Rekrutacja

Twoja praca będzie zróżnicowana o charakterze zespołowym, np. kierowanie pracą brygad roboczych, praca w zespołach pomiarowych i badawczych. Może mieć również charakter indywidualny – prace laboratoryjne i montażowe.
Niezbędna będzie umiejętność pracy zespołowej i współdziałania.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technika inżynierii środowiska i melioracji.
Warto rozwijać swoje zainteresowania związane z ekologią, umiejętności techniczne i manualne.

Będziesz pracować 8 godzin dziennie zazwyczaj jednozmianowo. Praca odbywać może się na wolnym powietrzu, w halach produkcyjnych, laboratoriach i biurach.
Możesz sporadycznie pracować na wysokościach, a czasami także pod ziemią.

Pracę znajdziesz w ośrodkach badań i kontroli środowiska, w terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w miejskich przedsiębiorstwach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach, biurach projektów oraz
laboratoriach.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17