WYNIKI EGZAMINU Z KWALIFIKACJI 23.03.2020

Komunikat o wynikach egzaminu z kwalifikacji oraz procedurze ponownego składania deklaracji

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200318_Informacja_Wyniki_EPKwZ.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EPKwZ_2020-%20Komunikat%20o%20harmonogramie-aktualizacja%20dla%20PP2017.pdf

Przypominamy, że zgodnie z informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r. dotyczącą egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń –luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

Deklaracja dla kwalifikacji dwuliterowych – zalacznik_3_2017

Deklaracja dla kwalifikacji jednoliterowych – zalacznik_3_2012

Deklaracja dla KKZ – zalacznik_3b_2017

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17