KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja T.15

„Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” – 2 semestry  (przy posiadanym wykształceniu średnim i ukończonej kwalifikacji T.6 umożliwia zdobycie nowego zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych). Kształcenie jest zorganizowane w formie zaocznej – tzw. weekendowej, co umożliwia słuchaczom połączenie nauki z pracą zawodową. Słuchacze, uczestnicząc w zajęciach, otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach; nie stosuję się ocen, tak jak w przypadku uczniów.    Warunki uczestnictwa:
 • Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kucharza;
 • Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • Strój roboczy i obuwie ochronne.
 Cele kursu:
 • Przekwalifikowanie się i zdobycie nowego zawodu;
 • Doskonalenie zawodowe i dostosowanie do rynku pracy;
 • Umożliwienie osobom dorosłym dalszego kształcenia.
 Dlaczego warto?
 • Bezpłatna forma kształcenia;
 • Zjazdy: piątek po godz. 15.00 oraz sobota od 8.00 (możliwość dostosowania godziny zajęć do potrzeb słuchaczy);
 • Możliwość skrócenia liczby godzin  poprzez przepisanie oceny z przedmiotów realizowanych w poprzednim kształceniu, np. z przedsiębiorczości, ekonomiki, technologii gastronomicznej, bhp czy zajęć praktycznych;
 • 60% godzin to zajęcia w formie ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w pracowniach symulacyjnych i kuchniach renomowanych restauracji;
 • Słuchaczami mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim a także wyższym.

Załączone pliki

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17