Rekrutacja

W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz sprawność manualna.

Praca kelnera ma charakter indywidualny (w małych zakładach gastronomicznych) lub zespołowy (kilku kelnerów pracujących równocześnie, z których każdy obsługuje przydzielony mu rewir lub wykonuje przydzielone mu zadania np. przyjmuje zamówienia, podaje wino, sprząta naczynia).

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kandydat ubiegający się o posadę kelnera powinien znać języki obce, a przynajmniej jeden biegle w mowie i piśmie, co przydaje mu się w kontaktach z klientem cudzoziemcem. Dobrze jest, jeśli zna kilka podstawowych zwrotów w wielu językach.

Kelner pracuje przeciętnie od 6 do 9 godzin dziennie. Zazwyczaj to praca zmianowa. Najbardziej charakterystyczną cechą tego zawodu jest praca w ciągłym ruchu.

Najczęściej kelner przebywa w pomieszczeniu, praca na wolnym powietrzu zdarza się rzadziej (ogródki kawiarniane, tarasy itp.). Może podejmować dodatkowe prace przy obsłudze przyjęć
i uroczystości. Atutem pracy kelnera jest bezpośredni kontakt
z gośćmi i często dodatkowa gratyfikacja w postaci napiwków.

Kelner może być zatrudniony w restauracji, kawiarni, barze lub pubie. Lokale te są placówkami samodzielnymi lub wchodzą w skład innych placówek np. hoteli, teatrów.

Zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych kelnerów stale wzrasta w związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury
w zakresie usług gastronomicznych i hotelarskich.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

‣ Technika i bezpieczeństwo w gastronomii
‣ Zasady żywienia człowieka
‣ Technologia sporządzania potraw i napojów
‣ Usługi gastronomiczne
‣ Obsługa menedżerska gastronomii
‣ Prowadzenie działalności gastronomicznej
‣ Psychologia pracy kelnera

Zajęcia realizowane w ramach kształcenia praktycznego:

‣ Wykonywanie usług kelnerskich
‣ Organizacja usług gastronomicznych

Ponadto w programie klasy drugiej i trzeciej przewidziano po
4 tygodnie praktyk zawodowych odbywających się w zakładach gastronomicznych świadczących pełen zakres usług kelnerskich.
Współpracujemy z wiodącymi w województwie firmami i zakładami gastronomicznymi, np.: Pałac w Sieniawie, Hotel w Arłamowie.

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych kursów. Dojdziesz do perfekcji w obsłudze klienta biorąc udział w licznych uroczystościach i imprezach w środowisku lokalnym.

Możesz także poszerzać swoje umiejętności oraz rozwijać zainteresowania na prowadzonych w naszej szkole Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Masz możliwość rozwijania zdolności i poznawania kuchni innych krajów w ramach wyjazdów i praktyk odbywających się w kraju
i za granicą. Już w trakcie nauki dorobisz sobie do kieszonkowego chodząc na obsługę wesel i innych uroczystości w zaprzyjaźnionych zakładach gastronomicznych.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17