Rekrutacja

Praca technika żywienia i usług gastronomicznych to praca indywidualna.

Najczęściej podlegają mu inne osoby, których pracę organizuje,
kieruje nią i nadzoruje. Może też pracować na stanowisku
wymagającym kontaktów z osobami, na rzecz których
prowadzi usługi.

Osoby zatrudnione przy wytwarzaniu posiłków powinny mieć
dobry smak i węch, zręczne ręce i palce.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także
w zawodzie kelner.

Pożądane są zdolności plastyczne, zwłaszcza w zakresie
rysunku dekoracyjnego.

Technik żywienia i usług gastronomicznych musi się liczyć z pewną uciążliwością miejsca pracy, wysoką temperaturą, zapachami, oparami. Praca wymaga głównie pozycji stojącej.

Większość czasu może spędzać nad pracą typowo biurową (kalkulacje), ale przeważnie pracuje w kuchni (kucharz, garmażer) lub na sali stołówki czy restauracji (kierownik sali czy zmiany).

Po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych możesz podjąć pracę na stanowiskach, np.: technologa żywienia, dietetyka, klasyfikatora żywności
zarówno w zakładach gastronomicznych i firmach
cateringowych, jak również w instytucjach kontroli
jakości żywienia.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

‣ Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
‣ Działalność gospodarcza w gastronomii
‣ Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
‣ Język obcy zawodowy
‣ Zasady żywienia
‣ Organizacja produkcji gastronomicznej
‣ Usługi gastronomiczne
‣ Zajęcia praktyczne

Współpracujemy z wiodącymi w województwie firmami
i zakładami gastronomicznymi, np.: Pałac w Sieniawie,
Hotel w Arłamowie.

Organizujemy również pokazy sztuki kulinarnej, wycieczki
do firm branży żywieniowej oraz wyjazdy na targi
gastronomiczno-hotelarskie. Nasza młodzież pozytywnie
wyróżnia się w środowisku lokalnym podczas organizacji
i obsługi gastronomicznej wielu imprez i uroczystości.
Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach kulinarnych.

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych
kursów:

‣ baristy,
‣ barmana,
‣ kelnera,
‣ kuchni molekularnej i innych.

Możesz także poszerzać swoje umiejętności oraz rozwijać zainteresowania na prowadzonych w naszej szkole
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17