Rekrutacja

Będziesz pracować samodzielnie lub z pomocnikiem.
Kontakty z ludźmi sprowadzają się przede wszystkim do współpracowników.

Praca bywa kreatywna, czasami jednak jest monotonna i wymaga wytrzymałości fizycznej.

Piekarz odpowiada za zdrowie konsumenta.

Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik technologii żywności.

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego.

Praca piekarza to praca zmianowa. W okresie nasilenia prac może odbywać się ona w nocy, a nawet w dni świąteczne.

Głównie pracuje się na stojąco, w pomieszczeniach zamkniętych
o dużym natężeniu hałasu, wysokiej temperaturze i zapyleniu.
Praca wymaga sprawności i siły fizycznej.

Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracę znajdziesz w zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych.

Możesz także pracować na własny rachunek prowadząc własną działalność.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17