• Liceum dla Dorosłych to idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą kontynuować naukę i zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków.
    To szkoła, która kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy) O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które: ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową. Nauka trwa trzy lata i jest bezpłatna.

    Dzięki tej szkole:

    • zdobędziesz wykształcenie średnie;

    • po zdaniu egzaminu maturalnego zdobędziesz świadectwo dojrzałości.

    Ukończenie Liceum daje szanse na: znalezienie lepszej pracy, awans na wyższe stanowisko, możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych, dodatkowo:

    • legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu;

    • wystawiamy zaświadczenia do ZUS;

    • rekrutacja bez egzaminów wstępnych.

    Wymagane dokumenty:

    • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie);

    • 2 zdjęcia.