RODO

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Hawro

e-mail: iod@powiatprzeworsk.plRAMOWY ZAKRES ZADAŃ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 1. Zgodnie z treścią art. 39 RODO do zadań inspektora ochrony danych należy:
  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania;
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
  • współpraca z organem nadzorczym (Urząd Ochrony Danych Osobowych);
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Inspektor ochrony danych włączany jest we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.
 3. Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i poufności co do wykonania swoich zadań.
 4. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługującym im na mocy RODO.


RODO w szkole - poradnik MEN (PDF)

Załączone pliki

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17