NIESAMOWITA PODRÓŻ PO KUCHNI GRECKIEJ 19.08.2021

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wybranych kompetencji kluczowych uczestników.
Dofinansowanie projektu z UE: 246 576, 00 PLN

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o finansowaniu projektu Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu przystąpił do realizacji projektu 2020-1-PMU-3270 „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji”. Inicjatywa prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Wysokość pozyskanych środków to 246 576, 00 pln.
W ramach projektu przeprowadzimy dwie mobilności ponadnarodowe.
Na czym będą polegać?
Formuła mobilności zakłada współpracę między szkołami z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej – w całym projekcie obejmuje ona również kadrę nauczycielską i zarządzającą placówek, zaś podczas wyjazdu przede wszystkim uczniów. W projekcie uczestniczy z nami Leptokarya General School jako placówka przyjmująca. Uczestnicy mobilności z Polski i Grecji wspólnie realizować będą opracowany przez partnerów program, pracując w międzynarodowych zespołach zadaniowych nad rezultatami materialnymi, którymi w tym przypadku będą profesjonalne strony internetowe – interaktywne poradniki dla młodych przedsiębiorców.
Tajniki kuchni greckiej, założenie i prowadzenie działalności gospodarczej z sukcesem, zarządzanie restauracją, planowanie – to tylko niektóre z zagadnień, które młodzież podejmie na swoich stronach. Serwisy powstaną przy wykorzystaniu zaawansowanych kreatorów, a treści będą w językach angielskim, greckim i polskim.
Oprócz zajęć stacjonarnych uczestnicy będą mogli cieszyć się wieloma atrakcjami. Wycieczki i zwiedzanie najciekawszych miejsc w tym regionie Grecji, nauka języka i tańca, błogi relaks na plaży…
Z pewnością będzie co wspominać! Całość jednej mobilności obejmie 14 dni: 10 dni przeznaczone będzie na zajęcia merytoryczne, 2 na program kulturowy, 2 na transport.
W projekcie będzie uczestniczyć łącznie 33 uczniów:
– w pierwszej mobilności wezmą uczniowie technikum w zawodzie technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z klasy programowo najwyższej, czyli klasy IV
– w drugiej mobilności wezmą udział również uczniowie technikum w zawodzie technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych z klasy III.
Uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonej rekrutacji, której szczegóły podamy wkrótce.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17