Rekrutacja

Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu
swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy
zespołowej w wydziale czy całej instytucji.

Będziesz pracować z ludźmi. Będziesz odpowiedzialny za pracę
zespołu. Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać
umiejętności przekonywania i negocjowania.

Konieczne jest sprawne posługiwanie się komputerem.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach:
technik rachunkowości, technik prac biurowych, technik spedytor,
technik logistyk, technik administracji.

Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista
powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi
i przetwarzania danych, takimi jak: faks, kserokopiarka
i komputer.

Godziny pracy technika ekonomisty są stałe. Praca ekonomisty
najczęściej odbywa się przy komputerze. Najczęściej praca
nie wymaga konieczności przemieszczania się, zdarzają się
także stanowiska, które są związane z wykonywaniem zawodu
w różnych miejscach, co wiąże się z podróżami służbowymi.

Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością,
ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których
potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

‣ Działalność gospodarcza
‣ Planowanie i sprawozdawczość w organizacji
‣ Język obcy zawodowy
‣ Rachunkowość i analiza finansowa

Zajęcia realizowane w ramach kształcenia praktycznego:

‣ Pracownia ekonomiczna
‣ Pracownia rachunkowości i analizy finansowej
‣ Ponadto w programie przewidziano 6 tygodni
praktyk zawodowych odbywających się w instytucjach
finansowych i innych firmach branżowych.

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych
kursów:

‣ komputerowych,
‣ obsługi kas fiskalnych i innych.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym
dla zawodu technik rachunkowości.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17