• PARK VOLLEY - aktywność na świeżym powietrzu!

     • Gdy na początku lat osiemdziesiątych siatkówka plażowa uzyskała wielką popularność wydawało się, że w siatkówce już nic nowego nie może się wydarzyć. Na szczęście po raz kolejny rzeczywistość przerosła przewidywania. Mowa tu o nowej grze w piłkę siatkową: PARK VOLLEY.

       

      Pojawienie się nowej dyscypliny – park volley na całym świecie, powoduje szerszy rozwój i co raz większe zainteresowanie piłką siatkową. Gra ta jest jedną z aktywnych form spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu – ma charakter typowo rekreacyjny. Chociaż „parkowa siatkówka” skupia się na aktywnym wypoczynku, może również zachęcać do współzawodnictwa na wysokim poziomie.

       

      Z radością informujemy, że od 7 kwietnia 2024 przy internacie naszej Szkoły został otwarty nowoczesny PARK VOLLEY, na który zapraszamy wszystkich obecnych i przyszłych uczniów.

       

     • Zajęcia z innowacji.

     • Za nami kolejne zajęcia w ramach innowacji recykling, prowadzone przez pana Andrzeja Kubika - prezesa Firmy GPR Guma i Plastik Recykling

      Tematem zajęć pierwszoklasistów na kierunku technik Ochrony Środowiska było:

      ✅ recykling zużytych opon

      ✅ wykonanie nowych wyrobów pochodzących z recyklingu zużytych opon na przykładzie Firmy GPR Guma i Plastik Recykling w Zarzeczu

      Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas!

     • Turniej

     • W ramach Światowego Tygodnia Świadomości Autyzmu w akcie wsparcia i solidarności z osobami w spektrum autyzmu zorganizowano Pierwszy Turniej Piłki Nożnej Klas Pierwszych ZS im. Wincentego Witosa w Zarzeczu "O Niebieski Puchar", który dostarczył wielu emocji i pokazał doskonały teamwork młodzieży i nauczycieli. Podczas Turnieju wśród publiczności przeprowadzono sondę na temat wiedzy o autyzmie, w szkole odbyła się "Cicha przerwa". Wydarzenie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego "Każdy inny -wszyscy równi", do którego w tym roku szkolnym przystąpiła nasza szkoła, a którego celem jest uwrażliwianie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     • 22 marca 2024 r. Podsumowanie Konkursu „Wielkanocne ozdoby”

     • Zgodnie z coroczną tradycją, w okresie wielkanocnym Centrum Kultury w Zarzeczu zorganizowało konkurs na wielkanocne ozdoby. Młodzież z naszej szkoły, podobnie jak w ubiegłych latach, tak i teraz  chętnie podjęła wyzwanie i postanowiła poddać ocenie swoje umiejętności plastyczne wykonując pod okiem p. Alicji Pilch kartki wielkanocne. Komisja konkursowa, która miała pełne ręce roboty doceniła również wysiłek i zaangażowanie naszych uczennic przyznając im następujące miejsca:

      I miejsce:            Anna Piddubna            – kl. 1 TLH
      II miejsce:           Viktoriia Kryvorot         – kl. 1 TLH
      Wyróżnienia:      Dasha Shatailo            – kl. 3 TL
                                  Mariia Kilimnik            – kl. 1 TLH

      Nie zabrakło także dyplomów i nagród rzeczowych dla laureatów konkursu oraz podziękowań dla opiekunów i dyrekcji szkół. Gratulujemy!!!

     • Rekolekcje Wielkopostne

     • W dniach 16-17 marca 2024r. odbyły się w naszej szkole Rekolekcje Wielkopostne, w których mogli uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie. Gościem specjalnym, tego wydarzenia był znany nam wszystkim pan Jan Budziaszek – perkusista  zespołu Skaldowie,  który zgodził się  poprowadzić drogę krzyżową dla zgromadzonej młodzieży i nauczycieli, udzielając wszystkim obecnym duchowego  przewodnictwa w tym szczególnym dla katolików czasie.

     • 5 MARCA 2024 r. OBCHODY NARODOWEGO DNIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

     • NIEZŁOMNYM-WYKLĘTYM-NIEPOKORNYM – to motto obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które miały  miejsce 5  marca 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach. Współorganizatorem uroczystości upamiętniającej płk. Wojciecha Szczepańskiego oraz Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego była społeczność Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. 

      Młodzież z klas mundurowych wzięła udział w III Rajdzie Pieszym poświęconym pamięci płk Wojciecha Szczepańskiego-komendanta AK obwodu jarosławskiego.

      Honorowy patronat nad Rajdem objęli IPN – oddział w Rzeszowie, Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze oraz Małgorzata Byrwa - Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze.

      Od 2006 r. na budynku Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach  znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona pamięci płk W. Szczepańskiego. Społeczność szkoły w Żurawiczkach od trzynastu lat  organizuje uroczystość upamiętniającą postać płk W. Szczepańskiego.

      Przy udziale warty honorowej uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu oraz pocztów sztandarowych obydwu szkół został odśpiewany hymn państwowy i odczytany Apel poległych.

      W uroczystościach udział wzięli m.in. dr. hab. Dariusz Iwaneczko – dyrektor IPN o/Rzeszów dr Tomasz Bereza – historyk IPN, Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze, Małgorzata Byrwa – przewodnicząca rady Gminy zarzecze wraz z radnymi, Henryk Cząstka – działacz opozycji w czasach PRL, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek samorządowych z terenu gminy, mieszkańcy, laureaci konkursu wraz z opiekunami. Jak co roku nie zabrakło również Małgorzaty i Wacława Wajdów – córki i zięcia płk. W. Szczepańskiego. Zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniająca lokalnego Niezłomnego.

       Dalsza część obchodów połączona była z podsumowaniem II Wojewódzkiego Konkursu Pamięci płk Wojciecha Szczepańskiego i Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego z terenu województwa podkarpackiego. Od pierwszej edycji konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu oraz Szkołę Podstawową im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach. Nad tegoroczną edycją patronat honorowy objęli: IPN – Oddział w Rzeszowie, Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze, Małgorzata Byrwa – Przewodnicząca Rady Gminy, p. Małgorzata i Wacław Wajdowie – córka i zięć płk Wojciecha Szczepańskiego, prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska – Świadek Historii, współinicjatorka odsłonięcia w Żurawiczkach Tablicy Pamięci płk. Wojciecha Szczepańskiego.

      Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych. Adresatami byli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Konkurs, mimo że poruszał trudną dla młodych ludzi tematykę,  cieszył się dużym zainteresowaniem i w każdej kategorii napłynęło po kilkadziesiąt prac. Komisje konkursowe miały niełatwe zadanie w wyłonieniu jego laureatów. Nagrodzeni uczniowie w każdej kategorii zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach, gdzie otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nagrody ufundowane zostały przez IPN – Oddział w Rzeszowie oraz Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

       

      Patronat medialny nad uroczystościami objęli Gazeta Jarosławska.

       

     • Konkurs OZE

     • Regulamin konkursu na film
      pt. „OZE dobre praktyki”
      - wykorzystanie OZE  w miejscu zamieszkania.

       

      1. Konkurs na film organizowany jest  w ramach  realizowanego  w ZS im. W. Witosa
       w Zarzeczu projektu ‘”Podróże ekologiczne-energia odnawialna-myślimy globalnie-działamy lokalnie’.

      2. Skierowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz  VII –VIII klas szkół podstawowych.

      3. Celem konkursu jest:

      1. kształtowanie właściwych postaw związanych z odnawialnymi źródłami energii,
      2. podniesienie poziomu wiedzy, zrozumienia i akceptacji nowoczesnych technologii związanych z OZE,
      3. podniesienie świadomości ekologicznej uczniów w zakresie oszczędzania energii
       oraz wykorzystywania OZE,
      4. poszerzenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii i sposobie ich wykorzystywania
       w domu.

      4.Zasady uczestnictwa:

      1. w konkursie  mogą brać  udział prace wykonane  indywidualnie,
      2. w konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nienagradzane,
      3. dane techniczne filmu: nie dłuższy niż 3 minuty, z podkładem dźwiękowym,
      4. film powinien pokazywać dobre praktyki w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE) w miejscu zamieszkania autora, przedstawić wykorzystanie OZE w kontekście prawidłowego wpasowania się w krajobraz lub wskazywać pożądane rozwiązania, które można byłoby wykorzystać w przyszłości,
      5. film należy nagrać na nośniku elektronicznym  - płycie CD/DVD, pendrive,  który należy trwale podpisać,
      6. w celu zgłoszenia udziału w konkursie: płytę z filmem wraz z kompletnie wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć lub przesłać pocztą do sekretariatu szkoły,
      7. prace należy przekazać do sekretariatu Zespołu Szkół im Wincentego Witosa
        w Zarzeczu do dnia 26.marca 2024r.
      8. prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie komisji,
      9.  przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu,
      10.  prace dostarczone na konkurs stanowią własność organizatora konkursu,
      11.  organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie,
      12.  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5 kwietnia 2024r.,
      13.  informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana najpóźniej do dnia
       8 kwietnia 2024 roku na stronie internetowej https://www.zszarzecze.com/
       oraz w mediach społecznościowych organizatorów,
      14.  informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej szkoły oraz mediach społecznościowych,
      15.  konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

      • I kategoria: uczniowie klas VII -VIII szkół podstawowych

       • II kategoria: uczniowie klas I-V szkół ponadpodstawowych.

       5. Kryteria oceny pracy:

      1. poprawność merytoryczna (zgodność z tematem, czytelność, jasność przekazu),
      2. ciekawe ujęcie tematu,
      3. estetyka wykonania  pracy ( kompozycja, montaż, dźwięk).

      6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nie informowania autorów prac,
      które nie zostały nagrodzone,

       7. Werdykt komisji oceniającej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

       8..Informacje dodatkowe:

      1. wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać za pośrednictwem e-maila zszarzecze@onet.pl lub pod nr telefonu 016 640 15 82,
      2. udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników konkursu,
      3. dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia laureatów,
      4. podanie danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie,
      5.  administrator danych – Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu będzie przetwarzał następujące dane uczestników, tj. imię i nazwisko, wiek uczniów oraz wizerunek ,
      6. dane laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez organizatorów.

       

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU
      W KONKURSIE !!!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

       

                                                                 Organizatorzy konkursu

       

      Karta zgłoszenia do udziału w konkursie do pobrania: Karta_zgloszenia_w_konkursie_na_film_o_OZE.docx

       

     • 28 luty 2024 r. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PLAKAT I KOMIKS

     • Znamy laureatów konkursu!!!

       

      Komisja konkursowa miała bardzo trudne wyzwanie aby wyłonić laureatów konkursu „Narysuj plakat lub komiks promujący OZE". Do oceny miała ponad 100 prac!!!!

       Wszystkie prace były ciekawe i kreatywne.

      Konkurs został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

      - szkoła podstawowa klasy 0-3 i szkoła podstawowa klasy 4-8 .

      Oto wyniki:

      Kategoria pierwsza-klasy  0-3 SP

       I miejsce

      Gabriel Sowa SP Żurawiczki

       II miejsce

       Aneta Szklarz SP Urzejowice

      III miejsce

       Zuzanna Kuźma SP Gniewczyna Łańcucka

      Kategoria druga klasy 4-8 SP

       I miejsce

       Natalia Pydo SP Łopuszka Wielka

      II miejsce

       Julia Wójtowicz SP Kramarzówka

       III miejsce

       Oskar Lewko SP Siennów

      W kategorii komiks  mamy tylko jednego laureata - Kacper Grzeszczak SP Zarzecze.

       

      Wyróżnienia:

      Oskar Paliło SP Kańczuga

      Kacper Telega SP Siedleczka

      Mikołaj Rączka SP Siedleczka

       Mikołaj Hejnosz- Czech SP Maćkówka

       Milena Chmiel SP Cetula

      Jakub Machnica SP Manasterz

       Milena Superson SP Maćkówka

       Anna Kozubal SP Gorzyce

       Marlena Knap SP Jankowice

       Karol Jasz SP Tryńcza

       

      ZWYCIĘZCOM gratulujemy a opiekunom dziękujemy!

       Informacja o rozdaniu nagród i wręczeniu dyplomów wkrótce!!!

      Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie

       

     • 14 luty 2024 Warsztaty

     • 14 lutego obchodzimy Walentynki, czyli Święto Zakochanych, nie wszyscy jednak wiedzą że tego dnia obchodzimy też Międzynarodowy Dzień Chorych na Padaczkę, ponieważ św. Walenty również chorował na to schorzenie. Szacuje się, że w Polsce na padaczkę choruje ok 400.000 osób, dlatego w naszej szkole w ramach Projektu "Każdy inny -wszyscy równi" pani Renata Dałomis i pan Paweł Kluz przeprowadzili warsztaty dla klas 1 TLO i 1 TLH, podczas których młodzież nauczyła się jak udzielić pierwszej pomocy osobie, która ma atak padaczkowy.

      Pamiętajmy, że wśród nas są osoby z różnymi problemami zdrowotnymi, które często o nich nie mówią, bo obawiają się odrzucenia. Bądźmy więc tolerancyjni, szanujmy i kochajmy innych, nie tylko w Walentynki.

       

     • KONKURS LOGISTYCZNY

     •  

       

      Regulamin Szkolnego Konkursu Logistycznego

       

      Organizator:

      Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

       

      Uczestnicy:

      W Konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu z klas logistycznych.

       

      Cele konkursu:

      -      pogłębianie zainteresowania tematyką logistyki wśród uczniów,

      -      kształtowanie aktywnych postaw,

      -      poprawa kompetencji społecznych,

      -      promocja zawodu technik logistyk,

      -      kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej.

       

      Tematyka konkursu: Logistyka bez tajemnic.

       

      Zasady konkursu:

       

      1. Uczestnicy w czasie 60 minut rozwiązują test jednokrotnego wyboru
       składający się z 35 pytań z zakresu wiedzy logistycznej teoretycznej
       oraz praktycznej.
      2. Za organizację i przebieg Konkursu odpowiedzialni są nauczyciele 
       przedmiotów logistycznych.
      3. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa  w składzie:
       przedstawiciel dyrekcji oraz nauczyciele przedmiotów logistycznych.
      4. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody oraz dyplomy.
      5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników. Żadne  odwołanie nie zostanie uwzględnione.
      6. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika
       warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie.
      7. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
      8. Uczniowie biorący udział w Konkursie  muszą posiadać własny kalkulator i długopis.

       

       

      Termin konkursu:

       

      1. Zapisy na Konkurs odbywają się u nauczycieli przedmiotów logistycznych koordynujących organizację i przebieg Konkursu do dnia 12.02.2024r.(poniedziałek).
      2. Termin Konkursu – 14.02.2024r. (środa).
      3. Konkurs trwa 60 minut.
      4. Po rozstrzygnięciu Konkursu zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody.

       

       

      W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań odpowiedzi udzielą koordynatorzy Konkursu – Ewa Bieniasz, Renata Pieczko.

       

       

      Serdecznie zapraszamy do udziału!

      Nauczyciele przedmiotów logistycznych

       

       

       

       

     • 12 stycznia 2024 r. - SPOTKANIE Z PREZESEM KOŁA PSZCZELARZY W ZARZECZU

     • Miło nam poinformować, że nasza szkoła nawiązała współpracę z Kołem Pszczelarzy z Zarzecza.W piątek 12 stycznia odbyło się spotkanie uczniów klas 1 i 2 Technikum Rolniczego z innowacjąPszczelarstwo z prezesem koła pszczelarzy Panem Stanisławem Surmiakiem. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat warunków prowadzenia gospodarstwa pasiecznego oraz chorób pszczół i sposobów ich zwalczania. Na zakończenie zainteresowani uczniowie włączeni zostali do grupy członków Koła Pszczelarskiego.

     • Kolejne wyzwanie w Witosie!

     • Zachęcamy uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH do udziału w konkursie na plakat lub komiks promujący OZE.

       

       

      Link do regulaminu w pliku tekstowym: plakat_lub_komiks_-regulamin.docx

       

       

       

       

      REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU 

      Narysuj plakat lub komiks promujący OZE”

       

      Ekologiczny  konkurs „Narysuj plakat lub komiks promujący OZE” organizowany  jest w ramach  realizowanego  w ZS im. W. Witosa w Zarzeczu projektu ‘”Podróże ekologiczne-energia odnawialna-myślimy globalnie-działamy lokalnie’.

       

      Cele konkursu:

      -rozszerzenie wiedzy na temat OZE;

      -promowanie odnawialnych źródeł energii ;

      -zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy ekologicznej wśród uczniów;

      -kształtowanie właściwych postaw związanych z odnawialnymi źródłami   energii;

      -kształtowanie postaw twórczych i talentów uczniów;

      -rozwijanie uzdolnień,  umiejętności manualnych, kreatywności.

       

       

      Zasady uczestnictwa:

      1. Zadaniem uczestników konkursu jest  narysowanie plakatu lub komiksu promującego  odnawialne  źródła energii- format A3-technika dowolna.

      2. Konkurs adresowany jest dla uczniów  klas 0-VIII  szkoły podstawowej.

      3. Każdy uczestnik może wykonać  tylko jedną pracę.

      4. Każda praca powinna posiadać metryczkę –imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, opiekun(zał. 2) oraz kartę zgłoszenia( zał.1)

      5. Prace należy przekazać do  sekretariatu  Zespołu Szkół im Wincentego Witosa  w Zarzeczu  do  dnia  20 lutego  2024r.

      6.Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie komisji.

      7.Przekazanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.

      8. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność organizatora konkursu.

      9. Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

      10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  27 lutego 2024r.

      11. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej szkoły oraz mediach społecznościowych .

      12. Konkurs rozstrzygany będzie  w dwóch  kategoriach wiekowych:

      • I kategoria: uczniowie klas 0-III  szkół podstawowych 

      • II kategoria: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

       

       

       

      Ocena prac:

       

      1.Do  oceny prac zostanie powołana komisja konkursowa, która dokona oceny prac według następujących kryteriów:

      -zgodność treści  pracy z tematyką  konkursu,

      -oryginalność, kreatywność, pomysłowość ujęcia tematu,

      -walory estetyczne.

       

       

      Nagrody

      1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody.

      2. Komisja konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień.

      3. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana najpóźniej  do dnia 28 lutego 2024 roku  na stronie internetowej https://www.zszarzecze.com/ oraz w mediach społecznościowych organizatorów.


      Informacje dodatkowe:

      1. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać za pośrednictwem e-maila zszarzecze@onet.pl  lub pod nr telefonu 016 640 15 82
      2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
       na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników konkursu.
      3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji
       i przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia laureatów,
      4. Podanie danych osobowych przez uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.
      5.  Administrator danych – Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu  będzie przetwarzał następujące dane uczestników, tj.  imię i nazwisko, wiek uczniów oraz wizerunek.
      6. Dane laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez organizatorów.

       

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU
      W KONKURSIE!!!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

       

                                                                   Organizatorzy konkursu

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

       

      Karta zgłoszenia w ekologicznym
       konkursie
      Narysuj plakat lub komiks promujący OZE”

       

      Imię Uczestnika

       

      Nazwisko Uczestnika

       

      Klasa

       

      Nazwa szkoły

       

      Szkolny Opiekun

       

      Adres e-mail Szkolnego Opiekuna

       

      Telefon Szkolnego Opiekuna

       

      Nazwa maskotki

       

       

       

      ZGODA
      na przetwarzanie danych osobowych

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję  REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU  Narysuj plakat lub komiks promujący OZE” organizowanego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, z którym się zapoznałam/em.

      Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych w sposób wskazany
      w Regulaminie.

      Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikację  danych osobowych i wizerunku mojego dziecka, jeśli znajdzie  się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.  

       

      _____________________________________

      data i podpis  przedstawiciela ustawowego

     • 20 grudnia 2023 r. Kolejne warsztaty.

     • Za nami kolejny dzień warsztatów w Eko- pracowni "Zielone Serce Witosa".

       

      Tym gościliśmy uczniów klas: 7 i 8 ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Siennowie, którzy zapoznali się z ideą stosowania odnawialnych źródeł energii pracując metodami aktywnymi wspólnie ze starszymi kolegami - przedstawicielami Technikum Ochrony Środowiska.

      Podczas warsztatów wykorzystane zostały pomoce naukowe, które w niestandardowy sposób zobrazowały uczestnikom wykorzystanie wody, wiatru i słońca jako źródeł energii.

      Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, rozbudzały kreatywność i rozwijały umiejętności poznawcze. Uczestnicy zadowoleni opuścili naszą szkołę i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach.

      Dziękujemy opiekunom oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Siennowie za obecność i udział w zajęciach razem!!!

       

     • 19.12.2023 r. Rozdanie nagród.

     • Nagrody rozdane !!!

       Dzisiaj tj 19.12.2023 r. gościliśmy laureatów i wyróżnionych wraz z opiekunami w konkursach „Maskotka OZE” i „Hasło promujące OZE”

      W uroczystości uczestniczyli również pan Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze oraz Grzegorz Szymkiewicz - pełnomocnik Firmy Energia S.A OZE w Krakowie. Nagrody zostały ufundowane przez firmę Energia S.A oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

      Konkursy zostały zrealizowane w ramach projektu „Podróże ekologiczne - myślimy globalnie- działamy lokalnie”

      Wszyscy nagrodzeni wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez naszych uczniów i nauczycieli.

      Szkolnym koordynatorem realizowanego projektu jest pani Lidia Mach-Florek.

     • 18 grudnia 2023r. Klasa 8a w naszej EKOpracowni.

     • Klasa 8a w naszej EKOpracowni.

      W dniu 18 grudnia 2023r. gościliśmy uczniów z klasy 8a ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu. Uczniowie wzięli udział w warsztatach, podczas których mieli okazję zgłębić tajniki wiedzy z zakresu OZE. Mamy nadzieję, że naszym gościom podobała się forma warsztatów - krzyżówki, quizy, nowoczesne pomoce dydaktyczne i praca zespołowa to nasza propozycja na przekazywanie trudnej, ale bardzo potrzebnej wiedzy.  Do tego tutoring rówieśniczy.

      Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z dzisiejszych warsztatów .

      Dziękujemy 8a za udział w warsztatach i zapraszamy ponownie!!!