• Nasza wielka grecka przygoda, czyli przeżyjmy to jeszcze raz… część 2

     • Przed nami kolejny dzień pełen wrażeń, płyniemy bowiem na legendarną wyspę Skiathos, gdzie był nagrywany film „Mamma Mia” i gdzie wakacje spędzała księżna Diana. Wsiadamy na statek Catherina i wraz z kapitanem Jergosem rozpoczynamy niezapomniany rejs pełen muzyki, tańców, obecności delfinów, uczymy się tradycyjnego tańca greckiego – Zorby, żeńska część naszej wycieczki wzdycha do przystojnego kapitana. Następnie zwiedzamy urokliwą wyspę pełną oswojonych kotów, jemy obiad w nadmorskiej tawernie – grillowaną kozinę i baraninę, a następnie płyniemy na wyspę sosnowych szyszek, znaną z plaż ze złotym piaskiem. Najodważniejsi z nas wyruszają na przygodę morską szybkim skuterem, a potem roztańczony powrót statkiem, dwie godziny podróży autokarem i zachwyceni kolejnym dniem konsumujemy kolację, a następnie udajemy się na odpoczynek do naszych wygodnych łóżeczek hotelowych.

      Dzisiaj kolejny ciekawy dzień, jedziemy bowiem do Leptokarii, gdzie spotkamy się z dyrektorem partnerskiej szkoły, zadamy Mu wiele pytań na temat funkcjonowania ich placówki oświatowej. Od pana dyrektora dowiedzieliśmy się, że w szkole uczniowie są oceniani w skali  od 1 do 20, a wszystkie egzaminy są przeliczane procentowo, lekcje zaczynają się o godzinie 8:10, trwają 50 minut, a uczniowie do szkoły są przywożeni autobusami. W drodze powrotnej zwiedziliśmy ruiny zamku w Platamonas z przełomu X i XI wieku, a w nich udało nam się odszukać niesamowite okazy żółwi.

      Przyzwyczailiśmy się do tego, że każdy dzień przynosi kolejne niespodzianki i atrakcje turystyczne. Tym razem pojechaliśmy do miejscowości, która jest ściśle związana z mitologią grecką, a szczególnie z mitem o Orfeuszu i Eurydyce. Jedziemy dzisiaj do Litochoro, gdzie według mitu zakochany Orfeusz wszedł do świata podziemnego i prosił Hadesa o zwrócenie mu ukochanej. Poszliśmy górską ścieżką wąwozem Zeusa, przypomnieliśmy sobie sylwetki 12 głównych bogów greckich. Zwiedziliśmy również Centrum Informacji Olimpu. Po obiedzie wyruszyliśmy krętymi górskimi drogami do miejscowości Stary Pantaleimon, gdzie mogliśmy zobaczyć cerkiew pod wezwaniem  świętego Panteleimona – patrona lekarzy. Kupiliśmy sobie regionalne produkty: miód pini, nalewki i olejki eteryczne.

      Wiemy już jak wygląda zachód słońca nad Morzem Egejskim, a dzisiaj postanowiliśmy wybrać się na wschód słońca, było warto. Przy okazji zbieraliśmy muszelki i kamienie, które wykorzystamy podczas Dnia Greckiego u nas w Zarzeczu. Po śniadaniu pojechaliśmy do Leptokarii i zaprezentowaliśmy  greckim kolegom naszą szkołę i piękno naszej Ojczyzny. Mieliśmy też czas na zrobienie zakupów na pobliskim bazarku, a po południu podczas zajęć z Kubą opracowywaliśmy zebrany materiał i przygotowaliśmy prezentację w trzech językach: angielskim, polskim i greckim.

      Przed nami ostatnia wycieczka krajoznawcza do drugiego pod względem wielkości miasta Grecji – do Salonik. Przetrwało tu wiele zabytków z okresu cesarstwa wschodniorzymskiego. O wielu z nich opowiedziała nam pani Justyna, którą dobrze znamy i bardzo lubimy. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia pod Białą Wieżą, w której niegdyś było więzienie. Po powrocie do hotelu zrobiliśmy niespodziankę naszemu koledze – Vitalijowi, który podczas drogi powrotnej będzie obchodził urodziny. Zaśpiewaliśmy Mu huczne „100 lat” i wyczarowaliśmy tort z niespodzianką. A potem była wspólna zabawa.

      Dzisiaj nadszedł czas podsumowania projektu, niestety nasz pobyt w Grecji zbliża się do końca. Pojechaliśmy po raz ostatni do szkoły w Leptokarii, gdzie z rąk dyrektora otrzymaliśmy certyfikaty udziału w projekcie. Powoli zaczęliśmy pożegnanie z morzem, pięknymi widokami, egzotycznymi owocami na drzewach, kwiatami i całą grecką przyrodą. Aż łezka zakręciła się nam w oku….

       

     • KONKURS

     •                                                                            

      Zdjęcia i dokumenty - Zdjęcia - Instytut Pamięci Narodowej

      KONKURS FOTOGRAFICZNY

      „Świat zamknięty w czarno- białej fotografii.

      Śladem pasji Józefa Ulmy”

       

       

       Jeżeli jesteś wrażliwy na piękno przyrody, na świat, który nas otacza. Jeżeli lubisz robić zdjęcia-

      WEŻ UDZIAŁ W KONKURSIE!

       

      Prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, klasę).

      Plik wektorowy fotograf kobieta z aparatu styl szkic.

      Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie.

       

      Zasady szczegółowe konkursu

      1. Technika wykonanie, fotografia czarno- biała.

      2. Format fotografii: min 15x21 cm.

      3. Prace w formie wywołanych zdjęć należy złożyć najpóźniej do dnia 10.06.2023r.

      4. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: zszarzecze@onet.pl

                                                                               Dyrektor ZS  w Zarzeczu

      Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych

       

      REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      „ŚWIAT ZAMKNIĘTY W CZARNO – BIAŁEJ FOTOGRAFII. ŚLADEM PASJI JÓZEFA ULMY”

       

      §1

      Organizatorzy konkursu

       

      1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu.
      2. Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu’
      3. Patronat medialny Radio Fara

      .

       

      §2

      Cele konkursu

       

      1. Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali. Powiązanie elementów z biografii Józefa Ulmy – samarytanina z Markowej.

      2. Ponadto celem konkursu jest:

      • zachęcanie do poznawania przyrody Powiatu Przeworskiego i Powiatu Jarosławskiego.
      • ukazanie piękna i bogactwa naturalnego gminy Zarzecze,
      • propagowanie i rozwijanie zainteresowań historycznych młodzieży,
      • propagowanie aktywnych form wypoczynku, kontemplacja przyrody;
      • wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody i powiązanych z zainteresowaniami Józefa Ulmy.

       

      §3

      Uczestnicy konkursu

      1. Konkurs adresowany jest do amatorów.

      2. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

      3. Prace będą ocenione w trzech kategoriach:

      I-  uczniowie liceum

      II-  uczniowie technikum

      III-  uczniowie szkoły branżowej

       

      §4

      Zasady ogólne konkursu

      1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

      2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.

      3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących zainteresowania przyrodnicze Józefa Ulmy.

      4. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, typ szkoły, klasę).

      5. Uczestnik konkursu powinien przesłać także fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub na nośniku, np. CD. Fotografie w e-mailu lub na kopercie płyty CD należy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, typ szkoły, klasa)

      6. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 czarno – białe  fotografie.

      7. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zgadzają się na piśmie lub meilowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zwycięskich prac na stronie internetowej szkoły oraz portalu Facebook.

       

      §5

      Zasady szczegółowe konkursu

      1. Technika wykonania – fotografia czarno – biała..

      2. Format fotografii: min 15x21 cm.

      3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.

      4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,   niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

      5. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych prac.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      § 6

      Termin i miejsce składania prac

       

      1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 10.06.2023r.

      2. Prace w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: zszarzecze@onet.pl                 z adnotacją w tytule „Świat zamknięty w czarno – białej fotografii” Konkurs fotograficzny.

      3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie otwarcie wiadomości.

      4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.

       

      §7

      Ocena i rozstrzygnięcie konkursu

      1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatorów.

      2. Decyzje jury są ostateczne.

      3. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego -  23.06.2023r.

      4. Podczas uroczystości  zostaną zaprezentowane wszystkie prace biorące udział w konkursie.

      5. Organizatorzy przygotują wystawę prac konkursowych.

      6. Na antenie Radia Fara zostaną przedstawieni laureaci konkursu.

       

       

      §8

      Postanowienia końcowe

      1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

      2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

      3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów nadesłanych zdjęć.

      4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należą do Organizatorów.

      5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygną Organizatorzy.

      6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować do pani Grażyny Rzeszutek i pani Bożeny Kolasy.

       

       

       

       

      Załącznik nr 1

      OŚWIADCZENIE

      Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie

       

      Niniejszym oświadczam, że

      • zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki;
      • moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii;
      • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
      • uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych
      • wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

       

       

       

      …………………….                                         ………………………………………………….

      Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

       

       

       

       

     • 18 KWIETNIA 2023 r. WIOSNA W OBIEKTYWIE

     • Regulamin w pliku: Regulamin_konkursu_wiosna_w_obiektywie_2023..docx

       

      REGULAMIN I KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

      WIOSNA W OBIEKTYWIE

      ORGANIZOWANEGO
      PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

      ORAZ WSPÓŁORGANIZATORÓW

      CENTRUM KULTURY W ZARZECZU

      MUZEUM DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU ODDZIAŁ MUZEUM W JAROSŁAWIU KAMIENICA ORSETTICH

      POD HORNOROWYM PATRONATEM ZWIĄZKU RODOWEGO DZIEDUSZYCKICH HERBU SAS

       

      §1

      POSTANOWIENIA OGÓLNE

      1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się̨ I Konkurs Fotograficzny Wiosna w obiektywie, zwany dalej Konkursem.

      2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

      3. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Wiosna w obiektywie jest ZespółSzkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

      3. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Organizatora za organizację Konkursu są nauczyciele Dorota Winiarz, Beata Stepaniak, Lidia Mach-Florek

      4. Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika, wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się̨ z treścią̨ Regulaminu i go akceptuje.

       

      § 2.

      CELE KONKURSU

       

      1. Głównym celem jest rozpowszechnianie wśródmłodzieży fotografii jako środka

      wyrazu artystycznego.

      1. Popularyzowanie walorów przyrodniczych Polski.
      2. Rozbudzanie wśródmłodzieży zainteresowania przyrodą własnego regionu.
      3. Zwrócenie uwagi na pięknootaczającej nas przyrody oraz jej ochrony.
      4. Dostrzeganie niezwykłych detali otaczającegoświata, ludzi i zwierząt.
      5. Popularyzowanie działań́ artystycznych.
      6. Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej młodzieży.
      1. Rozwijanie zainteresowań́ młodzieży.
      2. Pobudzanie młodzieży do kreatywności i oryginalności.
      3. Prezentacja talentów szerszemu gronu odbiorców.
      4. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
      5. Rozwójzainteresowań́ i umiejętności fotograficznych.
      6. Rozwój kompetencji młodzieży z zakresu fotografii oraz nowoczesnych technologii cyfrowych i informatycznych.

      § 3

      TEMAT KONKURSU

      Tematem Konkursu jest budzącąsię̨ na wiosnę̨ polska przyroda.

      § 4

      ZASADY KONKURSU

       

      1. Do Konkursu mogą̨ być́ zgłoszone jedynie fotografiezgodne z tematyką Konkursu wykonane przez Uczestnika na terytorium Polski.
      2. Osoby niepełnoletnie mogą̨ wziąć́ udział w Konkursie za pisemną zgoda przedstawiciela ustawowego Uczestnika.
      3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
      4. Każdy Uczestnik możezgłosić́ do Konkursu maksymalnie 2 prace
      5. Nie dopuszcza się̨ zgłoszeń́ zbiorowych.
      6. Wykluczone są̨ z udziału w Konkursie, a zgłoszone nie podlegają̨ ocenie prace:
      1. wykonane wspólnie z inną osobą (współtwórcą);
      2. zgłoszone do udziału w innym konkursie;
      3. opatrzone naniesionymi w wyniku cyfrowej obróbki elementami dodatkowymi (litery, cyfry, w tym data, podpis);
      4. stanowiącefotomontaż̇ polegający na łączeniuelementów fotografii pochodzących z rożnychplików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania);
      5. których charakter lub treść́ wskazuje na naruszenie zasad dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich;
      6. niezgodne z tematyką Konkursu.
      1. Dopuszcza się̨ fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszącej znamiona wyraźnej modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź́ elektronicznej nie będą̨ podlegały ocenie.
      2. Prace należydostarczyć w formacie nie mniejszym niż 21x30 cm, (plik w formie cyfrowej w formacie jpg nie mniejszym niż 2 MB należy wysłać na adres mailowy: wiosnawobiektywie2023@gmail.com)
      3. Prace należywysyłaćlub dostarczyć do siedziby szkoły z kartą zgłoszenia uczestnika, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prace nadesłane bez formularza nie będą̨ podlegały ocenie.
      4. Prace naruszające postanowienia Regulaminu lub niezgodne z jego tematyką nie będą̨ brane pod uwagę̨ w Konkursie.
      5. Chcącwziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik winien załączyć do zgłoszenia podpisane przez niego lub przedstawiciela ustawowego oświadczeniastanowiącezałącznik nr 2 i 3zawierające:
       1. zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem oraz wystawą pokonkursową;
       2. dotyczące posiadania autorskich praw majątkowych i osobistych do fotografii.
      6. Wszystkie niezbędneoświadczenia powinny zostać podpisane własnoręcznie przez Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego i przesłane razem z fotografiami konkursowymi. Fotografie bez oświadczeń́ nie będą̨ oceniane.

      § 5

       JURY I SPOSÓB OCENY

      1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej Jury, składającesię̨ z co najmniej

      trzech osóbw tym co najmniej jeden ekspert w dziedzinie fotografii.

      1. Jury wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Jury.
      2. Zadaniem Jury jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Laureatów.
      3. Wszystkie fotografie nadesłane do Konkursu podlegają̨ ocenie Jury, za wyjątkiempodlegających wykluczeniu zgodnie z powyższymi zasadami.
      4. Jury dokona oceny fotografii biorąc pod uwagę̨ technikę̨ ich wykonania, oryginalność́, kreatywność́ oraz zgodność z tematyką Konkursu.
      5. Jury Konkursu przyznaje 1, 2 i 3 miejsce, wkażdej kategorii wiekowej, tj. z grupy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz z grupy uczniówszkół ponadpodstawowych oraz wyróżnienia
      6. Decyzje podjęte przez Jury są̨ ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich

      uczestników konkursu.

       

      § 6

      TERMINY

      1. Prace konkursowe należyskładać́ w okresie od 17kwietnia 2023 r. do 10maja 2023 r.

      2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą̨ oceniane.

      4.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi15maja 2023 r. Laureaci zostaną̨ poinformowani o wynikach Konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Lista

      Laureatów i osóbwyróżnionych zostanie również̇ opublikowana na stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnych mediach.

      1. O terminie uroczystego wręczenia nagród osoby nagrodzone oraz ich szkolniopiekunowiezostaną̨ poinformowani pocztą elektroniczną.
      2. Nagrodzone i najciekawsze fotografie konkursowe zostaną̨ zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w siedzibie Organizatora oraz w Centrum Kultury w Zarzeczu

      § 7.

      NAGRODY

      1Dla laureatów Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są̨ nagrody rzeczowe oraz dyplomy:

      1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach promujących Organizatora jako szkołę̨ oraz w prasie, mediach i Internecie.

       

      § 8

      PRAWA AUTORSKIE I UDZIELENIE LICENCJI

      1. Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy oświadcza, że jest jedynym twórcą fotografii orazżeprzysługują̨ mu autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) do fotografii.
      2. Uczestnik oświadcza, że:
      1. możerozporządzać́ prawami autorskimi do fotografii w zakresie niezbędnym do

      udziału w Konkursie i udzielenia licencji Organizatorowi;

      1. zgłoszone fotografie nie są̨ obciążoneżadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
      2. fotografie nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej fotografii;

      3. Z chwilą zgłoszenia fotografii do udziału w Konkursie, Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania ze zdjęcia przez czas oznaczony 24 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na następujących polach eksploatacji:

       • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wielokrotne wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie techniką cyfrową;
       • w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez nieodpłatne publiczne jego udostępnianie w taki sposób, aby każdymógłmieć́ do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, poprzez publiczne wystawianie na wystawach i wernisażach, publiczne wyświetlanie w ramach strony internetowej, portali społecznościowych za pomocą̨ sieci Internet, publikowanie w prasie, wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora.

      4. Wzóroświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

      § 9

      DANE OSOBOWE

      1. Organizator będzie zbierał następujące dane:
       1. Uczestnikówimię̨ i nazwisko, datę̨ urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
       2. Uczestników, reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych imię̨ i nazwisko Uczestnika i przedstawiciela ustawowego, datę̨ urodzenia Uczestnika i przedstawiciela ustawowego, adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego, numer telefonu przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika;
       3. Opiekunów szkolnych: imię̨ i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
      2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

      Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych).

      1. Dane osobowe Uczestników, przedstawicieli ustawowych i opiekunów szkolnych Uczestnikówbędą̨ przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień́ Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Laureatami i wyróżnionymi osobami oraz odbioru nagród.
      2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik/przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.
      3. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
      4. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą̨ udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiemprzypadków przewidzianych przepisami prawa.
      5. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń́ oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić́ stopień́ bezpieczeństwaodpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrążenia oraz charakteru, zakresu, celu, kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolnościosób fizycznych o rożnymprawdopodobieństwiewystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególnościuwzględnia ryzyko wiążącesię̨ z przetwarzaniem danych wynikające z:
       1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
       2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
       3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

       

       

      ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu I Konkursu Fotograficznego WIOSNA W OBIEKTYWIE organizowanego przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu

       

      FORMULARZ REJESTRACYJNY

      I Konkursu Fotograficznego WIOSNA W OBIEKTYWIE organizowanego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu
       

      Imię Uczestnika

       

      Nazwisko Uczestnika

       

      Kategoria

       

      Klasa

       

      Nazwa szkoły

       

      Adres e-mail Uczestnika

       

      Telefon Uczestnika

       

      Imię i nazwisko

      Przedstawiciela Ustawowego Uczestnika

       

      Szkolny Opiekun

       

      Adres e-mail Szkolnego Opiekuna

       

      Telefon Szkolnego Opiekuna

       

      Ilość nadesłanych fotografii

       

      page9image1263689680

      L.p.

      Tytuł fotografii

      Miejsce wykonania fotografii

      Komentarz do fotografii (pole nieobowiązkowe)

      1.

       

       

       

       

      2.

       

       

       

       

      *niewłaściwe skreślić́

      _______________________________________

      data i podpis pełnoletniego uczestnika/ przedstawiciela ustawowego *

      page10image1250139376

       

      ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu I Konkursu Fotograficznego WIOSNA W OBIEKTYWIE organizowanego przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu

       

      ZGODA
      na przetwarzanie danych osobowych

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję Regulamin I Konkursu Fotograficznego WIOSNA W OBIEKTYWIE organizowanego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, z którym się̨ zapoznałam/em.

      Wyrażam jednocześnie zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych w sposób wskazany w Regulaminie.

      Wyrażam również̇ zgodę̨ na publikacje zdjęć́ z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikację moich danych osobowych i wizerunku, jeśli znajdę̨ się̨ na liście osób wyróżnionych bądź́ nagrodzonych.

      *niewłaściwe skreślić́

       

      _____________________________________

      data i podpis pełnoletniego uczestnika/ przedstawiciela ustawowego *

       

       

      ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu I Konkursu Fotograficznego WIOSNA W OBIEKTYWIE organizowanego przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu

       

      OŚWIADCZENIE

       dotyczące praw autorskich

      Jako uczestnik Konkursu, oświadczam, że:

      1. Jestem jedynym twórcą̨ fotografii i przysługują̨ mi autorskie prawa osobiste i wyłącznie i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) do fotografii.
      2. Mogę̨ rozporządzać́ prawami autorskimi do fotografii w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie i udzielenia licencji Organizatorowi;
      3. Zgłoszone fotografie nie są̨ obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
      4. Fotografie nie są̨ opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej fotografii;

      Jednocześnie, udzielam nieodpłatnie Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania ze zdjęcia przez czas oznaczony 24 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na następujących polach eksploatacji:

      1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wielokrotne wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie techniką cyfrową
      2. W zakresie rozpowszechniania utworu poprzez nieodpłatne publiczne jego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, poprzez publiczne wystawianie na wystawcach i wernisażach, publiczne wyświetlanie w ramach strony internetowej, portali społecznościowych za pomocą̨ sieci Internet, publikowanie w prasie, wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora.

      W ramach udzielonej licencji, wyrażam zgodę̨ na dokonywanie obróbki zgłoszonych fotografii przez Organizatora, w szczególność́ w celu rozpowszechniania na powyżej wskazanych polach eksploatacji.


      *niewłaściweskreślić

       

                             _______________________________________

      data i podpis pełnoletniego uczestnika/ przedstawiciela ustawowego *

       

     • 14 KWIETNIA 2023 r. WYCIECZKA DO PASIEKI

     •  

      W dniu 14 kwietnia uczniowie klas 1 i 2 Technikum Rolniczego Zespołu szkół im. W. Witosa w Zarzeczu uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do gospodarstwa pasiecznego w Chorzowie koło Pruchnika. Uczniowie z dużym entuzjazmem i apetytem na miód przystąpili do zwiedzania nowoczesnego  gospodarstwa liczącego ponad 750 rodzin pszczelich. Zostali między innymi zapoznani z nowoczesnym sprzętem służącym do odsklepiania,  odwirowywania, suszenia i kremowania miodu, a także z licznymi produktami pszczelimi. Właściciel gospodarstwa w profesjonalny sposób dzielił się wiedzą na temat praktycznej hodowli pszczół, ich ras oraz tego, jak sprawić, by produkcja pszczelarska stała się opłacalna.

       

      Na miodobranie było trochę za wcześnie, może następnym razem uda nam się połączyć przyjemne z pożytecznym. 

       

     • 31 marca 2023 r. Powiatowe Igrzyska Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady w Indywidualno-Drużynowych Biegach Przełajowych.

     • W  dniu 31 marca 2023r. na terenie parku przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa

       w Zarzeczu odbyły się

       Powiatowe Igrzyska Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady

      w Indywidualno-Drużynowych Biegach Przełajowych.

      Organizatorem zawodów byli:

      -Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Przeworsku

      -Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

      -ULKS „Koliber” Zarzecze

      Młodzież z Zespołu Szkół  im W. Witosa w Zarzeczu z działu gastronomicznego wraz z opiekunami zadbali o poczęstunek ciepłą herbatę i osobiście pieczonymi drożdżówkami.

       W zawodach udział wzięło 200 zawodników ,zawodniczek , sędziów , pomocy technicznej i ich opiekunowie.

      Opiekę medyczną w trakcie zawodów zapewniła pielęgniarka, Pani Maria Zaręba

       

       

      KOMUNIKAT  KOŃCOWY 

      POWIATOWYCH  IGRZYSK  DZIECI

      W  INDYWIDUALNO – DRUŻYNOWYCH 
      BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH

      -  31.03.2023.  ZARZECZE.

       DZIEWCZĘTA  ROCZNIK  2012 i młodsze  -  DYSTANS  600 m:

       KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Kyć Kaja – SP Adamówka      FR
      2. Pich Anita – SP Adamówka      FR
      3. Bobko Zuzanna – SP Adamówka      FR
      4. Rzeźnik Hanna – SP Adamówka
      5. Sieradzka Maja – SP Adamówka
      6. Baran Gabriela – SP Siennów

       

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Szkoła Podstawowa w Adamówce – 15 pkt.      FR
      2.  

       CHŁOPCY  ROCZNIK  2012 i młodsi  -  DYSTANS  600 m:

       KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Zięba Aron – SP Kańczuga      FR
      2. Siry Szymon – SP Adamówka      FR
      3. Skawina Szymon – SP Kańczuga      FR
      4. Żygadło Sebastian – SP Kańczuga
      5. Bobko Filip – SP Adamówka
      6. Pokrywka Adrian – SP Adamówka
      7. Zięba Marcel – SP Kańczuga
      8. Wróbel Marcin – SP Adamówka
      9. Wawrzaszek Adrian – SP Adamówka
      10. Timofeev Dmitro – SP Adamówka
      11. Cyburt Jakub – SP Kańczuga
      12.  

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Szkoła Podstawowa w Kańczudze – 26 pkt.      FR
      2. Szkoła Podstawowa w Adamówce – 30 pkt.      FR

       

       DZIEWCZĘTA  ROCZNIK  2010/2011  -  DYSTANS  800 m:

       KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Tarnowska Dominika – SP Siennów      FR
      2. Prychoceń Magdalena – SP 2 Przeworsk      FR
      3. Kuryło Milena – SP 2 Przeworsk      FR
      4. Cichy Aleksandra – SP 2 Przeworsk
      5. Garbarz Oliwia – SP Siennów
      6. Goraj Klaudia – SP Siennów
      7. Szegda Aleksandra – SP Adamówka
      8. Fus Oliwia – SP Adamówka
      9. Korytkowska Julia – SP Adamówka
      10. Witko Paulina – SP Adamówka
      11. Szczur Lena – SP Adamówka
      12. Kosior Julia – SP 2 Przeworsk
      13. Mach Magdalena – SP Zarzecze
      14. Piątek Maja – SP 2 Przeworsk
      15. Cielęcy Emilia – SP Zarzecze
      16. Czura Nikola – SP Zarzecze
      17. Maj Zuzanna – SP 2 Przeworsk
      18. Andruszkiewicz Kaja – SP Adamówka
      19. Kubusiak Joanna – SP Zarzecze
      20. Wałczyńska Maja – SP Zarzecze
      21. Boroń Małgorzata – SP Zarzecze
      22. Kapusta Gabriela – SP Zarzecze   PK
      23. Bułaś Lena – SP Zarzecze   PK
      24. Nowosiad Aleksandra – SP Zarzecze   PK
      25.  

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku – 35 pkt.      FR
      2. Szkoła Podstawowa w Adamówce – 55 pkt.      FR
      3. Szkoła Podstawowa w Siennowie – 62 pkt.
      4. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 83 pkt.

       

       

       CHŁOPCY  ROCZNIK  2010/2011  -  DYSTANS  800 m:

        KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Rabeł Kacper – SP Zarzecze      FR
      2. Sałamaj Oskar – SP 2 Przeworsk      FR
      3. Michorczyk Miłosz – SP Zarzecze      FR
      4. Cynk Mateusz – SP Kańczuga
      5. Wiśniowski Mateusz – SP 2 Przeworsk
      6. Śmiałek Filip – SP 2 Przeworsk
      7. Kluz Dominik – SP 2 Przeworsk
      8. Gaweł Szymon – SP Kańczuga
      9. Sikora Kacper – SP Adamówka
      10. Powroźnik Dawid – SP 2 Przeworsk
      11. Timofeev Bohdan – SP Adamówka
      12. Glinianowicz Krystian – SP Adamówka
      13. Paluch Adrian – SP 2 Przeworsk
      14. Kuras Wiktor – SP Zarzecze
      15. Klimko Seweryn – SP Zarzecze
      16. Wójcik Szymon – SP Kańczuga
      17. Cynk Miłosz – SP Kańczuga
      18. Kiszka Mikołaj – SP Kańczuga
      19. Kyć Jakub – SP Adamówka
      20. Luty Michał – SP Adamówka
      21. Drabik Mateusz – SP Kańczuga
      22. Łanda Karol – SP Siennów
      23. Dajniak Oliwier – SP Zarzecze
      24. Kłos Marcin – SP Adamówka
      25.  

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku – 30 pkt.      FR
      2. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 56 pkt.      FR
      3. Szkoła Podstawowa w Kańczudze – 63 pkt.
      4. Szkoła Podstawowa w Adamówce – 71 pkt.

       

                                                       

                                                      KOMUNIKAT  KOŃCOWY 

      POWIATOWYCH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

      W  INDYWIDUALNO - DRUŻYNOWYCH 
      BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH

      -  31.03.2023.  ZARZECZE.

      DZIEWCZĘTA  ROCZNIK  2008 – 2009  -  DYSTANS  800 m:

      KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Paliwoda Klaudia – SP 2 Przeworsk      FR
      2. Cybulak Anna – SP 2 Przeworsk      FR
      3. Nykiel Milena – SP Siennów
      4. Mykytowycz Oliwia – SP 2 Przeworsk      FR

       

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku – 16 pkt.      FR

       

       CHŁOPCY  ROCZNIK  2008 – 2009  -  DYSTANS  1000 m:

       KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Pajda Michał – SP Zarzecze      FR
      2. Krysa Michał – SP Kańczuga      FR
      3. Garbarz Patryk – SP Siennów      FR
      4. Dąbrowa Karol – SP 2 Przeworsk
      5. Kamiński Konrad – SP Kańczuga
      6. Wiglusz Dawid – SP Kańczuga
      7. Dryniak Michał – SP Siennów
      8. Słowik Mateusz – SP Kańczuga
      9. Kłos Szymon – SP Adamówka
      10. Bieniasz Dawid – SP Zarzecze
      11. Olejarz Karol – SP Kańczuga
      12. Ślęk Michał – SP Kańczuga
      13. Mikłasz Szymon – SP Zarzecze
      14. Dajniak Gabriel – SP Zarzecze
      15. Granda Kornel – SP Zarzecze
      16. Kasperski Filip – SP Zarzecze
      17. Tara Patryk – SP Adamówka
      18. Rutkowski Kacper – SP Adamówka
      19. Żak Filip – SP Siennów
      20. Surmiak Karol – SP Siennów
      21. Rut Wiktor – SP Siennów

       

       

       KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Szkoła Podstawowa w Kańczudze – 32 pkt.      FR
      2. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – 53 pkt.      FR
      3. Szkoła Podstawowa w Siennowie – 70 pkt.
      4. Szkoła Podstawowa w Adamówce – 88 pkt.

       

       

       

      POWIATOWEJ  LICEALIADY

      W  INDYWIDUALNO - DRUŻYNOWYCH 
      BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH

      KOMUNIKAT  KOŃCOWY 

      -  31.03.2023.  ZARZECZE.

      DZIEWCZĘTA  ROCZNIK  2003 i młodsze  -  DYSTANS  1000 m:

      KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Kiełb Patrycja – I LO Przeworsk      FR     
      2. Kowal Kamila – ZSZ Przeworsk      FR
      3. Słomiany Karolina – I LO Przeworsk      FR
      4. Horodecka Małgorzata – I LO Przeworsk
      5. Turek Wiktoria – ZS Zarzecze
      6. Kojder Jagoda – I LO Przeworsk
      7. Żak Martyna – ZSZ Przeworsk
      8. Rusinek Marlena – ZSZ Przeworsk
      9. Haloszka Zuzanna – ZSZ Przeworsk
      10. Kocur Agnieszka – I LO Przeworsk
      11. Surmiak Nikola – ZSZ Przeworsk
      12. Welc Antonina – I LO Przeworsk
      13. Sliusarshuk Sofia – ZS Zarzecze
      14. Tokarz Katarzyna – ZS Zarzecze
      15. Amelia Pieniążek – ZS Zarzecze
      16. Adamkiewicz Roksana – ZS Zarzecze
      17. Mazur Roksana – ZS Zarzecze

      KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. I Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku – 24 pkt.      FR
      2. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku – 37 pkt.      FR
      3. Zespół Szkół w Zarzeczu – 63 pkt.

       

       

      CHŁOPCY  ROCZNIK  2003 i młodsi  -  DYSTANS  1200 m:

      KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

      1. Drabik Paweł – ZSZ Przeworsk      FR
      2. Kielich Sylwester – ZSZ Przeworsk      FR
      3. Lech Michał – ZSZ Przeworsk      FR
      4. Wasyłyk Jakub – ZS Zarzecze
      5. Trokhimchuk Andrii – ZS Zarzecze
      6. Krupa Filip – I LO Przeworsk
      7. Aleksander Paweł – ZS Zarzecze
      8. Kierepka Filip – ZSZ Przeworsk
      9. Kiełbicki Szymon – I LO Przeworsk
      10. Kalamarz Krzysztof – ZS Zarzecze
      11. Gwóźdź Dawid – I LO Przeworsk
      12. Paluch Filip – ZS Zarzecze
      13. Myhailo Halukh – ZS Zarzecze
      14. Kondracki Artur – I LO Przeworsk
      15. Wojtas Dominik – ZS Zarzecze   PK  
      16. Świerk Kacper – ZS Zarzecze   PK  
      17. Kruk Jakub – I LO Przeworsk
      18. Wasilewski Konrad – I LO Przeworsk
      19. Rupar Maciej – ZS Zarzecze   PK
      20. Superson Kacper – ZS Zarzecze   PK
      21. Sebastian Kogut – ZS Zarzecze   PK
      22. Amarowicz Adrian – ZS Zarzecze   PK
      23. Gaweł Kacper – ZS Zarzecze   PK
      24. Byrwa Kacper – ZSZ Przeworsk
      25. Tarka Tomasz – ZS Zarzecze   PK

       KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

      1. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku – 38 pkt. (1 m.)     FR
      2. Zespół Szkół w Zarzeczu – 38 pkt. (4 m.)     FR
      3. I Liceum Ogólnokształcące w Przeworsku – 57 pkt.

      FR – awans do finału rejonowego

      W klasyfikacji indywidualnej do finału rejonowego awansowali uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do III w każdej z kategorii biegowych, a w klasyfikacji drużynowej szkoły, które zajęły pierwsze dwa miejsca w każdej z kategorii biegowych. We wszystkich biegach zawodnicy, którzy zajęli miejsca od I do III otrzymali dyplomy i medale ufundowane przez Powiat Przeworski.

       

     • 22 marca 2023 r. WARSZTATY WUP

     • Dzisiaj uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pracowników WUP w Rzeszowie Panią Urszulę Adamczyk i Pana Wojciecha Wosia. Tematyką warsztatów było „ Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy” oraz „ Mobilność na europejskim rynku pracy. Maturzyści na progu dorosłego, samodzielnego życia mogli poznać możliwości jakie daje im rynek. Jak skutecznie  poszukiwać pracy w Polsce i za granicami kraju.

     • 16 marzec 2023 r. WARSZTATY LOGISTYCZNE

     • Dzisiaj w naszej Szkole odbyły się warsztaty logistyczne. Uczniowie szkół podstawowych z Zarzecza, Siennowa i Żurawiczek zgłębiali tajniki logistyki i poznawali swoje predyspozycje zawodowe. Wspierali ich w tym nasi logistycy. Wszyscy starali się pokazać z jak najlepszej strony. Podsumowaniem warsztatów było wyróżnienie najbardziej kreatywnej grupy. Uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki oraz wzięli udział w poczęstunku przygotowanym przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych.

     • 2 marca 2023 r. Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

     • 2 marca 2023 r. zostały podpisane dwa porozumienia: z przedstawicielami Firmy Zelmotor Sp. z o. o oraz Połoniny Kurort Sp. z o. o. Firmę Zelmotor reprezentował pan Józef Oziębło - prezes firmy, zaś Połoniny Kurort pani Dominika Bachmat - pełnomocnik Zarządu .
      Z kolei pan Tomasz Bury - Wójt Gminy Zarzecze reprezentował organ prowadzący szkołę, zaś ze strony szkoły porozumienia podpisała pani Beata Klisz - dyrektor szkoły.
      Dzięki podpisanym umowom firma Zelmotor udzieli wsparcia w formie doposażenia pracowni gastronomicznych. Z kolei spółka Karpaty Kurort będzie współpracowała w zakresie organizacji praktyk uczniowskich. Dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość odbywać praktyki w hotelach należących do spółki.

     • 17 marca 2023 r. WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY W BOGUCHWALE

     • Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny.Targi odbędą się
      wBoguchwale oraz w 15 miastach w Polsce, 17-18 marca 2023 r. (piątek – sobota) w godz. 9.00-18.00. Zainteresują wszystkich tych, którzy szukają ciekawej pracy, chcą podjąć nowe wyzwania w swoim życiu i zobaczyć na żywo profesjonalizm żołnierzy Wojska Polskiego.

      – Chcemy pokazać, że Wojsko Polskie to atrakcyjne, nowoczesne miejsce pracy, gdzie potrzebni są ludzie o różnych specjalnościach i zainteresowaniach. Gwarantujemy im przy tym rozwój osobisty poprzez szkolenia i kursy, możliwość awansu oraz brak rutyny – podkreśla Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej.

      Targi są kompleksowym sposobem informowania o dostępnych w Siłach Zbrojnych możliwościach rozwoju zawodowego zarówno w kontekście dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej jak również służby zawodowej. Każdy uczestnik będzie mógł osobiście porozmawiać z żołnierzami, studentami uczelni wojskowych, poznać odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące specyfiki zawodu żołnierza, a także złożyć wniosek o powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej lub służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

      Zapraszamy na Wojskowe Targi Służby i Pracy w Boguchwale - oraz w 15 innych miejscowościach:

      Będą to:

      OLSZTYN w województwie warmińsko-mazurskim; Kompleks koszarowy ul. Saperska 1

      OŁAWA w województwie dolnośląskim; Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy,  ul.3 Maja 18e

      MOGILNO w województwie kujawsko-pomorskim; Hala widowiskowo-sportowa Mogilno Sport Sp. z.o.o., ul. Grobla 1b

      CHEŁM w województwie lubelskim; MOSiR, ul. Graniczna 2a.

      MIĘDZYRZECZ w województwie lubuskim; Hala Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, Osiedle Kasztelańskie 8b

      SKIERNIEWICE w województwie łódzkim; Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego, ul. Batorego 64c                       

      LIMANOWA w województwie małopolskim; Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4

      RADOM w województwie mazowieckim; Szkoły ZDZ im. 72 pp, ul. Saska 4/6                                         

      BRZEG w województwie opolskim; Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1

      WYSOKIE MAZOWIECKIE w województwie podlaskim; Urząd Miejski, ul. Ludowa  19

      KARTUZY w województwie pomorskim; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Osiedle Wybickiego 33

      MYSŁOWICE w województwie śląskim; Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7a

      PIŃCZÓW w województwie świętokrzyskim; Hala widowiskowo-sportowa  ul. Republiki Pińczowskiej 42

      KONIN w województwie wielkopolskim; Zespół Szkół im. M.Kopernika, Aleje 1 Maja 22                     

      GRYFINO w województwie zachodniopomorskim; Hala widowiskowo-sportowa przy I LO, ul. Parkowa 1a                                 

       

      Różne drogi do służby wojskowej

      W każdym z tych miejscosoby zainteresowane służbą w wojsku będą mogły znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych. Dowiedzą się przede wszystkim, na czym polega dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, – kto może podjąć to wyzwanie, jak wygląda procedura powołania, na jakie korzyści może liczyć osoba aplikująca do DZSW. Obecni podczas targów rekruterzy przedstawią informację jak zostać żołnierzem zawodowym, a także możliwości podjęcia innych rodzajów służby wojskowej, np. terytorialnej lub rezerwy aktywnej. Zainteresowani pracą na stanowiskach cywilnych w resorcie obrony narodowej również będą mogli zapoznać się z ofertami w poszczególnych jednostkach i instytucjach wojskowych.

      Seria Q&A z rekruterem

      Podczas Targów dostępne będą punkty rekrutacyjne obsługiwane przez wojskowe centra rekrutacji. Przedstawiciele WCR nie tylko udzielą szczegółowych informacji czy odpowiedzą na pytania i wątpliwości, ale również - na życzenie -  przedstawią spersonalizowaną ścieżkę kariery opartą o dotychczasowe wykształcenie, doświadczenie zawodowe i oczekiwania wynikające z indywidualnych zainteresowań. Zdecydowani będą mogli na miejscu wypełnić wniosek o powołanie do służby. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji przedstawi także szkolenia realizowane w ramach projektów MON w klasach wojskowych czy szkolenia ochotniczego dla studentów w programie Legia Akademicka.

      Możesz stać się jednym z nas

      Osoby, które myślą o konkretnych formacjach będą mogły bezpośrednio spotkać się i porozmawiać z żołnierzami, ponieważ podczas targów wystawiać się będą m.in. 21 Strzelców Podhalańskich, Wojska Obrony Terytorialnej, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Swoją ofertę przedstawią również wszystkie uczelnie wojskowe
      w Polsce.

      Pokazy najnowocześniejszego sprzętu, wyszkolenia żołnierzy i … grochówka

      Program targów wzbogacą liczne atrakcje, które tak bardzo cieszą miłośników wojskowości. Zaplanowano prezentacje nowoczesnego sprzętu m.in. przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, kołowy transporter opancerzony ROSOMAK, Dron Fly Eye i wyposażenie wojskowe, jak również pokazy działań żołnierzy. Będzie można zobaczyć występy orkiestry wojskowej. A na zakończenie rzecz jasna nie zabraknie prawdziwego kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka oraz świeży chleb z piekarni polowej.

      Wojskowe Targi Służby i Pracy to propozycja dla zdecydowanych na służbę wojskową jak i wciąż szukających pomysłu na swoją zawodową drogę. 

      Bliższych informacji nt. Wojskowych Targów Służby i Pracy udziela Rzecznik Prasowy OZ CWCR w Rzeszowie sierż. Bartłomiej NITYCHORUK (tel. 603 675 578; e-mail: b.nitychoruk@ron.mil.pl).

       

     • 02.03.2023 r. ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU LOGISTYCZNEGO

     • W dniu 02.03.2023 r. w naszej szkole został rozstrzygnięty szkolny konkurs logistyczny "Logistyka bez tajemnic".

      W konkursie zmagało się 25 uczniów z klas 1-3.

      Najlepsze wyniki uzyskali:

      I miejsce Karol Nawolski z klasy 3 TL

      II miejsce  Norbert Bielec z klasy 3 TL

      III miejsce  Szymon Stabryła z klasy 2 TL

       

      Zwycięzcom gratulujemy!

       

     • 3 MARCA 2023 ZAJĘCIA Z INNOWACJI PSZCZELARSTWO

     • Uczniowie klasy 1 Technik Rolnik z innowacją pszczelarstwo na zajęciach przygotowywali ramki wtapiając w nie węzę . Już wkrótce przygotowane tak ramki znajdą się w ulu, by mogły tam służyć rodzinie pszczelej w jej rozwoju, a nam ludziom w pozyskaniu smacznego miodu.

     • 1 MARCA 2023 NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

     • W dniu 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Byli to żołnierze powojennego podziemia antykomunistycznego, którzy walczyli o wolność Polski.

      Z tej okazji już po raz drugi został zorganizowany Rajd Pieszy pamięci płk Wojciecha Szczepańskiego - komendanta AK obwodu Jarosław,  Żołnierza Niezłomnego  dla uczniów klas mundurowych - W Rajdzie udział wzięli również uczniowie ze Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce , którym serdecznie dziękujemy za wspólny przemarsz na trasie Zarzecze-Łapajówka-Żurawiczki.

      Uczestnicy Rajdu wzięli udział i również w uroczystościach upamiętniających płk W. Szczepańskiego zorganizowanej przez społeczność Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach

      Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przygotowali również poczęstunek dla uczestników Rajdu oraz zaproszonych gości.

      Dziękujemy pani dyrektor Monika Sosnowska  za możliwości wspólnego świętowania.

      Honorowy Patronat nad Rajdem objął IPN - o. Rzeszów, Wójt Gminy Zarzecze oraz Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze.

     • 21 lutego 2023 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

     • W związku z tym dnia 23 lutego 2023r uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział
      w szkolnym teleturnieju wiedzy o języku polskim „Jeden z dziesięciu”. Konkurs ten został zorganizowany przez nauczycielki języka polskiego. Uczniowie mogli się wykazać znajomością języka polskiego, a przy okazji świetnie się bawić. Wyniki konkursu są następujące:

       

      Klasy pierwsze:

      1 miejsce: Kacper Głubisz, Krzysztof Kapłon, Miłosz Nawolski

      2 miejsce: Oliwia Drzystek, Dominik Homik, Hubert Mich

      3 miejsce: Mariia Holovan, Maiia Syvak, Artem Zaruba

       

      Klasy drugie:

      1 miejsce: Przemysław Płocica, Szymon Stabryła, Dasha Shatailo

      2 miejsce: Bartłomiej Harpula, Hubert Majka, Yehor Parkhomenko

      3 miejsce: Sofija Hubanowa, Nadia Kobyliatska, Jakub Wyszyński

       

      Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!!

       

     • 21.02.2023r. Wyjazd na strzelnicę

     • W tym tygodniu uczennice klasy I LO uczestniczyły w szkoleniu taktycznym oraz z obsługi broni lekkiej. Szkolenie odbywało się na strzelnicy " Anna" w  Maleniskach. Instruktor przeszkolił uczestników i wyjaśnił jakie zasady panują na tym obiekcie. Po wykładzie młodzież ćwiczyła umiejętności strzeleckie, oczywiście pod opieką fachowca i szkoleniowca z Rzeszowa. Szkolenie było bardzo przydatne i interesujące, zwłaszcza w dalszym kształceniu. Czekamy na następne treningi.    

     • WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTÓW ERASMUS+

     • Przedstawiamy listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do projektów Erasmus+.

       

      Projekt "Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych":

      1. Baryła Magdalena - 4TŻ

      2. Kokoszka Izabela - 4TŻ

      3. Novosad Sofia - 3TŻ

      4. Pajda Aleksandra - 3TŻ

      5. Podolak Sylwia - 3TŻ

      6. Telega Klaudia - 3TŻ

      7. Kulpa Wojciech - 4TR

      8. Dyrkacz Rajmund - 4TR

      9. Ryfa Radosław - 4TR

      10. Ciupa Paweł - 4TR

      11. Wołoszyn Michał - 4TR

      12. Gołąb Jakub - 4TR

      13. Tarnowski Kamil - 4TR

      14. Klimko Kamil - 4TR

      15. Karkut Gracjan - 4TL

      16. Mikołajek Julia - 4TL

      17. Koralewicz Kuba - 4TL

      18. Kiper Kacper - 4TL

      19. Gołąb Karolina - 4TL

      20. Granda Emilia - 4TL

      21. Winiarz Natalia - 4TL

      22. Czarniecka Anna - 4TL

      23. Pieczek Amelia - 4TL

      24. Kapuśniak Bartosz - 4TL

      25. Benedyk Amelia - 2TL

       

       

      Lista rezerwowa:

      1. Ryfa Karolina - 2TL

      2. Flak Szymon - 2TL

      3. Pałeczka Norbert - 2 TL

      4. Pałka Kacper - 2TL

       

      Projekt "Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych":

       

      1. Kulpa Kacper - 4TL

      2. Kopczyński Karol - 4TL

      3. Lasek Kacper - 4TL

      4. Pawłowski Michał - 3TL

      5. Yavorskyi Oleg - 3TL

      6. Płocica Karolina - 3TL

      7. Wasyłyk Jakub - 3TL

      8. Bielec Norbert - 3TL

      9. Lorenc Michał - 3TL

      10. Jedlińska Nikola - 3TL

      11. Rząsa Emilia - 3TL

      12. Pawlak Edyta - 3TL

      13. Nawolski Karol - 3TL

      14. Maziarz Adrian - 3TL

      15. Rupar Maciej - 3TL

      16. Paluch Filip - 3TL

      17. Sowa Larisa - 3TŻ

      18. Sowa Dominika - 3TŻ

      19. Markiv Tetiana - 2TŻ

      20. Musiiaka Yurii - 2TI

      21. Panomarov Dmytro - 2TI

      22. Smilianets Illia - 2TI

      23. Selyvanov Bohdan - 2TI

      24. Parkhomenko Yehor - 2TI

      25. Orlov Daniil - 2TI

       

      Lista rezerwowa:

      1. Koralewicz Wojciech - 2TL

      2. Kostiv Vitalij - 2TL

      3. Shatailo Dasha - 2TL

      4. Winiarz Amelia - 2TL

       

      Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!!!!

       

     • Walentynki 2023

     •  

      W dniu Świętego Walentego ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu z języka angielskiego  pt. Love Letters.

      Jury miało bardzo trudny orzech do zgryzienia, ale jednogłośnie ogłasza następujące wyniki:

      I miejsce Julia Mikołajek z klasy   4TL

       

      II miejsce ex aequo:

      Roksana Mazur klasa 1 LO

      Mateusz Szeliga klasa 1 TL

       

      III miejsce ex aequo:

      Dasha Shatailo klasa 2 TLR

      Norbert Bielec klasa 3 TL

       

      Wyróżnienia otrzymały uczennice:

      Kinga Dec klasa 3 TŻ

      Natalia Mazurek klasa 1LO

      Nikola Jedlińska klasa 3 TL

       

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłowości i życzymy dalszych sukcesów.

     • Międzynarodowy Dzień Pizzy

     • Czy pizza może być zdrowa? Uczniowie z klasy II w zawodzie kucharz pod czujnym okiem naszych absolwentów: Adama i Michała,  przygotowali fit pizzę, na cieście z dodatkiem mąki pełnoziarnistej i bogatymi w witaminy dodatkami. Ośmiometrowa pizza zniknęła w mgnieniu oka. Okazuje się, że również dietetyczna odmiana tego lubianego fast food-a może cieszyć się popularnością wśród młodzieży.