Rekrutacja

W zawodzie rolnika bardzo przydatnymi cechami są wytrwałość
i cierpliwość. Wykonując pracę w tym zawodzie, trzeba być
spostrzegawczym, posiadać umiejętność prowadzenia obserwacji
oraz szybkiego i trafnego podejmowania decyzji.

Będziesz pracował zarówno indywidualnie, jak i w zespole
i dlatego ważna jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo
współpracowników.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu
technik rolnik oraz technik agrobiznesu. Podobne umiejętności
mogą być przydatne także w zawodach: technik ogrodnik, technik
pszczelarz, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni,
technik weterynarii.

W pracy przydatne są uzdolnienia techniczne pozwalające
na obsługę, konserwację i drobne naprawy pojazdów, maszyn
i sprzętu używanego w gospodarstwie rolnym.

Godziny pracy są w zasadzie stałe, choć sezonowo mogą ulegać
zmianie zależnie od kierunku produkcji . W okresie nasilenia
prac polowych dzień pracy może trwać 9–12 godzin.
Niektóre prace wymagają wysiłku fizycznego, ostrożności przy stosowaniu środków ochrony roślin i obsłudze zwierząt.

Najczęściej będziesz pracować na świeżym powietrzu,
z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

Możesz prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne,
gospodarstwo ekologiczne lub agroturystyczne.

Pracę znajdziesz także w rolniczych przedsiębiorstwach
produkcyjnych i usługowych.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

‣ Język obcy w rolnictwie
‣ Przepisy ruchu drogowego
‣ Prowadzenie działalności rolniczej
‣ BHP w produkcji rolniczej
‣ Produkcja roślinna
‣ Produkcja zwierzęca
‣ Technika w rolnictwie

Współpracujemy z wiodącymi firmami branży rolniczej
działającymi na naszym terenie, jak również z Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w zakresie szkoleń, praktyk i kursów.

Organizujemy również wycieczki na targi rolnicze oraz
do firm i gospodarstw specjalistycznych.

Podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych
kursów:

prawa jazdy kat. T,
chemizacji,
wózków widłowych,
operatora kombajnu zbożowego i inne.

Uzyskasz uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi,
jej dziedzicznie oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Możesz także poszerzać swoje umiejętności oraz rozwijać zainteresowania na prowadzonych w naszej szkole
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17