KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Kwalifikacja RL.03

 

„Prowadzenie produkcji rolniczej” – 2 lub 3 semestry  (przy posiadanym wykształceniu zawodowym pozwala na zdobycie nowego zawodu: rolnik)

Kształcenie jest zorganizowane w formie zaocznej – tzw. weekendowej, co umożliwia słuchaczom połączenie nauki z pracą zawodową.

Słuchacze, uczestnicząc w zajęciach, otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach; nie stosuje się ocen. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego pozwala na uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego (organizowanego przez OKE).

Słuchaczami mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim a także wyższym.

Osoby wykształcone w zawodzie rolnik mogą podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobywając kolejne zawody np: technik rolnik lub technik agrobiznesu. Rolnik może również dokształcać się na kursach specjalistycznych np. w zakresie stosowania środków ochrony roślin, pracy kombajnem zbożowym itp.

   Warunki uczestnictwa:

  • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu;

  • kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły;

  • kserokopia dowodu osobistego.

   Dlaczego warto?

  • bezpłatna forma kształcenia;

  • zjazdy: piątek po godz. 15.00 oraz sobota i niedziela od 8.00 (możliwość dostosowania godziny zajęć do potrzeb słuchaczy);

  • możliwość uzyskania wsparcia ze środków unijnych w ramach programów dla wsi i rolnictwa;

  • możliwość zdobycia prawa jazdy kat. T lub B+E (bezpłatnie).

 

pobierz PODANIE

Załączone pliki

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17