PRZETARG NIEOGRANICZONY Modernizacja kotłowni

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)

 

 

Informacja o wyborze Wykonawcy inwestycji:

Informacja o wyborze Wykonawcy (PDF)

 

 

Informacja o złożonych ofertach:

Informacja z sesji otwarcia Ofert (PDF)

 

 

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu

pow. przeworski, woj. podkarpackie

37-205 Zarzecze, ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 7

tel./fax. 16 640 15 82

PRZETARG NIEOGRANICZONY

w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) na realizację zadania pn.:

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO GAZOWE O MOCY CIEPLNEJ 321 kW
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WINCENTEGO WITOSA W ZARZECZU

DOKUMENTY DO POBRANIA

01_2019_SIWZ_kotlownia

02_2019_SSTiOR

03_2019_Formularz_oferty_zalaczniki

04_2019_Projekt_umowy

05_2019_Projekt_budowlany

06_2019_Przedmiar_robot

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

z dnia 22.10.2019 r.

07_2019_Odpowiedzi_01

 

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17