KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia skierowaną do osób dorosłych, zainteresowanych przekwalifikowaniem się bądź zdobyciem nowego zawodu.

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu prowadzi nabór na kursy kwalifikacyjne dla dorosłych w następujących kwalifikacjach:

HGT.02 „Przygotowanie i wydawanie dań”
– 3 semestry
(przy wykształceniu zawodowym zdobycie zawodu: kucharz)

HGT.12 „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”
– 2 semestry
(przy wykształceniu średnim i ukończonej kwalifikacji HTG.02 zdobycie zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych)

ROL.04 „Prowadzenie produkcji rolniczej”
– 2-3 semestry
(przy wykształceniu zawodowym zdobycie zawodu: rolnik)

ROL.10 „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej”
– 1-2 semestry
(przy wykształceniu średnim i ukończonej kwalifikacji ROL.04 zdobycie zawodu: technik rolnik)

Wypełnij podanie!
ROL.04

 

HTG.02

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17