Rekrutacja

W pracy będą potrzebne Ci umiejętności nawiązywania
i utrzymywania kontaktów z klientami, strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne, kreatywność
i inicjatywa w działaniu oraz zdolności organizacyjne.

Ważna będzie także umiejętność pracy w grupie i odporność
na stres.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach:
technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.

Ważna w pracy logistyka jest znajomość w stopniu dobrym
języka angielskiego i obsługa komputera.

Praca logistyka to zwykle 8 godzin dziennie, w systemie
zmianowym. Często będziesz pracować w ruchu lub
na siedząco.

Możliwa praca zarówno w pomieszczeniach – biurze firmy,
bazie, obiektach magazynowych, jak i w terenie.

Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków
należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel
i usługi, transport i spedycja, wojskowość, informatyka
i telekomunikacja oraz wiele innych przedsiębiorstw i instytucji.

Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji
krajowej i międzynarodowej.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

‣ Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
‣ Logistyka w procesach produkcji
‣ Zapasy i magazynowanie
‣ Dystrybucja
‣ Procesy transportowe w logistyce
‣ Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
‣ Język obcy w logistyce

Zajęcia realizowane w ramach kształcenia praktycznego:

‣ Logistyka zaopatrzenia i produkcji
‣ Planowanie produkcji i dystrybucji
‣ Usługi transportowo-spedycyjne
‣ Obsługa jednostek zewnętrznych
‣ Planowanie przepływów zasobów i informacji

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych
kursów:

‣ wózków widłowych z certufikatem Urzędu Dozoru
Technicznego
‣ obsługi kasy fiskalnej
‣ obsługi oprogramowania logistycznego

UWAGA:
Kierunek TECHNIK LOGISTYK w naszej szkole działa pod
patronatem jednostki wojskowej.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17