KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Kwalifikacja TG.07

 

Sporządzanie potraw i napojów” – 2 lub 3 semestry  (przy posiadanym wykształceniu zawodowym pozwala na uzyskanie nowego zawodu: kucharz)

Kształcenie jest zorganizowane w formie zaocznej – tzw. weekendowej, co umożliwia słuchaczom połączenie nauki z pracą zawodową.

Słuchacze, uczestnicząc w zajęciach, otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach; nie stosuję się ocen, tak jak w przypadku uczniów.

   Warunki uczestnictwa:

 • Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kucharza;

 • Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych;

 • Strój roboczy i obuwie ochronne.

   Cele kursu:

 • Przekwalifikowanie się i zdobycie nowego zawodu;

 • Doskonalenie zawodowe i dostosowanie do rynku pracy;

 • Umożliwienie osobom dorosłym dalszego kształcenia.

   Dlaczego warto?

 • Bezpłatna forma kształcenia;

 • Możliwość spotkania z innymi pasjonatami kuchni i dzielenia się doświadczeniem;

 • Zjazdy: piątek po godz. 15.00 oraz sobota i niedziela od 8.00 (możliwość dostosowania godziny zajęć do potrzeb słuchaczy);

 • Możliwość skrócenia liczby godzin poprzez przepisanie oceny z przedmiotów realizowanych w poprzednim kształceniu, np. z przedsiębiorczości, ekonomiki, technologii gastronomicznej, bhp czy zajęć praktycznych;

 • 60% godzin to zajęcia w formie ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w pracowniach symulacyjnych i kuchniach renomowanych restauracji;

 • Słuchaczami mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim a także wyższym.

 

pobierz PODANIE

Załączone pliki

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17