MAJÓWKA Z 34 BATALIONEM LEKKIEJ PIECHOTY Z JAROSŁAWIA 21.05.2018

Żołnierze 34 Batalionu Lekkiej Piechoty z Jarosławia razem z uczniami klas technik logistyk przeprowadzili ćwiczenia terenowe. Młodzież poznała podstawy alpinistyki, obsługi broni palnej, odbyła również szkolenie przedmedyczne.

Wspólną biesiadą przy kiełbaskach z grilla zakończyliśmy tegoroczny sezon warsztatów wojskowych. Dzięki tej współpracy młodzież nie tylko poznawała zawód żołnierza, ale miała szansę doskonalić rozwój fizyczny, umiejętności samokontroli, samooceny i samodzielnego podejmowania działań.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17