NIESAMOWITA PODRÓŻ PO KUCHNI GRECKIEJ. PRAKTYCZNY PORADNIK PROWADZENIA GRECKIEJ RESTAURACJI

Zapraszamy w „Niesamowitą podróż po kuchni greckiej”! Szkoła realizuje projekt ponadnarodowej mobilności uczniów

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o finansowaniu projektu Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu przystąpił do realizacji projektu 2020-1-PMU-3270 „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji”. Inicjatywa prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Wysokość pozyskanych środków to 246 576, 00 pln.
W ramach projektu przeprowadzimy dwie mobilności ponadnarodowe. Na czym będą polegać? Formuła mobilności zakłada współpracę między szkołami z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej – w całym projekcie obejmuje ona również kadrę nauczycielską i zarządzającą placówek, zaś podczas wyjazdu przede wszystkim uczniów. W projekcie uczestniczy z nami Leptokarya General School jako placówka przyjmująca. Uczestnicy mobilności z Polski i Grecji wspólnie realizować będą opracowany przez partnerów program, pracując w międzynarodowych zespołach zadaniowych nad rezultatami materialnymi, którymi w tym przypadku będą profesjonalne strony internetowe – interaktywne poradniki dla młodych przedsiębiorców.
Tajniki kuchni greckiej, założenie i prowadzenie działalności gospodarczej z sukcesem, zarządzanie restauracją, planowanie – to tylko niektóre z zagadnień, które młodzież podejmie na swoich stronach. Serwisy powstaną przy wykorzystaniu zaawansowanych kreatorów, a treści będą w językach angielskim, greckim i polskim.

Broszura informacyjna

Rekrutacja do projektu „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji” – ponadnarodowej mobilności uczniów do Grecji!

2 września rozpoczyna się nabór uczestników do wyjazdu w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez Szkołę. W rekrutacji wyłonionych zostanie 16 uczniów, którzy w październiku odbędą wyjazd do Grecji, gdzie zrealizowany zostanie program poświęcony tworzeniu interaktywnych poradników dla młodych przedsiębiorców.

O projekcie
„Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji” to projekt mobilności ponadnarodowej, prowadzony przez Zespół Szkół w Zarzeczu ze środków pozyskanych przez Szkołę z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W trakcie 13-dniowego wyjazdu młodzież będzie brać udział w zajęciach w szkole przyjmującej, Leptokarya General School, podczas których wspólnie z uczniami z Grecji opracuje strony internetowe – interaktywne przewodniki dla młodego przedsiębiorcy, podejmujące zagadnienia prawne, biznesowe i organizacyjne prowadzenia restauracji greckiej w Polsce i w Grecji. Uczestnicy posiądą więc szeroki zakres wiedzy i umiejętności, wzmacniając jednocześnie kompetencje kluczowe. Zajęcia będą miały różną formę: od wykładów, przez warsztaty i pracę grupową, po zajęcia terenowe, które będą doskonałą okazją do „podejrzenia” codziennego funkcjonowania takiego przedsiębiorstwa w praktyce. Rezultatem materialnym będą serwisy internetowe, przygotowane w trzech językach (angielski, grecki, polski) z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi, w tym kreatorów stron www. Oprócz programu merytorycznego młodzież uczestnicząca w projekcie weźmie udział także w szeregu wycieczek i animacji, w trakcie których stopniowo coraz lepiej będzie poznawać kraj przyjmujący: zabytki, kulturę, kuchnię, styl życia… Przed nami piękna grecka przygoda!

Więcej informacji na temat projektu i finansowania można znaleźć:
– na stronie: https://zszarzecze.com/niesamowita-podroz-po-kuchni-greckiej-praktyczny-poradnik-prowadzenia-greckiej-restauracji/
– w broszurze informacyjnej: http://zszarzecze.com/wp-content/uploads/2021/08/Zarzecze-broszura.pdf

Mobilność planowana jest na daty 3-15 października 2021 roku. Uczestnictwo w wyjeździe jest dla uczniów nieodpłatne.

Uczestnicy projektu. Kto może wziąć udział w mobilności?
W rekrutacji wyłonimy 16 uczestników mobilności. Prymarnie, projekt skierowany jest do uczniów klas IV z oddziałów technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych – jednak w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników, w projekcie będą mogli wziąć udział także młodsi uczniowie. Szczegóły znajdziecie w dołączonym regulaminie rekrutacji.

O rekrutacji
Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 2 września 2021. Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy uzupełnioną oraz podpisaną Kartę Zgłoszenia (załącznik 1) złożyć w Sekretariacie Szkoły, najpóźniej do dnia 6 września 2021 roku do godz. 15:00. Informacje na temat tego, jak uzupełnić Kartę, znajdziecie w dołączonej do artykułu instrukcji.

Uwaga! W przypadku uczniów niepełnoletnich brane pod uwagę będą tylko te aplikacje, które zostaną podpisane przez rodziców lub opiekunów w wyznaczonych miejscach!

Wstępna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane przez Komisję Rekrutacyjną 7 września do godziny 15:00. Po czasie przewidzianym na odwołanie od decyzji, Komisja udostępni listę ostateczną uczestników 9 września do godziny 10:00.

W rekrutacji brane pod uwagę będą obiektywne kryteria, które zostaną ocenione w systemie punktowym, w tym średnia ocen, ocena z języka angielskiego, ocena z zachowania, średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni zakończony semestr. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie kandydatów oraz zgodnie z kryterium zmniejszonych szans edukacyjnych.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami – zarówno przez uczniów, jak i rodziców lub opiekunów. W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji uczniów do mobilności
Załącznik numer 1 Karta Zgłoszenia Ucznia do Udziału w Projekcie
Załącznik numer 2 Instrukcja uzupełnienia Karty Zgłoszenia
Załącznik numer 3 Program mobilności
Załącznik numer 4 Zasady uczestnictwa ucznia

Ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji do projektu „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji”
Przedstawiamy listę wstępną uczniów zakwalifikowanych do udziału w mobilności oraz listę rezerwową uczestników.

TECHNIK ŻYWIENIA
Gardziel Gabriela
Górniak Emilia
Haś Daria
Szałaj Klaudia
Bukowy Michał
Lonc Adam (rezerwa)

TECHNIK LOGISTYK
Pałeczka Adam
Szewczyk Jakub
Raba Miłosz
Mendycka Magdalena
Statkiewicz Adrianna
Pszonak Weronika
Gilarska Aleksandra
Dziad Iga
Drabik Amelia
Mazur Adrian
Stepaniak Patrycja
Koziarski Kamil (rezerwa)

Dziękujemy za udział w naborze i zainteresowanie projektem!
Do 8 września do godz. 15:00 uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału, mają prawo do odwołania się decyzji Komisji. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami tej procedury, zamieszczonymi w Regulaminie Rekrutacji, oraz o kontakt z Przewodniczącym Komisji lub Sekretariatem Szkoły.

Wyniki rekrutacji uczniów do projektu mobilności ponadnarodowej do Grecji

To ogłoszenie, na które z pewnością czekało wielu z Was! Przedstawiamy listę kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych do udziału w wyjeździe edukacyjnym do Grecji w październiku tego roku.

Przypominamy, że mobilność zaplanowana jest na daty 3-15 października tego roku. Wkrótce Koordynator projektu przekaże uczestnikom szczegółowe informacje na temat wyjazdu oraz organizacji kursu przygotowawczego. Udział w przygotowaniu jest obowiązkowy!
Poniżej znajdziecie listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału oraz listę rezerwową. Gratulujemy!
TECHNIK ŻYWIENIA
Gardziel Gabriela
Górniak Emilia
Haś Daria
Szałaj Klaudia
Bukowy Michał
Lonc Adam (rezerwa)

TECHNIK LOGISTYK
Pałeczka Adam
Szewczyk Jakub
Raba Miłosz
Mendycka Magdalena
Statkiewicz Adrianna
Pszonak Weronika
Gilarska Aleksandra
Dziad Iga
Drabik Amelia
Mazur Adrian
Stepaniak Patrycja
Koziarski Kamil (rezerwa)

Inicjatywa „Niesamowita podróż po kuchni greckiej. Praktyczny poradnik prowadzenia greckiej restauracji” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17