KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 24.03.2020

Dyrektor Szkoły informuje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. tj. od 25 marca do 10 kwietnia obowiązuje nauczanie na odległość. Wszelkie informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli są przekazywane za pomocą dziennika elektronicznego. Dodatkowy kontakt: zszarzecze@onet.pl oraz tel. 166401582.

Kontakt

Adres: ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 7, 37-205 Zarzecze
E-mail: zszarzecze@onet.pl
Telefon: 16 640 15 82
Fax: 16 640 12 17