Staże zagraniczne – podróż po wiedzę i doświadczenie

Zapraszamy do wzięcia udziału w stażach zawodowych w Grecji.

Praktyki odbędą się w ramach projektu:  „Staże zawodowe – podróż po wiedzę i doświadczenie” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049155 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

 

Staż realizowany będzie w terminie 14.10 – 27.10.2018 (w tym dwa dni podróży) w miejscowości Platamonas w Grecji.

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.

 

Główne cele projektu:

  • Zdobycie doświadczeń zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach,
  • Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole,
  • Rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia, także tych o charakterze miękkim,
  • Podniesienie kompetencji językowych z jęz. angielskiego, w tym specjalistycznego, przełamanie bariery językowej, zdobycie podstaw z jęz. greckiego,
  • Budowa lub wzmocnienie postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej, przełamanie stereotypów.

 

Warunkiem uczestnictwa jest poprzez  złożenie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu pani Barbary Juroszek – Sowa.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

  • są uczniami szkoły klas 2-4;
  • kształcą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych lub technik logistyk
  • uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
  • wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;
  • cechuje ich nienaganne zachowanie (osoby z zachowaniem nagannym nie mogą wziąć udziału w rekrutacji).

 

Termin składania zgłoszeń to  11 września 2018r., godzina 14:00. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane.

 

Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu.

W związku z realizacją projektu „Staże zagraniczne – podróż po wiedzę i doświadczenie” od początku roku szkolnego rozpoczynamy rekrutację dla uczniów Technikum w zawodzie Technik Logistyk oraz Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych na staż zawodowy w Grecji.

Rekrutacja trwa do 11 września do godz. 14:00.

Wyniki zostaną ogłoszone 15 września 2018 r.

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i rekrutacji (PDF).

Regulamin uczestnictwa

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce „Do pobrania” oraz w sekretariacie Szkoły.

Formularz zgłoszeniowy do projektu:

Formularz zgłoszeniowy

PROGRAM PRAKTYK

 

Specjalizacja: Technik żywienia i usług gastronomicznych

Czas realizacji: 2 tygodnie (80 h)

Przykładowe miejsca praktyk: restauracje hoteli San Panteleimon (Paralia Panteleimonos), Sun Beach (Platamon), restauracje Alisachni (Platamon), Harisa (Platamon)

Autorzy: Przedstawiciele Zespołu Szkół w Zarzeczu – nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych, przedstawiciele Organizacji Goszczącej, przedstawiciele pracodawców.

 

Dzień 0
Wyjazd z Polski
Dzień 1
Aklimatyzacja. Zapoznanie z miejscem praktyki, opis punktu gastronomicznego, poznanie oferty danej restauracji, uzyskanie podstawowych danych o funkcjonowaniu restauracji (dni, godz. otwarcia itp.). Poznanie technologii stosowanych w zakładzie pracy . Poznanie urządzeń, narzędzi i innego sprzętu technicznego stosowanego w procesach produkcyjnych lub usługowych. Utrwalenie umiejętności pracy zgodnie z zasadami bhp i higieną pracy. Omówienie harmonogramu praktyki, zasad obowiązujących w kuchni. Przydział zadań dla poszczególnych grup przygotowujących śniadanie, obiad i przystawki. Utrzymywanie porządku w miejscu pracy.
Dzień 2 – 3
Zapoznanie się z organizacją zaplecza (sztućce, warniki, ekspresy do kawy, bielizna stołowa, porcelana, szkło, ekspresy). Poznanie: bufetu, ala carte, brunchu, life cookingu. Ocena jakości żywności przechowywanej w magazynie/chłodni. Odbiór towarów oraz odpowiednie magazynowanie. Poznawanie receptur i menu. Planowanie i ocena żywienia. Przygotowanie stanowiska pracy : zgromadzenie surowców, półproduktów, sprzętu potrzebnego do wykonania potraw. Organizacja pracy w kuchni zimnej. Zapoznanie się z produktami lokalnymi. Przeprowadzenie obróbki wstępnej surowców. Przygotowanie mise-en-place. Przygotowywanie sałatek, zakąsek zimnych wraz sosami/dresingami. Garnirowanie, aranżacja, ekspedycja potraw i napojów, dobór zastawy stołowej. Ocena organoleptyczna wykonanych potraw. Utrzymywanie porządku w miejscu pracy.
Dzień 4 -5
Podział na grupy: obsługa śniadań, obiadów, kolacji. Zapoznanie uczestników z surowcami owoce morza, mięsa i sery), ziołami, przyprawami typowymi dla kuchni greckiej. Zapoznanie uczestników z charakterystycznymi technikami przyrządzania potraw w kuchni greckiej. Zapoznanie uczniów z technikami podawania w kuchni greckiej. Przygotowywanie stanowiska pracy. Organizacja pracy w kuchni gorącej. Przygotowanie mise-en-place. Przeprowadzenie obróbki wstępnej i cieplnej surowców. Przygotowywanie wywarów do zup i sosów, potraw z mięsa, ryb, owoców morza. Sporządzanie, aranżacja i ekspedycja potraw greckich zgodnie z recepturami. Ocena organoleptyczna wykonanych potraw. Przygotowywanie bazy do zup i sosów. Metody serwowania: napojów ciepłych, zimnych, bezalkoholowych, alkoholowych, win oraz potraw. Przygotowanie potraw przy konsumencie: flambirowanie, tranżerowanie itp. Zapoznanie z charakterystyką i warsztatem pracy sommeliera. Zasady doboru win do potraw. Utrzymywanie porządku w miejscu pracy.
Dzień 6 – 7
Program kulturalny. Zwiedzanie klasztorów Meteory (zespół prawosławnych klasztorów usadowionych na szczytach wznoszących się nawet 540 m. n.p.m.). Zapoznanie z historią, kulturą i religią Grecji. Zwiedzanie wytwórni ikon w Kalambace. Spacer wąwozem rzeki Enipeas Parku Narodowego Olympus.
Dzień 8 – 9
Wizyta na lokalnym targu. Zaopatrzenie w produkty, surowce i półprodukty. Dobór odpowiednich składników. Ocena produktów. Magazynowanie produktów. Wizyta w fabryce sera feta. Zapoznanie się z procesem produkcji. Zapoznanie uczestników z metodą obróbki sera, sposobem przyrządzania potraw z serem feta. Kontynuacja zadań w restauracji hotelowej. Sporządzanie, aranżacja i ekspedycja potraw. Utrzymywanie porządku w miejscu pracy. Przygotowanie oferty handlowej – karty menu.
Dzień 10 – 11
Podział na grupy: obsługa śniadań, obiadu, kolacji. Organizacja pracy w cukierni. Przygotowanie mise-en-place. Poznanie bazy produktów lokalnych używanych w kuchni deserowej. Poznawanie receptur i menu. Udział w przygotowywaniu deserów ich aranżacja. Utrzymywanie porządku w miejscu pracy. Zorganizowanie wieczoru polskiego – przygotowanie kolacji z dań kuchni polskiej. Prezentacja Polski – historii, kultury, języka. Podział na grupy: obsługa śniadania, obiadu, kolacji. Organizacja pracy podczas imprezy okolicznościowej. Uczestnictwo w przygotowaniu potraw. Dekorowanie potraw – garnish. Użycie noży dekoracyjnych i garnirowanie zakąsek. Przygotowanie przekąsek cocktailowych. Obsługa gości przy barze i przy stoliku w tym elementy pracy kelnerskiej. Utrzymywanie porządku w miejscu pracy. Obsługa programów komputerowych podczas rozliczeń
Dzień 12
Podział na grupy: obsługa śniadania, obiadu, kolacji. Obsługa programów komputerowych podczas rozliczeń. Utrwalenie wiedzy. Przygotowanie uroczystego obiadu złożonego z dań kuchni polskiej i greckiej. Sporządzanie, aranżacja i ekspedycja potraw. Ewaluacja projektu. Zakończenie projektu – wręczenie certyfikatów uczestnikom.
Dzień 13
Powrót do Polski.

 

Specjalizacja: Technik logistyk

Czas realizacji: 2 tygodnie (80 h)

Przykładowe miejsca realizacji: LABROULIS ANTONIOS (Agias), ASOS KARAGIANNIS, SALES & LOGISTICS (Larisa)

Autorzy: Przedstawiciele Zespołu Szkół w Zarzeczu – nauczyciele przedmiotów zawodowych, przedstawiciele Organizacji Goszczącej, przedstawiciele pracodawców.

 

Dzień 0
Wyjazd z Polski
Dzień 1
Aklimatyzacja. Prezentacja struktury organizacyjnej firmy. Omówienie zasad BHP przy pracach magazynowych, w transporcie mechanicznym. Organizacja stanowisk pracy w magazynie i spedycji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Omówienie regulaminu praktyk i zakładowego regulaminu pracy. Omówienie poszczególnych zadań i działów firmy. Obserwacja organizacji stanowisk pracy, zapoznanie z niezbędnymi umiejętnościami na poszczególnych stanowiskach pracy. Ćwiczenia praktyczne.
Dzień 2 -3
Obsługa narzędzi do analizy, składania raportów, zarządzania bazą danych. Omówienie zasad zarządzania gospodarką zapasami i gospodarką magazynową. Sporządzenie raportu zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie na podstawie uzyskanych w systemie danych. Organizacja i realizowanie usług recyclingowych. Opis i obsługa regałów magazynowych wysokiego składowania.
Dzień 4 -5
Przygotowywanie towarów do dystrybucji. Zapoznanie się z trendami w zakresie rozwiązań technologicznych i know-how w branży TSL na poziomie międzynarodowym. Gospodarka odpadami. Dokumentowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Zamawianie towarów w systemie wg wyznaczonych procedur. Stosowanie urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.
Dzień 6 -7
Program kulturalny. Zwiedzanie klasztorów Meteory (zespół prawosławnych klasztorów usadowionych na szczytach wznoszących się nawet 540 m. n.p.m.). Zapoznanie z historią, kulturą i religią Grecji. Zwiedzanie wytwórni ikon w Kalambace. Spacer wąwozem rzeki Enipeas Parku Narodowego Olympus.
Dzień 8-9
Sporządzanie planów i harmonogramów procesów transportowych. Stosowanie systemów monitorowania i rejestrowania ładunków. Nauka korzystania z międzynarodowych standardów identyfikacji ładunków i wymiany danych. Obsługa magazynu.
Dzień 10
Obsługa magazynu – c.d. Zarządzanie stroną internetową firmy – aktualizacja danych. Obsługa bazy danych kontrahentów. Wsparcie organizacyjne spotkania z kontrahentem.
Dzień 11
Planowanie tras zgodnie z zaleceniami. Omówienie kwestii i zaplanowanie działań związanych z optymalizacją tras. Monitorowanie realizowanych zleceń i efektywności kluczowych procesów.
Dzień  12
Przygotowywanie narzędzi do ewidencji danych. Mapowanie przepływu towarów. Utrwalenie wiedzy poprzez ćwiczenia praktyczne. Ewaluacja projektu. Zakończenie mobilności – wręczenie certyfikatów z zaliczonej praktyki.
Dzień 13
Powrót do Polski

 

Należy pamiętać, że powyżej przedstawiony program praktyk, może w niewielkim stopniu ulec zmianie.

PRZYGOTOWANIA DO PRAKTYK W GRECJI

W ostatnich tygodniach w ramach przygotowania do praktyk w Grecji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kursie pedagogicznym. Był to warsztat z pedagogiem szkolnym dotyczący aklimatyzacji do nowych warunków, sposobów radzenia sobie ze stresem, rozłąką z bliskimi. Uczniowie uczyli się różnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresem, rozmawiali o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo i mediacje.

Ponadto, odbył się również warsztat dotyczący zasad i sposobów komunikacji z rówieśnikami oraz pracodawcą (współpracownikami). Uczniowie rozwijali umiejętności komunikacji interpersonalnej, aktywnego słuchania oraz obserwacji. Uczyli się jak umiejętnie tworzyć grupę i zaufanie pomiędzy rówieśnikami, wskazywali na fakt, jak ważna jest budowa pozytywnych relacji, umiejętność radzenia sobie z konfliktami, zapobieganie zachowaniom agresywnym, kształtowanie umiejętności odmawiania (w sytuacjach ryzykownych: alkohol, narkotyki, nikotyna, wagary). Uczniowie aktywnie brali udział w warsztatach i na pewno wiele się nauczyli.

 

 

Ponadto, w ramach bloku kulturowego odbył się wykład przeprowadzony przez panią Bożenę Kolasę na temat kultury i historii Grecji. Pani Bożena starała się przybliżyć uczniom obyczaje i zachowania Greków. Wskazywała również różnice i podobieństwa kultury polskiej z kulturą grecką. Następnie zostały przeprowadzone warsztaty edukacji międzykulturowej, w trakcie których zwrócono uwagę na cechy wspólne wielu kultur i narodowości, wpływu kultury na konstruowanie tożsamości człowieka, postrzegania świata i własnego zachowania. Pani Kolasa starała się pokazać uczniom jak ważna jest umiejętność efektywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym, rozwinąć u uczniów postawę otwartości i wrażliwości na różnorodność kulturową oraz wzbudzić ciekawość świata. Oto kilka zdjęć z wytężonej pracy uczniów.

 

 

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17