• 24 listopad 2022 r. Konkurs kulinarny.

     • „Kresowe Jadło” -przepyszne potrawy naszych babć i prababć .

       

      Gmina Lubaczów jest miejscem,do którego wraca się z przyjemnością. Wszystko za sprawą przepysznych potraw naszych babć. Uczennice z klasy 1 TŻ – Wiktoria Winiarz., Anna Kukułka i Anna Słysz, pod opieką p. Małgorzaty Bal brały dziś udział w konkursie kulinarnym pt.”Kresowe Jadło”. Konkurs organizowało Centrum Kulturalne w Przemyślu wraz z Wójtem Gminy Lubaczów. Nasze uczennice przygotowywały „ Perliczki spalone na gąszczu z bani”. Poradziły sobie z tą potrawą bardzo dobrze, zważywszy że są uczennicami dopiero pierwszego roku. Wielkie brawa dla nich za odwagę!!!! Zdobyte umiejętności i wiedza w przyszłości zaowocują sukcesami na kolejnych konkursach kulinarnych. Jeszcze raz wielkie brawa dziewczyny!!!!

     • Konkurs językowy

     • LInk do regulaminu: Regulamin_konkurs_jezykowy.docx​​​​​​​

       

      Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu - Strona główna

       

      POWIATOWY KONKURS JĘZYKOWY

       

       

      A letter to Santa

       

      organizowany przez

      Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

      w Zarzeczu

       

       

      ZAPRASZAMY!

      CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

      REGULAMINPOWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ  ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA
      W ZARZECZU

      1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.
      2. Cele konkursu:
      • rozbudzanie zainteresowania młodzieży szkolnej językiem angielskim i kulturą anglojęzyczną;
      • popularyzacja i poznawanie języka angielskiego;
      • zapoznanie uczniów z kulturą bożonarodzeniową w innych krajach;
      • rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację Świąt Bożego
       Narodzenia;
      1. Zasady konkursu:
      • udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny;
      • konkurs jest podzielony na 3 kategorie i adresowany do uczniów:

      - klas IV i VI szkół podstawowych powiatu przeworskiego – kategoria I;

      - klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu przeworskiego – kategoria II;

      - klas I – IV szkół ponadpodstawowych powiatu przeworskiego – kategoria III;

      • uczestnicy konkursu piszą list do Św. Mikołaja w języku angielskim (format dowolny) oraz  według własnego pomysłu ozdobią go dowolną techniką;
      • przygotowany i podpisany (imię, nazwisko, klasa oraz pełna nazwa szkoły) list w wersji oryginalnej należy przesłać na adres szkoły –

      Zespół Szkół im. W. Witosa wZarzeczu

      ul. Ks. S. Gajeckiego 7

      37-205 Zarzecze

       

      do dnia 16.12.2022r.;

       

      • wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 22grudnia 2022r. na stronie internetowej Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu oraz na FB szkoły.Laureaci zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie nagród w terminie określonym przez organizatora i podanym 22.12.2022r. na FB oraz stronie szkoły.

      Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminui następującego oświadczenia:
      Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki. Jestem autorem złożonej pracy.

      Ocena prac oraz nagrody:

      • o kolejności zajętych miejsc zdecyduje powołane jury konkursowe;
      • przyznane zostaną 3 nagrody główne za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z 3 kategorii, czyli klasy IV-VI, VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe;
      • jury dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich oryginalność, samodzielność redagowania tekstu, pomysłowość, stopień trudności zarówno języka angielskiego (różnorodność słownictwa, zakres użytych środków językowych), jak i technik plastycznych, pracochłonność pracy, estetykę wykonania oraz poprawność językową;
      • nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej oraz FB szkoły. Szczegółowe informacje na temat konkursu będzie można uzyskać u opiekunów konkursu:

      Barbary Juroszek-Sowa tel. 606687817

      Małgorzaty Biały

      Anny Wróbel

       

       

       

      Załącznik nr 1

       

      FORMULARZ UCZESTNICTWA


      Prosimy o czytelne wypełnienie karty(drukowanymi literami) i dołączenie jej do listu.

      1. Nazwa szkoły, adres:

      ..................................................................................................................................................................................................................................................................

      2. Imię i nazwisko uczestnika:
      .................................................................................................................................

      3. Numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika: .................................................................................................................................

      4. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna, numer telefonu kontaktowego:
      .................................................................................................................................
       

       

      ……...……………………………………

      Pieczątka placówki                                                                Podpis nauczyciela – opiekuna

                                                                                                   

       

       

       

       

       

                                                                                       

       

                                                                            

       

      Załącznik nr 2

       

      ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

      I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

       

      Ja, niżej podpisany/a: .................................................................................................., wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka…………………………………………………………………………………………………………….....

      ucznia Szkoły …………………………………………………...………………………………………….

      w……………………………………………………………………………………….……………………

      dla celów Konkursu z języka angielskiego „List do Świętego Mikołaja” ORGANIZOWANEGO PRZEZ Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1000). Wyrażam również zgodę na wykorzystanie mojej pracy i udostępnienie na profilu Facebook-owym oraz stronie internetowej organizatora konkursu.Ponadto, wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w celu publikacji wyników konkursu „List do Świętego Mikołaja” na stronie internetowej i portalach społecznościowych Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

       

       

      Miejscowość ………………….., dnia …………..

       

      ……………………………………………………….

                                                                                         Podpis rodzica/opiekuna prawnego

     • 18 listopad 2022 r. Finał Konkursu "Jesteśmy recyklingowo modni"

     • Finał Wojewódzkiego Konkursu "Jesteśmy recyklingowo modni" rozstrzygnięty Uczestniczki konkursu Iza i Karolina przedstawiły występ teatralny o Sprzątaniu Świata w formie modowego przejścia w strojach z materiałów recyklingowych z wygłoszonym proekologicznym apelem Dziewczyny godnie zaprezentowały naszą szkołę, za co otrzymały wyróżnienie. Gratulujemy Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

     • 16 listopada 2022 r. WYJAZD MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

     • Uczniowie klas IV Technikum w dniu 16 listopada 2022 r. uczestniczyliw pielgrzymce na Jasną Górę. Jest to wyjazd, który stał się od wielu lat tradycją. Jasna Góra to miejsce szczególne dla każdego Polaka, szczególnie katolika. To miejsce, gdzie każdego roku tysiące ludzi pielgrzymują, by pokłonić się Matce Bożej – Królowej Polski. Inicjatorem wyjazdu był ksiądz Robert Ryba. Uczestnicy wyjazdu w drodze do Częstochowy zatrzymali się w Oświęcimiu, by w obozie zagłady Auschwitz – Birkenau wziąć udział w lekcji historii. Okazało się, że była to pierwsza wizyta w takim miejscu. Dla młodych ludzi była to niezwykle wstrząsająca lekcja historii. Niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau to symbol bestialstwa i nieowyobrażalnego cierpienia milionów ludzi.

      Na Jasnej Górze została odprawiona Msza Święta w intencji maturzystów z Zarzecza. Uczestnicy wycieczki zwiedzili również Jasną Górę m.in. Skarbiec, klasztor i siedzibę Radia Jasna Góra.

      Opiekę nad uczniami sprawowały panie Beata Klisz, Renata Jedynak i Lidia Mach-Florek

     • 16 LISTOPADA 2022 r. MAMY PODIUM W BITWIE REGIONÓW NA DROBIOWE SMAKI

     • W dnia 15-16 listopada 2022 r. uczniowie klasy 3. technik żywienia i usług gastronomicznych Valentyn Sawitski i Sofia Novosad reprezentowali naszą szkołę w drugiej edycji konkursu kulinarnego "Bitwa na drobiowe smaki".Pierwszego dnia stanęli w szranki kulinarne z uczniami z 11 szkół z terenu województwa podkarpackiego m.in. z Jarosławia, Rzeszowa, Dębicy, Ropczyc, Mielca.  W pierwszym etapie uzyskali najwyższy wynik i z pierwszej pozycji zakwalifikowali się do ścisłej szóstki, która drugiego dnia walczyła o finał ogólnopolski. Dania, które przygotowali nasi uczniowie w bitwie kulinarnej to pure z pietruszki z wędzonym kurczakiem, karmelizowaną marchewką i sosem z ciemnego wywaru oraz zupa cytrynowa z fiftelkami i popcormnem z kaszy gryczanej.Drugiego dnia podczas finału nasza drużyna zajęła wysokie, bo 2. miejsce. Ogromne gratulacje dla uczniów i ich opiekuna pani Renaty Jedynak. 

     • 15 listopada 2022 r. OLIMPIADA BHP W PRACY - ELIMINACJE SZKOLNE

     • W dniu dzisiejszym tj. 15 listopada 2022 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy w Zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. W eliminacjach wzięło udział 16 uczniów, kształcących się w zawodzie technik rolnik. Najwyższy wynik, a tym samym awans do finału wojewódzkiego, uzyskał uczeń klasy 4 TR (5) Wojciech Kulpa. 

      Organizatorem olimpiady jest Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Rzeszowie. Opiekunami są panowie Stanisław Zagaja i Paweł Kluz.

     • 15 listopada 2022 r. WARSZTATY Z KAROLEM – ABSOLWENTEM NASZEJ SZKOŁY

     •      

       Karol Mucha to absolwent naszej szkoły, który obecnie realizuje się jako kucharzw znanych restauracjach na Podkarpaciu. Chętnie też odwiedza naszą szkołę i dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami. 15 listopada przeprowadził warsztaty kulinarne dla uczniów klasy 3. i 1. Technikum. Tym razem prezentował to, w jaki sposób można przygotować pyszne i wykwintne potrawy z mięsa drobiowego.  

      Za każdym razem Karol przekazuje młodszym kolegom dawkę sporej wiedzy i umiejętności, które z pewnością znacznie wzbogacają ofertę edukacyjną naszej szkoły.

      Dziękujemy i już nie możemy doczekać się kolejnych warsztatów.

     • Za wolność… dziękujemy

     • 13 listopada 2022 roku w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu miał miejsce koncert z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu, Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę w Zarzeczu.  

      Gościem wieczoru był chór Jednego Serca Jednego Ducha w składzie kameralnym, któremu towarzyszyli muzycy Rodziny Jednego Serca Jednego Ducha. Podczas koncertu wystąpili również laureaci Wojewódzkiego Konkursu Ojczyzna w poezji i pieśni patriotycznej, który na stałe wpisał się już od kilku lat w kalendarz imprez organizowanych przez Centrum Kultury w Zarzeczu. Konkurs cieszy się dużą popularnością i w tym roku wpłynęło ponad 150 zgłoszeń z różnych części województwa podkarpackiego. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objął Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego.

      Koncert odbył się w sali gimnastycznej, która tego wieczoru zamieniła się w salę koncertową. Był to dwugodzinny wieczór pełen wzruszeń.  Z pewnością była to uczta duchowa, dla wszystkich, dla których ważne są takie wartości jak wolność, niepodległość czy patriotyzm.

      Salę przez dwie godziny wypełniały dźwięki znanych polskich piosenek i pieśni patriotycznych. Po koncercie uczniowie kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek. Nie mogło oczywiście zabraknąć tradycyjnych potraw, takich jak bigos czy żurek, a desery w tonacji biało-czerwonej z pewnością zadowoliły nawet najbardziej wymagających gości.

      Pomysłodawczyniami Koncertu Patriotycznego były panie Beata Klisz, Grażyna Winiarz i Dorota Winiarz. W organizację konkursu włączyli się nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół.

      Koncert realizowany był w ramach projektu finansowanego przez Fundację Muza Dei.  

     • Zakończyliśmy realizację projektu „Poznaj Polskę” !!!

     •                               

      92 uczniów  z wszystkich typów szkół odkrywało bogactwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe naszego kraju podczas dwóch trzydniowych wycieczek.

      Pierwsza z nich w Góry Świętokrzyskie odbyła się w dniach 26 – 28 października, pojechała na nią młodzież z Polski i Ukrainy, głównie z klas drugich technikum. Trasa wycieczki biegła od Zarzecza, przez Chęciny, Nową Słupię, Michniów, Oblęgorek, Święty Krzyż, Ujazd i Opatów. Uczniowie zobaczyli: urokliwą i niepowtarzalną Jaskinię Raj, Zamek Królewski w Chęcinach – warownię typu wyżynnego, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, zamek Krzyżtopór w Ujeździe – jeden z największych budowli pałacowych w Europie, a także trasę podziemną w Opatowie.

      Wspólnie przygotowywane posiłki w gościnnych progach schroniska młodzieżowego w Nowej Słupi pozwoliły na integrację uczestników wycieczki, którzy miło spędzili czas wolny grając na gitarze i akordeonie oraz śpiewając polsko – ukraińskie przeboje.

      Druga wycieczka w Bieszczady miała miejsce w dniach od 15 do 17 listopada. W programie było wiele atrakcji, które umożliwiły uczestnikom  przeżycie niezapomnianych wrażeń, a interdyscyplinarne lekcje  historii, geografii, języka polskiego, kultury fizycznej i religii przypadły wszystkim do gustu. Uczestnicy  zwiedzili: zamek Kamieniec w Odrzykoniu, muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,  multimedialne muzeum Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, chatkę wariatkę w Uhercach, klasztor w Komańczy – miejsce internowania ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, skansen w Sanoku. Był także rejs statkiem po Solinie  i gimnastyka w basenie Aquarius w Lesku.

      Pomysłodawcą i kierownikiem wycieczek była pani Maria Głąb, natomiast opiekunami – panie: Sylwia Strzębała, Bożena Kolasa i pan Sławomir Lech.

     • 16 listopad 2022 r. Gość z Włoch

     • W dniu dzisiejszym mieliśmy zaszczyt gościć wspaniałego kucharza z Włoch Emiliano Castagana. Warsztaty były organizowane przez Ambasadę Włoską w ramach VII Tygodnia Kuchni Włoskiej w Świecie. Nasi uczniowie pod fachowym okiem włoskiego mistrza wykonali makarony w trzech wariacjach : pomidorowej, szpinakowej i pieprzowej. Potrawy wyglądały bardzo efektownie i smakowały nieziemsko, tym bardziej że wykonane były z typowo Włoskich produktów. Bardzo dziękujemy za wspaniałe warsztaty.

     • WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • Zapraszamy do obejrzenia debaty wyborczej, w której wzięli udział:

      - Jadwiga Baryła z klasy 4TRŻ;

      - Valentyn Savitskyi z klasy 3TŻ;

      - Vladyslav Blagodyr z klasy 1TRIO.

      Filmik z debaty:

       

     • 13 listopada 2022 r. DESERY W BARWACH BIAŁO-CZERWONYCH

     • Uczniowie Technikum – kierunek żywienie i usługi gastronomiczne oraz Szkoły Branżowej I Stopnia – kierunek kucharz pod opieką swoich nauczycieli pani Renaty Jedynak i Małgorzaty Bal z wielkim zaangażowaniem przygotowali słodki poczęstunek w barwach biało-czerwonych dla gości, którzy przyjęli zaproszenie i wzięli udział w koncercie upamiętniającym 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W przygotowania włączyły się również panie Marta Flejszar i Dorota Pieczonka.

      Przygotowane desery nie tylko pięknie się prezentowały, ale były przede wszystkim pyszne. 

     • 11 listopada 2022r. GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

     • 11 listopada 2022 r. przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w gminnych obchodach upamiętniających 104 rocznicę odzyskania niepodległości. Pani dyrektor Beata Klisz wrazz dwoma uczniami klasy mundurowej Karoliną Płocicą i Kubą Koralewiczem złożyli symboliczną wiązankę pod pomnikiem 162 Ofiar Hitlerowskich w Zarzeczu. Następnie uroczyste obchody miały miejsce w Siennowie, gdzie została odprawiona uroczysta msza św., po której wszyscy przeszli na plac przy remizie OSP. W uroczystościach uczestniczyła również klasa mundurowa wraz pocztem sztandarowym. 

      Uczennice naszej szkoły Wiktoria Bobrek i Wiktoria Janusz pod opieką pani Lidii Mach-Florek prezentowały naszą szkołę uczestnikom Questu poświęconego mjr Ludomirowi Wolskiemu. Uroczyste obchody Święta Niepodległości połączone byłyz odsłonięciem muralu poświęconemu majorowi, który urodził się w Siennowie. 

     • 10 listopada 2022 r. szkolne obchody "Za Wolność Dziękujemy"

     • Dzisiaj uczciliśmy 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela historii pana Marcina Wiśniewskiego przygotowali wzruszający montaż słowno-muzyczny, który nawiązywał do tematyki odzyskania niepodległości. Tegoroczne spotkanie miało również na celu uświadomić wszystkim uczniom jak ważnymi wartościami są: wolność, niepodległość i patriotyzm.

     • 10 listopad 2021 r. Rozsztrzygnięcie szkolnego konkursu literackiego.

     • Podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości Pani Dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody uczestnikom oraz laureatom szkolnego konkursu literackiego pt: "list do Patrona Zespołu Szkół - Wincentego Witosa" zorganizowanego przeze p. A. Pilch, p B. Kolasę i p. M. Gołąb.

     • 10 listopada 2022r. UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH

     •    

      10 listopada 2022 roku uczniowie Technikum – kierunek logistyk – klasa mundurowa złożyli uroczyste ślubowanie, podczas którego pani dyrektor Beata Klisz wręczyła kadetom pagony zgodnie z Regulaminem klas mundurowych. To niezwykle ważnai podniosła chwila dla całej społeczności szkolnej.

      Uczniowie edukację wojskową realizują we współpracy z 14 Dywizjonem Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu. Zajęcia terenowe odbywają się na terenie Strzelnicy Wataha w Łapajówce. Uczniowie mają również do dyspozycji strzelnicę laserową, którą znajduje się w internacie naszej szkoły.

     • 9 listopada 2022 r. Sukces naszych uczniów

     • 9 listopada 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbył się XVII Wojewódzki Konkurs Turystyczny „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie”. Naszą szkołę reprezentowała grupa polsko – ukraińska w składzie: Karolina Ryfa, Amelia Winiarz, Sofija Novosad i Vitalij Kostiv. Uczniowie przedstawili historię działalności naszej szkolnej izby regionalnej – Witosówki, zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i kulinarne i zdobyli pierwsze i drugie miejsce. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu uczniów naszej szkoły Witosówka będzie znana szerokiemu gronu odbiorców.

      Uczniom gratulujemy sukcesu

     • 9 LISTOPADA 2022 SUKCES WOJTKA

     • W dniu 09.11.2022 w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbył się XVII Wojewódzki Konkurs Turystyczny  na „Najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie” Uczeń klasy IV TR Wojciech Kulpa za swój ,,produkt’’ jakim były modele maszyn rolniczych wykonane z papieru uzyskał nagrodę specjalną . Uczniowi Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

       

      Opiekunem ucznia był pan Tomasz Wąsacz

     • WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     • Za nami pierwsza tura wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Każda klasa wytypowała 3 kandydatów, którzy wzięli udział w wyborach. Głosowało 195 osób. Oto wyniki:

      Jak widzicie najwięcej głosów otrzymała Jadwiga Baryła z klasy 4TRŻ – 17%.

      Następnie ex aequo8,3% głosów otrzymali: Patryk Cedzidło z klasy 1 BLK oraz Miłosz Stabryła z klasy 1 TŻH.

      Kolejni, również ex aequo,zdobywając 7,3%byli:VladyslavBlagodyr z klasy 1 TRIO oraz ValentynSavitskyi z klasy 3 TŻ.

      Pozostali uczniowie otrzymali:

      2BLK                                                                                    1TL

      - Krystian Iwosa 2BLK – 0,5%                                     - Alex Białas 1TL – 3,1%

      - YuliaShyshka 2BLK – 3,1%                                        - Hubert Mich 1TL – 4,1%

      - VladyslavIvashutych 2BLK – 1%                             - Karolina Didenko 1TL – 1%

       

      1LO                                                                                       1TŻH

      - Roksana Mazur 1LO – 1%                                         - Katarzyna Tokarz 1TŻH – 2,6%

      - Karolina Cicirko 1LO – 2,6%                                      - Wiktoria Winiarz 1TŻH – 1%

      1TRIO                                                                                  2TIŻ

      - Kacper Świerk 1TRIO – 2,6%                                   - Hubert Majka 2TIŻ – 1,5%

       

      2TLR                                                                                     3TL

      - Karolina Ryfa 2TLR – 2,1%                                        - Kacper Superson 3TL – 1,5%

      - Szymon Flak 2TLR – 1%                                             - Michał Lorenc 3TL – 0,5%

                                                                                                    - Norbert Bielec 3TL – 0,5%

      3TŻ                                                                                       4TL

      - Zuzanna Kość 3TŻ – 1%                                             - Karolina Gołąb 4TL – 3,1%

      4TRŻ                                                                                    - Kacper Lasek 4TL – 1,5%

      - Ivan Tseiko 4TRŻ – 3,1%                                            - Natalia Winiarz 4TL – 0,5%

       

      Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w wyborach.

      Przed nami bardzo gorący czas ponieważ w następnym tygodniu, czyli w dniach 07-11.11.2022r.
      5 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów i tym samym przeszli do II tury wyborów, przedstawi swój skład komitetu wyborczego oraz dokładny program wyborczy. Odbędzie się również debata, podczas której zadamy wiele pytań naszym kandydatom!

      UWAGA!!!!

      Już teraz naprzeciwko wejścia, obok W.Witosa znajduje się specjalny pojemnik, do którego możecie wrzucać swoje pytania skierowane do kandydatów. Najciekawsze z nich zadamy podczas debaty wyborczej!

      PAMIĘTAJCIE TO WY TWORZYCIE NASZĄ SZKOŁĘ 😊