ODSZEDŁ PAN MGR INŻ. ALOJZY DUL 17.02.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 lutego 2021 r. odszedł

Pan mgr inż. ALOJZY DUL

długoletni nauczyciel i dyrektor w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Zarzeczu.
Na ręce rodziny składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i młodzież Zespołu Szkół im. W Witosa w Zarzeczu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 19 lutego 2021 r. o godz. 13:30 w Zarzeczu (kaplica cmentarna)

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17