•  

     

     

    KLASA psychologiczno - pedagogiczna

    Jesteś zainteresowany tajnikami ludzkiej duszy? Interesujesz się motywami ludzkiego postępowania? Pasjonuje Cię pomoc drugiemu człowiekowi? Wybierz klasę psychologiczno – pedagogiczną! Przygotowujemy do kontynuowania nauk na studiach wyższych o kierunkach psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych.

    Rozszerzenia:

     • j. polski
     • do wyboru biologia lub geografia

    Przedmioty punktowanie przy naborze:

     • j. polski
     • biologia
     • geografia
     • j. angielski 

    PROPONOWANE JĘZYKI OBCE

     • j. angielski
     • j. niemiecki 

    PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE-innowacje

     • podstawy psychologii
     • warsztaty psycho - edukacyjne  z zakresu kluczowych umiejętności życiowych (komunikacja interpersonalna, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych)

    Dodatkowo oferujemy:

     • udział w zajęciach otwartych w placówkach oświatowych,
     • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
     • działania w charakterze wolontariatu we współpracy różnymi organizacjami

    To oferta dla przyszłych pedagogów i psychologów, nauczycieli, opiekunów, pracowników socjalnych, terapeutów, resocjalizatorów, pracowników HR. Studia pedagogiczne, psychologiczne, zarządzania zasobami ludzkimi i inne pokrewne otwierają możliwości zatrudnienia w oświacie, działalności gospodarczej usługowej i produkcyjnej, opiece społecznej, medycynie, w dziedzinie etyki, ekonomii, filozofii, teologii, itp.