują się na naukę w tym zawodzie dzięki patronatowi obydwu firm mogą liczyć na:

      nowoczesną bazę dydaktyczną,

      płatne praktyki,

      płatne staże dla najlepszych praktykantów, stypendia dla najlepszych uczniów,

      dofinansowanie do warsztatów, konferencji, wyjazdy studyjne.

       

      ÓSMOKLASISTO WYBIERZ DOBRZE!

     • 27 stycznia 2022 r. PROJEKT "CIEKAWA LEKCJA"

     • Uczniowie klasy III  technikum logistycznego aktywnie uczestniczyli w Projekcie "Ciekawa lekcja'' nt. "Reguły INCOTERMS 2020- rewolucja czy ewolucja". Lekcję prowadzili wykładowcy WSiZ w Rzeszowie. Uczniowie mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę i poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

     • 20 stycznia 2022 r. SZKOLENIE - KLASA MUNDUROWA

     • Szkolenia, szkolenia..., dzisiaj nasi mundurowi w ramach z edukacji wojskowej poznawali zasady bezpieczeństwa podczas strzelania i ogólne zasady przy posługiwaniu się bronią.

      Dziękujemy Panu Grzegorzowi Tuleja właścicielowi strzelnicy TargetFan z Wiązownicy za poświęcony czas i wyczerpujący wykład.