Rekrutacja

Będziesz pracował sam lub z współpracownikiem.
Musisz charakteryzować się technicznymi zainteresowaniami i zdolnościami.
Cechuje cię dokładność i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:
• kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia, lub
• podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy.
Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców.

Ślusarz - naprawia i konserwuje urządzenia z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw; sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części; przeprowadza próby po naprawach.

Pracę znajdziesz w wielu różnych zakładach naprawczych.
Możesz także pracować na własny rachunek prowadząc własną działalność.
Po odpowiednim przeszkoleniu możesz również wykonywać czynności ślusarskie w ramach naprawy maszyn i urządzeń z różnych branżach gospodarki narodowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
• Podstawy konstrukcji maszyn
• Podstawy techniki wytwarzania
• Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
• Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
• Język obcy w branży mechanicznej

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne.
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
• Konstrukcje maszyn
• Wykonywanie napraw i elementów maszyn urządzeń i narzędzi – zajęcia praktyczne

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17