Liceum dla dorosłych

Liceum dla Dorosłych to idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą kontynuować naukę i zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. To szkoła, która kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy) O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które: ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową. Nauka trwa trzy lata i jest bezpłatna.

Dzięki tej szkole:

  • zdobędziesz wykształcenie średnie;

  • po zdaniu egzaminu maturalnego zdobędziesz świadectwo dojrzałości.

Ukończenie Liceum daje szanse na: znalezienie lepszej pracy, awans na wyższe stanowisko, możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych, dodatkowo:

  • legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu;

  • wystawiamy zaświadczenia do ZUS;

  • rekrutacja bez egzaminów wstępnych.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie);

  • 2 zdjęcia.

Załączone pliki

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17