KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Kwalifikacja R.16

„Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej” – 1 lub 2 semestry (przy posiadanym wykształceniu średnim i ukończonej kwalifikacji R.3 umożliwia zdobycie nowego zawodu: technik rolnik).

Kształcenie jest zorganizowane w formie zaocznej – tzw. weekendowej, co umożliwia słuchaczom połączenie nauki z pracą zawodową.

Słuchacze, uczestnicząc w zajęciach, otrzymują zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach; nie stosuję się ocen, tak jak w przypadku uczniów.

Słuchaczami mogą być osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim a także wyższym.

Osoby wykształcone w zawodzie technik rolnik mogą podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobywając kolejne zawody np: technik agrobiznesu. Technik rolnik może również dokształcać się na kursach specjalistycznych np. w zakresie stosowania środków ochrony roślin, pracy kombajnem zbożowym itp.

   Warunki uczestnictwa:

  • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu;

  • kserokopia świadectwa ukończenia ostatniej szkoły;

  • kserokopia dowodu osobistego.

   Dlaczego warto?

  • bezpłatna forma kształcenia;

  • zjazdy: piątek po godz. 15.00 oraz sobota od 8.00 (możliwość dostosowania godziny zajęć do potrzeb słuchaczy);

  • możliwość uzyskania wsparcia ze środków unijnych w ramach programów dla wsi i rolnictwa;

  • możliwość zdobycia prawa jazdy kat. T (bezpłatnie).

Załączone pliki

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17