Rekrutacja

W pracy kucharza niezbędna jest wrażliwość estetyczna
i smakowa. Najczęściej będziesz pracować w zespole.
Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego.

Kucharz powinien cechować się: podzielnością uwagi, zręcznością ruchów, refleksem, wytrwałością.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu
technik żywienia i usług gastronomicznych.

Przydatne są uzdolnienia plastyczne, które wykorzystuje się przy
projektowaniu rozmieszczania potraw na półmiskach
czy dekorowaniu różnorodnych wyrobów kulinarnych.

Warto rozwijać swoją wiedzę z zakresu dietetyki
i zdrowej żywności.

Praca kucharza odbywa się w stałych godzinach, w systemie
zmianowym. Przeciętnie wynosi od 6 do 9 godzin dziennie
(najczęściej jest to ośmiogodzinny dzień pracy).

Kucharz pracuje głównie na stojąco w pomieszczeniach
przystosowanych do przetwarzania żywności. Wymagana jest
obsługa specjalistycznego sprzętu stosowanego w przetwórstwie.

Po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie kucharz możesz podjąć
pracę w: zakładach gastronomicznych, firmach cateringowych,
prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty realizowane w trakcie nauki:

‣ Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
‣ Działalność gospodarcza w gastronomii
‣ Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
‣ Język obcy zawodowy

Współpracujemy z wiodącymi w województwie firmami
i zakładami gastronomicznymi, np.: Pałac w Sieniawie,
Hotel w Arłamowie.

Organizujemy również pokazy sztuki kulinarnej,
wycieczki do firm branży żywieniowej oraz wyjazdy na targi
gastronomiczno-hotelarskie. Nasza młodzież pozytywnie
wyróżnia się w środowisku lokalnym podczas organizacji
i obsługi gastronomicznej wielu imprez i uroczystości.
Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach kulinarnych.

Ponadto podejmując naukę w naszej szkole możesz zwiększyć
swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez uzyskiwanie
certyfikatów z zakresu organizowanych u nas dodatkowych
kursów:

‣ baristy,
‣ barmana,
‣ kelnera,
‣ kuchni molekularnej i innych.

Możesz także poszerzać swoje umiejętności oraz rozwijać zainteresowania na prowadzonych w naszej szkole
Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zswitos@itl.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17