Rekrutacja

Będziesz pracować samodzielnie lub z pomocnikiem.
Kontakty z ludźmi sprowadzają się przede wszystkim do współpracowników.

Praca bywa kreatywna, czasami jednak jest monotonna i wymaga wytrzymałości fizycznej.

Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik logistyk.

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji "Obsługa magazynów" (szkoła Branżowa I stopnia) może uzyskać dyplom w zawodzie technik logistyk, po uzyskaniu kwalifikacji "Organizacja transportu" (szkoła Branżowa II stopnia).

Współpracujemy z wiodącymi firmami branżowymi
działającymi na naszym terenie w zakresie szkoleń, praktyk i kursów.

Organizujemy również wycieczki i staże zagraniczne oraz wyjazdy do firm.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17