• SZKOLNY KONKURS "TONGUE TWISTERS"

     • Nauczyciele jezykowcy zapraszają wszystkich uczniów do udziału w szkolnym konkursie "TONGUE TWISTERS" obejmującym łamańce językowe.

      Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu - Strona główna

      SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY

       


      TONGUE TWISTERS

      organizowany przez

      Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

      w Zarzeczu

       

       

      ZAPRASZAMY!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

       

       

      REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ  ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA
      W ZARZECZU

      1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego.
      2. Cele konkursu:
      • rozbudzanie zainteresowania młodzieży szkolnej językami i kulturą obcych krajów;
      • popularyzacja i poznawanie języków obcych;
      • popularyzacja Dnia Języków Obcych;
      • ćwiczenie słownictwa, wymowy i intonacji;
      1. Zasady konkursu:
      • udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;
      • konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich klas w Zespole Szkół im. W.Witosa w Zarzeczu;
      • uczestnicy konkursu samodzielnie, według własnego uznania wybierają tzw. „łamańce językowe” i muszą nauczyć się ich na pamięć;
      • „łamańce językowe” mogą być wykonane w następujących językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim lub polskim;
      • można przedstawić tylko jeden „łamaniec” w każdym języku;
      • obowiązkowe jest wykonanie przynajmniej dwóch „łamańców językowych”;
      • następnie uczniowie muszą nagrać filmik, na którym pokazują jak dobrze opanowali „łamańce językowe”;
      • filmik należy przesłać na e-mail/ Telegram do pani Małgorzaty Biały(goska.bilozor@wp.pl) lub pani Justyny Świtały (s.jutyna@autograf.pl)do dnia 25 września 2023r.;
      • wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 26 września 2023r. na stronie internetowej Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu oraz na FB szkoły. Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i następującego oświadczenia:
       Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki. Jestem autorem złożonej pracy.

       

      Ocena prac oraz nagrody:

      • o kolejności zajętych miejsc zdecyduje powołane jury konkursowe;
      • przyznane zostaną 3 nagrody główne za I, II i III miejsce;
      • jury dokona oceny prac biorąc pod uwagę: liczbę „łamańców językowych” – zaznaczając, że można przedstawić tylko jeden „łamaniec” w każdym języku, oraz poprawność, wymowę, tempo wypowiedzi;
      • każdy „łamaniec językowy” będzie oceniany osobno według następujących zasad:

      - stopień trudności – 1-5 pkt.

      - poprawność wymowy – 1-5 pkt.

      - tempo – 1-5 pkt.

      • każda osoba, która weźmie udział w konkursie otrzyma ocenę
       z aktywności z j.angielskiego lub j.niemieckiego;

       

      • nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej oraz FB szkoły. Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać u:

      pani Małgorzaty Biały, pani Justyny Świtały, paniBarbary Juroszek-Sowy, pani Anny Wróbel, pani Marty Goń lub pani Gabrieli Płocicy.

       

     • 18 września 2023 r. Sprzątanie „łączy ludzi"

     • Sprzątanie „łączy ludzi"

      Przesłanie to towarzyszyło uczniom naszej szkoły w dniach 13-18  września podczas aktywności ekologicznych.

      30 już  Akcja Sprzątania Świata umożliwiła uczniom klasy 2 Technikum Ochrony Środowiska podjęcie szeregu działań związanych  z monitoringiem wód - nie bez przyczyny...

      18 września  bowiem obchodzony jest Światowy Dzień Monitoringu Wody.

      Wykorzystując nowoczesne zaplecze pracowni OZE oraz jej zasoby, grupa naszych uczniów zbadała jakość komponentów środowiska, głównie wody i powietrza.

      Mając na uwadze hasło tegorocznej akcji, łączymy się we wspólnych działaniach na rzecz "Błękitnej Planety"  zamieniamy teorię w praktykę.

       

     • 18 wrzesień 2023 r. Zajęcia z ochrony środowiska.

     • Współpraca z GPR Guma Plastick Recykling to wiele ciekawych projektów i działań dla naszych uczniów kierunku technik ochrony środowiska z innowacja recykling. 

      Kolejne zajęcia prowadzone przez pana Andrzeja Kubika - prezesa Zarządu Firmy.

      Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. ☘

       

     • 14 wrzesień 2023 r, Narodowe czytanie

     • 14 września szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie 2023. Fragmenty z powieści Elizy Orzeszkowej " Nad Niemnem" zostały odczytane przez dyrekcję, nauczycieli i młodzież. Uczniowie z Witosa z zainteresowaniem śledzili losy rodziny Korczyńskich, Bohatyrowiczów oraz protoplastów rodu Jana i Cecylii.

       

     • 13 września 2023 r. Kiermasz Używanych Podręczników

     • Każdego roku w miesiącu wrześniu organizowany jest w naszej szkole „Kiermasz używanych podręczników”, który umożliwia młodzieży sprzedaż pomocy dydaktycznych koleżankom i kolegom z klas programowo niższych, oraz dokonanie zakupu książek po bardzo atrakcyjnych cenach.

      Taka inicjatywa niewątpliwie wpływa na kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych, a także ekologicznych. Koordynacją i organizacją całej akcji zajęła się p. Alicja Pilch wraz z uczennicami z klasy 5 TL: Julią Mikołajek, Karoliną Gołąb i Emilią Grandą oraz Karoliną Didenko z klasy 2 TL. Wspólnie  udało się przygotować do sprzedaży około 600 podręczników, z czego prawie 400 trafiło do nowych właścicieli. Grupą najbardziej zainteresowaną zakupem podręczników i najliczniej odwiedzającą kiermasz byli uczniowie z klas pierwszych i drugich.

      Książki można było także zakupić 18 i 19 września.

       

     • 12 września 2023 r. 2TO w EKOpracowni

     • Dnia 12.09.2023 klasa 2 TO podczas zajęć utrwalała wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii oraz przeprowadzała ćwiczenia praktyczne obejmujące montowanie i testowanie zakupionych pomocy dydaktycznych do EKOpracowni- zielone serce szkoły.
      Mamy nadzieję, że zakupione pomoce będą służyć nie tylko uczniom naszej szkoły do zdobywania i poszerzania wiedzy o OZE.

     • 8 września 2023 r. OTO NASI PIERWSZOKLASIŚCI

     • W roku szkolnym 2023/2024 naukę w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa rozpoczęło 155 uczniów w Technikum, Branżowej szkole I Stopnia i Liceum Ogólnokształcącym. Witamy serdecznie wszystkich w naszej szkole - mamy nadzieję, że szybko zaaklimatuzejecie się i poczujecie się nie tylko uczniami, ale również współgospodarzami naszej szkoły.

      Życzymy Wam powodzenia w nowej szkole, dużo sił i motywacji w zdobywaniu wiedzy, nowych doświadczeń, wielu sukcesów, radości i wspaniałych nowych znajomości i przyjaźni, które niech trwaja przez długie lata.

       

     • 8 września 2023 r. Ekopracownia – zielone serce szkoły - już wkrótce uroczyste otwarcie!

     • W naszej szkole od lipca  trwają intensywne prace nad tworzeniem nowoczesnej pracowni, która pozwoli uczniom w atrakcyjnych i przyjaznych warunkach zgłębiać wiedzę z nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Będzie to również miejsce, gdzie uczniowie ze szkół podstawowych będą mogli wziąć udział w wielu ciekawych zajęciach i warsztatach.

      Pracownia została sfinansowana w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Rzeszowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

      Przeprowadzony został remont jednej z klasowpracowni, zakupiono nowe funkcjonalne meble – stanowiska pracy dla uczniów i nauczyciela, szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych oraz środki audiowizualne – nowoczesny monitor interaktywny.

      Nowa pracownia to z pewnością miejsce, gdzie uczniowie chętnie będą się uczyć . Już niedługo zostaną zakończone prace przy jej tworzeniu. Uroczyste otwarcie będzie miało miejsce pod koniec września.

     • 4 WRZEŚNIA 2023 ROK SZKOLNY 2023/2024 ROZPOCZĘTY

     • 4 września miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego. Do naszej społeczności dołączyło 152 pierwszoklasistów, którzy będą uczyć się na następujących kierunkach:

      - Szkoła Branżowa I Stopnia: kucharz i magazynier logistyk;

      - Technikum: Logistyk z innowacją klasa mundurowa, Ochrona środowiskaz innowacją recykling, hotelarstwo z innowacją zarządzanie sekretariatem, technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją dietetyka i estetyka potraw, informatyk z innowacją gry komputerowe;

      - Liceum Ogólnokształcące: z innowacją bezpieczeństwo publiczne z elementami kryminalistyki, psychologiczno-pedagogiczna i humanistyczno-prawna.

      W Liceum uczniowie realizują inne przedmioty w zakresie rozszerzonym oraz dodatkowo zajęcia rozwijające zainteresowania zgodnie z wybranym profilem kształcenia.

      Do naszej społeczności dołączyli też nowi nauczyciele i wychowawcy.

      Uroczystość rozpoczęliśmy wspólnym przemarszem do kościoła, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. Następnie miało miejsce spotkanie uczniów, rodziców i nauczycieli w sali gimnastycznej.

      Dzisiejszą uroczystość uświetnili swoją obecnością: pan Tomasz Bury – Wójt Gminy zarzecze, pani Krystyna Dzieduszycka-Rycerska – przyjaciel naszej szkoły oraz pan Andrzej Kubik – prezes firmy GPR Guma Plastick Recykling w zarzeczu – patron kierunku ochrona środowiska z innowacją recykling.

      Wszystkich zebranych przywitała pani dyrektor Beata Klisz, która życzyła uczniom i nauczycielom powodzenia w nowym roku, dużo sił i motywacjiw zdobywaniu wiedzy i codziennej pracy, nowych doświadczeń, wielu sukcesów, radości  i wspaniałych szkolnych relacji.  

      Następnie miało miejsce spotkanie uczniów z wychowawcami. W tym roku szkolnym w naszej szkole uczy się blisko 460 uczniów.

       

     • 84 rocznica wybuchu II wojny światowej.

     • 1 września 1939 niemiecka III Rzesza zaatakowała Polskę. O godz. 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte – Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez siedem dni Polacy bohatersko odpierali powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza. Do historii przeszła także obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Polacy poddali się dopiero po południu, gdy budynek został podpalony. Miesiąc później zostali rozstrzelani przez Niemców.1 września 1939 r. na Polskę napadła także sprzymierzona z Niemcami armia słowacka.Jedną z pierwszych zaatakowanych miejscowości był Wieluń, zbombardowany przez Luftwaffe. Liczbę ofiar szacuje się na około 1200 cywilów. W pierwszych dniach września 1939 r. w wielu miejscach w Polsce doszło do masowych egzekucji cywilów. Zbrodnie te popełnili żołnierze Wehrmachtu. Zgodnie z rozkazami Adolfa Hitlera agresorzy dążyli nie tylko do odniesienia zwycięstwa militarnego, ale także do wyniszczenia ludności cywilnej. Gdy 17 września na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona, rozbiór Polski został przesądzony.

      Mimo że w wielu miejscach trwał bohaterski opór, 27 września z powodu dramatycznego położenia ludności cywilnej, pozbawionej żywności, prądu i bieżącej wody, zdecydowano o przerwaniu obrony Warszawy. Dwa dni później poddała się twierdza Modlin, a 2 października skapitulował Hel. Ostatnie strzały kampanii padły na Lubelszczyźnie, dokąd dotarły w końcu września oddziały Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, maszerujące na pomoc Warszawie. 6 października 1939 r. po zaciętej bitwie z Niemcami pod Kockiem, z powodu wyczerpania amunicji, Polacy złożyli broń.

     • 1 sierpnia 2023 r. obchodzimy 79 rocznicę Powstania Warszawskiego.

     • Powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Radości towarzyszył lęk związany ze spodziewaną reakcją Niemców i niepewność co do postępowania Stalina. Cywile aktywnie wspierali powstańców, dostarczając im żywność, organizując zaplecze dla żołnierzy AK, biorąc udział w opiece nad rannymi, budowie barykad i odgruzowywaniu miasta. 
      Wiemy, że walka nie była daremna, a powstanie warszawskie sprawiło, że państwo polskie, chociaż zniewolone i wasalne, zachowało swoją odrębność, przetrwało Stalina, który w swych zamysłach prawdopodobnie chciał z niego z czasem uczynić część ZSRS”.

      Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

     • 28 CZERWCA - EKOPRACOWNIA - ZIELONE SERCE SZKOŁY - UMOWA PODPISANA

     • 27 czerwca 2023 roku w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły” nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a Gminą Zarzecze. Sygnatariuszami z ramienia Gminy byli: Wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury  oraz Skarbnik Gminy pani Zofia Wilk.

      Nowoczesna Ekopracownia zostanie utworzona w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa
      w Zarzeczu. Projekt budowy nowoczesnej EKOPRACOWNI ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. EKOPRACOWNIA będzie realizowana w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 67500,00 zł.

     • 16 czerwca 2023 r. Przedstawienie teatralne .

     • 16 czerwca uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa pod opieka pana Marcina Wiśniewskiego zainscenizowali przedstawienie teatralne, opowiadające o losach Polaków udzielających schronienia Żydom podczas II Wojny Światowej. Nawiązano do historii  rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z pobliskiej Markowej. W spektaklu zaprezentowano umundurowania oraz broń używaną przez niemiecką formację wojskową SSpo 1936 roku. Reżyser przedstawienia chciał w ten sposób pokazać prawdziwe oblicze Niemców i tragedię ludności w okupowanej Polsce.

     • 15 CZERWCA DZIEŃ GRECKI – PODSUMOWANIE PROJEKTÓW ERASMUS+

     • Dlaczego dzień grecki?  Od kilku lat w Zespole szkół im. Wincentego Witosa realizowane są projekty w ramach programu Erasmus +.

      Erasmus+ jest to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenie, młodzież i sport. 

      Wyjazd w ramach Erasmusa pozwala na rozwój za granicą na kilka sposobów. To nie tylko szansa na edukację, ale również poznanie innych kultur czy nawiązanie ciekawych znajomości. Uczniowie  wyjeżdżają za granicę, aby nabrać nowych doświadczeń, poznać nową kulturę i język.  Udział w Erasmusie to także wspaniała przygoda, która pozostaje jednym z najlepszych wspomnień w życiu.

      Dzień grecki podsumowanie projektów Erasmusowych zrealizowanych w naszej szkole roku szkolnym 20022/2023. A było ich dwa w dwóch obszarach: edukacja szkolna i staże i praktyki zawodowe.

      Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczuw ramach mobilności międzynarodowych.

      W obydwu projektach w tym roku szkolnym wzięło udział 57 uczniówi 11 nauczycieli.

      Koordynatorkami projektów Erasmusowych w naszej szkole są panie Barbara Juroszek-Sowa i Małgorzata Biały.

      W tegorocznym podsumowaniu udział wzięli również zaproszeni goście; pan Tomasz Bury Wójt Gminy Zarzecze, Łukasz Laska – sekretarz Gminy zarzecze, radny powiatu przeworskiego, Małgorzata Byrwa – przewodnicząca rady gminy zarzecze, pan Andrzej Kubik- prezes firmy GPR Guma Plastick Recyklingw zarzeczu, dr Waldemar Włoch – dziekan Wyższej Szkoły Społeczno- Gospodarczej w przeworsku, dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowychz terenu gminy Zarzecze.


      Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu odwiedzili naszą szkołę; gościom, uczniom szkół podstawowych, nauczycielom, rodzicom.

       

     • 14 czerwca 2023 Spływ kajakowy !!!

     • Jak aktywnie spędzić czas? Wybrać się na kajaki!!! Wczoraj logistycy z klas 1,3 i 4 wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Zwierzyńca i spływie kajakowym po rzece Wieprz. Trasa biegła przez malownicze wąwozy. Można było zasmakować przygody na wodzie i poznać uroki Roztoczańskiego Parku Narodowego. To była wspaniała okazja aby oderwać się od codzienności i spędzić czas w gronie przyjaciół.

     • 13 czerwca 2023 r. Rajd pieszy do Markowej.

     • Wielkimi krokami zbliża się beatyfikacja Rodziny Ulmów, w związku z tym młodzież z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu wraz z opiekunami 13 czerwca 2023 roku wyruszyła na 18 kilometrowy rajd pieszy do Markowej. 60 osobowa grupa pielgrzymowała na trasie: Zarzecze – Łapajówka – Urzejowice – Wolica – Gać – Markowa, podziwiając piękno przyrody i zastanawiając się nad bohaterską postawą ludzi, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej. W Markowej, w Kościele pod wezwaniem świętej Doroty ksiądz proboszcz Roman Chrapek przybliżył przybyłym sylwetkę Józefa Ulmy – miłośnika wiedzy, innowacji technicznych, prawdziwego chrześcijanina, który wcielał w życie przykazania o miłości bliźniego. Następnie swoją wiedzą na temat Samarytan z Markowej podzieliła się Pani Maria Ryznar – Fołta, która oprowadziła grupę po miejscowym skansenie. Przedstawiciele młodzieży z klas mundurowych złożyli wiązankę kwiatów przy pomniku upamiętniającym męczeńską śmierć Rodziny Ulmów. Opiekę duchową nad uczestnikami rajdu sprawował ksiądz Robert Ryba, a o siły witalne pielgrzymujących zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wolicy, przygotowując pyszny poczęstunek.

      Pieszy rajd to tylko jedno z wielu działań podjętych przez społeczność szkoły w Zarzeczu. Odbył się również konkurs fotograficzny pod patronatem Radia Fara - „Świat zamknięty w czarno – białej fotografii. Śladem pasji Józefa Ulmy”, a także wystawa mobilna „Rodzina Ulmów. Honorując sprawiedliwych”.

     • Erasmus+ 2022

     • Zdjęcia z projektu Erasmus+ Kształtowanie kompetencji zawodowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych.

     • Nasza wielka grecka przygoda, czyli przeżyjmy to jeszcze raz… część 1

     •  

      Rozpoczynamy projekt "Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i kadry ZS w Zarzeczu w ramach mobilności międzynarodowych” trwający od 16 do 29 kwietnia 2023 roku. Bierze w nim udział 27 uczniów z klas: 2TLR, 3TL, 4TL5, 3TŻ, 4TL4, 4TR4 i trzech opiekunów w osobach -  p. Małgorzata Bal, p. Bożena Kolasa i p. Jacek Zięba.

      Po 26 godzinach podróży przez Słowację, Węgry, Serbię i Macedonię dotarliśmy do urokliwej greckiej miejscowości na Riwierze Olimpijskiej – Platamonas, tutaj przez najbliższych 12 dni będziemy mieszkać , stołować się i zachwycać pięknem okolicznej przyrody. Z okien naszych pokoi hotelowych rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na masyw Olimpu i Morze Egejskie, tylko tutaj mamy możliwość obcowania z górami i morzem. Otrzymaliśmy już koszulki projektowe, które od dzisiaj będą dla nas „biletem miesięcznym” na wszystkie atrakcje oraz opaski uczestnictwa w programie. Podczas podróży zdążyliśmy się zaprzyjaźnić z uczniami ze Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, ich opiekunami , a przede wszystkim z naszą przemiłąpanią przewodnik Anią Demianiuk. Wieczorem posmakowaliśmy greckiej kuchni i spędziliśmy miło czas na grach towarzyskich, zbierając siły na czekające nas atrakcje.

      Pełni entuzjazmu rozpoczęliśmy nasze zajęcia projektowe, w głowach mamy masę pomysłów na realizację zadań zleconych nam przez naszego koordynatora Kubę. Po smacznym obiedzie wyjechaliśmy do urokliwej miejscowości Egani, gdzie w rytmach skocznej muzyki uczyliśmy się greckich tańców narodowych. Wieczorem ekscytująca gra terenowa, która pozwoliła nam na integrację z uczniami z kujawsko – pomorskiego, czyli z naszej zaprzyjaźnionej szkoły                 z Lipna. Po kolacji zaplanowano nam karaoke, które spontanicznie przerodziło się                            w dyskotekę. Wyczerpani udaliśmy się do naszych pokoi, niestety w kilku z nich nie działała klimatyzacja, a  greckie noce bywają o tej porze roku zdecydowanie bardzo zimne.

       

      Udajemy się do Leptokarii, gdzie w pięknej osadzie rybackiej położona jest nasza szkoła partnerska (uczniowie greccy mają jeszcze przerwę świąteczną), a my kolejny raz angażujemy się podczas gry terenowej, odkrywamy lokale gastronomiczne serwujące grecką kuchnię oraz inne atrakcje. Następnie jedziemy do miejscowości Kulura, gdzie znajduje się przetwórnia kiwi, które po grecku nazywa się aktinidi. Dowiedzieliśmy się, że kiwi przybyło z Chin, jest to pnącze i w czasie sezonu przerabia się tu 4 tony owoców w ciągu godziny. Te wszystkie informacje przekazuje nam pan Vasilis – właściciel firmy. Potem udajemy się do miasteczka Nejpori, gdzie pani Ania zorganizowała nam konkurs skoków pod palmą. Musimy się pochwalić, że zdyskwalifikowaliśmy uczniów z Lipna i zajęliśmy zdecydowanie pierwsze miejsce. Pełni wrażeń wyruszyliśmy brzegiem morza do naszego hotelu, gdzie zjedliśmy pyszną kolację i udaliśmy się podziwiać zachód słońca nad Morzem Egejskim.

       

      Kolejny dzień rozpoczynamy od zwiedzania muzeum – skansenu w miejscowości Goni. Właścicielem tego urokliwego miejsca jest pan Vasilis, który z olbrzymim zaangażowaniem opowiada nam o tym jak dawniej tłoczono oliwę, jakie narzędzia były do tego wykorzystywane. Przesympatyczny staruszek uświadamia nam jak ważne dla Greków są drzewka oliwne, które mogą rosnąć nawet kilkaset lat. Za ich ścięcie niegdyś groziła kara śmierci, gdyż drzewo to daje owoce, oliwę, cień, pisze się na nim ikony, a na koniec daje ciepło, gdy się je pali. Właściciel poczęstował nas regionalnym przysmakiem Cipuro (anyż połączony z alkoholem), a potem zobaczyliśmy współczesną tłoczarnię oliwy. W drodze powrotnej udaliśmy się do źródełka Afrodyty, kościółka pod wezwaniem świętej Paraskiewi – opiekunki osób niewidomych, a następnie podziwialiśmy dolinę Tembi z wiszącego mostu nad rzeką Pinios. Po takich atrakcjach turystycznych czekały na nas zajęcia z Kubą z obsługi Canvy.

       

      Przed nami dzień pełen niesamowitych wrażeń, udajemy się bowiem do prawosławnych monastyrów zwanych Meteorami, które są znane jako cuda natury oraz niesamowite dzieła rąk ludzkich. Po drodze pani Justyna opowiada nam o funkcjonujących 6 klasztorach, 4 męskich i dwóch żeńskich. Dowiadujemy się, że najtrudniejszy dostęp jest do klasztoru świętej Barbary, natomiast najniżej położony jest klasztor świętego Mikołaja – patrona marynarzy. My będziemy zwiedzać klasztor żeński pod wezwaniem świętego Stefana (w rzeczywistości świętego Szczepana, pierwszego męczennika). W zakonie tym mniszki obowiązuje zasada 3x8, czyli 8 godzin pracy na rzecz klasztoru, 8 godzin modlitwy i 8 godzin odpoczynku i samodoskonalenia. Zanim jednak wyjedziemy na sam szczyt odwiedzimy pracownię pisania ikon i zakupimy pamiątki dla naszych bliskich. Każdy z nas był pod niesamowitym wrażeniem tego miejsca.